2018-2019 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLÂK BİLGİSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi canlı varlıklara örnek olarak gösterilmez?
A) İnsan B) Hayvan
C) Dağ D) Bitki

Allah (c.c.) insanı üstün özelliklerde yaratmıştır. Her bakımdan farklı olan insanı diğer varlıklardan ayıran bazı özellikleri de vardır.

2. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli önemli özelliği hangisidir?
A) Yiyip içmesi B) Aklının olması
C) Doğması D) Ölmesi

3. Güneşin her gün doğup batması, mevsimin oluşması, bitkilerin yeşermesi ve yapraklarını dökmesi evrende bir neyin olduğunu gösterir?
A) Yaratıcının ve düzenin
B) İnsanın her şeye gücünün yettiğinin
C) Karışık bir hayatın
D) Dengesiz bir dünyanın

4. Allah’ın bir ve tek olduğunu ifade eden zati sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayat B) Kıdem
C) Beka D) Vahdaniyet

5. İhlas Suresi’nde geçen “Allahüs samed” ayetinde geçen “samed” kelimesinin anlamı nedir?
A) Allah vardır ve tektir.
B) Allah’ın bir öncesi yoktur.
C) Allah her şeyi bilir.
D) Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.

6. “Kulluk etmek, saygı göstermek, Allah’ın emir ve yasaklarına uymak” anlamlarına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevekkül B) İbadet
C) Dua D) Camii

İbadet yalnızca Allah için yapılır. Allah’tan başkasına ibadet etmek ve boyun eğmek büyük günah sayılmıştır.
7. Allah’tan başkasına ibadet etmeye ne denir?
A) Şirk B) İbadet
C) Vacip D) İtaat

8. Aşağıdakilerden hangisi ibadet kapsamında değerlendirilemez?
A) Anne ve babanın sözünü dinlemek
B) Kalemi olmayan arkadaşa yardımcı olmak
C) Fakir olan arkadaşımızla alay etmek
D) İnsanlara güler yüzlü olmak

9. Aşağıdakilerden hangisi “Niçin ibadet ederiz?” sorusuna cevap olamaz?
A) Allah’ın rızasını kazanmak için
B) İnsanların gözüne güzel görünmek için
C) Allah’a teşekkür etmek için
D) Allah’ın sevgisini kazanmak için

10. Aşağıdakilerden hangisi salih amel kapsamında değildir?
A) Çalışmak B) Sadaka vermek
C) Kıskançlık D) Güler yüzlü olmak

Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de bizlere bildirdiği, kesin olarak yapmamızı emrettiği iş ve davranışlara ………… denir.

11. Yukarıdaki boşluğa hangi kavram gelmelidir?
A) Sünnet B) Vacip
C) Günah D) Farz

Dinimizde bazı ibadetler vardır ki, bir takım Müslümanın yapmaları yeterlidir. Bu ibadetlere “Farz-ı Kifaye” denir.

12. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi farz-ı kifayedir?
A) Cenaze namazı B) Cuma namazı
C) Bayram namazı D) Öğlen namazı

Peygamberimizin yapmış olduğu ve bizlere de yapmamızı tavsiye ettiği iş ve davranışlara ………… denir.

13. Tanımdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir?
A) Sünnet B) Vacip
C) Farz D) Sevap

14. Aşağıdakilerden hangisi başlıca ibadetlerden biri değildir?
A) Namaz B) Kurban
C) Oruç D) Zekat

15. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi sadece mal ile yapılan bir ibadettir?
A) Oruç B) Zekat
C) Namaz D) Hac

– Ramazan ayında yapılan bir ibadettir.
– İmsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme ve içmeden uzak durmaktır.

16. Tanımı yapılan bu ibadet hangisidir?
A) Zekat B) Namaz
C) Hac D) Oruç

17. Müslümanların topluca ibadet yaptıkları yere ne ad verilir?
A) Camii B) Kilise
C) Havra D) Okul

Kişinin her türlü isteğini kendisini yaratan yaratıcıdan, Allah(c.c.)’tan isteyip ona doğrudan iletmesine …………. denir.

18. Tanımda boş bırakılan yere gelmesi gereken kavram hangisidir?
A) Namaz B) Oruç
C) Dua D) Zekat

19. Kişinin hayatı boyunca yaptığı yararlı, fayda sağlayan, güzel iş ve davranışlara ne denir?
A) Farz-ı kifaye B) İmam-hatip
C) Salih amel D) Minare

Camii, dinimizin en önemli yapılarından biridir. İslam dinin en sembollerindendir. İç ve dış kısımlarında farklı bölümler vardır.

20. Aşağıdakilerden hangisi caminin dışında yer alır?
A) Mihrap B) Minber
C) Vaaz kürsüsü D) Minare

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir