2018-2019 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı

1.) “Ey peygamber! Biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah’a çağırıcı ve aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. ” (Ahzâb suresi/45-46.)
Bu ayetteki altı çizili bölümde Hz. Peygamberin vurgulanan niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rehber oluşu B) Güvenilirliği
C) Örnek oluşu D) Merhametli oluşu

2.)Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farkı ortaya koyan bir ifade değildir?

A) Din vahye dayanır, din anlayışı vahyin yorumuna dayanır.
B) Din Allah’ındır, din anlayışı insanların dini algılamalarıdır.
C) Din hiçbir zaman değişmez, din anlayışı zaman ve zemine göre farklılaşabilir.
D)Din yerel ve bölgeseldir, din anlayışı evrensel karakterdedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.