2018-2019 6. Sınıf İngilizce 2. Dönem 2. Yazılı

D)Complete the sentences with the past form of the verbs.(fiilleri geçmiş zamana göre yazınız)(5*3=15 p)

1. My friend …………………….……..…..……………(come) from Samsun yesterday.
2. Jack ………………………..….…..……..( eat ) a sandwich.
3. She …………………………..…………….( not/ride ) motorbike last week.
4. …………………..they ………………………..…. (swim) in the sea last summer?
5. My brother …………………..….………..…. (take) a photo in the zoo.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir