2018-2019 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı

7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLÂK BİLGİSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI

1-) Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melek- ten biri değildir?
A) Hz. Cebrail B) Hz. Mikail
C) Hz. İsmail D) Hz. Azrail

2-) Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özellik- lerinden değildir?
A) Nurdan yaratılmışlardır.
B) Gözle görülebilen varlıklardır.
C) Cinsiyetleri yoktur.
D) yemez, içmez ve uyumazlar.

Gerçekte aslı ve esası olmayan ancak dinde var- mış gibi kabul edilen yanlış davranışlara …………….. denir.
3-) Yukarıda verilen bilgide boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?
A) Hurafe B) Berzah
C) Mizan D) Salih amel

4-) Aşağıdakilerden hangisi batıl inanç değil- dir?
A) Türbelere gidip ölülerden bişeyler istemek
B) Duası kabul olan birini üç gün oruç tutmak
C) Kötülüklerden korunmak için muska yazdırmak
D) Ağaçlara çaput bağlayıp dilek dilemek

Hayat sadece bu dünyadan ibaret değildir. Asıl hayat ölüm ile başlayıp sonsuza kadar devam edecek olan hayattır. Bu hayata ………….. denir.
5-) Yukarıdaki bilgide boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?
A) Kıyamet B) Cennet
C) Cehennem D) Ahiret

6-) Ramazan ayını diğer aylardan farklı kılan iki temel özellik hangisidir?
A) Oruç ve eğlence ayı B) Kur’an ve yemek ayı
C) Oruç ve Kur’an ayı C) Yardım ve fitre ayı

Ramazan ayına özgü yatsıdan sonra kılınan 20 rekatlık sünnet bir namaz vardır.
7-) Tanımı yapılan namaz hangisidir?
A) Ramazan Namazı B) Bayram Namazı
C) Oruç Namazı D) Teravih Namazı

8- ) Oruç tutamayacak derece hasta veya yaşlı olan kişilerin tutamadığı oruçları karşılığında ver- meleri gereken paraya ya da yiyeceğe ne denir?
A) Fidye B) Fitre
C) İmsak D) Keffaret

9-) Orucun bir kişiye farz olabilmesi için aşağı- dakileden hangisi temel şart değildir?
A) Akıl B) Ergenlik
C) Zenginlik D) Sağlık

10-) Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayıyla ilgili bir kavram değildir?
A) İmsak B) İhram
C) İftar D) Sahur

Hicri takvimin ilk ayıdır. Peygamberimiz bu ay için “Allah’ın ayı” demiştir.
11-) Tanımı yapılan bu ay hangisidir?
A) Muharrem B) Ramazan
C) Zilkade D) Zilhicce

12-)Kişinin farz olan orucu bilerek ve isteyerek bozduğu taktirde ardarda 60 gün tutmakla so- rumlu olduğu oruca ne denir?
A) Kaza orucu B) Adak Orucu
C) Nafile oruç D) Keffaret orucu

Oruç ibadeti kişinin davranışlarına ayrıca dikkat etmesi gereken önemli bir ibadettir.
13-) Aşağıdakilerden hangisi oruç tutarken dik- kat etmemiz gereken durumlardan değildir?
A) Kur’an-ı Kerim okumalıyız.
B)Sinirlendiğimizde sabırsız olmalıyız.
C) İnsanlarla iyi geçinmeliyiz.
D) Paylaşma ve yardımlaşmaya önem vermeliyiz.

14-) Orucu bozan durumlara aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez?
A) Çiçek veya koku koklamak
B) İlaç veya hap yutmak
C) Bilerek bir şeyler yiyip içme
D) Ağız dolusu kusmak

15-) Kişinin Ramazan Bayramı’na sağlık ve sıh- hat içerisindeulaşmasının bir şükrü olarak bay- ram namazına kadar vermesi gereken sadakaya ne denir?
A)Fidye B) Zekat
C) Fitre D) Adak

16-) Oruca başlama vakti ve orucun bitiş vakti aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A)İmsak – Sahur B) Sahur – İftar
C) İftar – Fitre D) İmsak – İftar

Müslümanların oruç tutmakla yükümlü olduğu aydır. Hicri takvimin dokuzuncu ayıdır ve Kur’an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır.
17-) Yukarıda tarifi yapılan ay aşağıdakilerden hangisidir?
A)Muharrem B) Zilkade
C) Zilhicce D) Ramazan

İslam’ın beş temel esasından biri olan ve tan ye- rinin ağarmaya başlamasından güneş batıncaya kadar insanın yeme, içme ve bazı bedensel istek- lerden uzak durmasıdır.
18-) Tanımı yapılan bu ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Namaz B) Oruç
C) Zekat D) Hac

Ramazan ayı sadece oruç ayı değil aynı zamanda Kur’an ayıdır. Kur’an bu ayda inmeye başlamıştır. Müslümanlar Kur’an’ı bu ayda her zamnkinden da- ha çok okumaya ve anlamaya çalışırlar.
19-) Kur’an-ı Kerim’i bir kişinin okuyup diğerle- rinin takip etmesi şeklinde yapılan uygulamaya ne ad verilmektedir?
A)Mukabele B) Hatim
C) Kıraat D) Teravih

20-) Ramazan ayında minarelerin arasına “On Bir Ayın Sultanı” gibi yazılıp asılan ışıklı yazılara ne denir?
A) Fener B)Minare
C) Mahya D) İmsak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir