2018-2019 12. Sınıf Kimya Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 12. Sınıf Kimya kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

12. SINIF KİMYA MÜFREDATI

1. ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ VE ELEKTRİK

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

1. Bölüm: REDOKS (İndirgenme-Yükseltgenme) TEPKİMELERİ
1.1.1. Redoks Tepkimeleri
2. Bölüm: ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER
1.2.1. Elektrot ve Elektrokimyasal Hücre Kavramları
3. Bölüm: STANDART ELEKTROT POTANSİYELİ
1.3.1. Standart Elektrot Potansiyelinin Belirlenmesi
1.3.2. Redoks Tepkimelerinin İstemliliği ve Standart Elektrot Potansiyelleri
4. Bölüm: ELEKTROKİMYASAL HÜCRELER
1.4.1. Galvanik Hücreler
1.4.2. Elektrot Potansiyelini Etkileyen Faktörler
1.4.3. Pil Çeşitleri
5. Bölüm: ELEKTROLİZ
1.5.1. Elektroliz
1.5.2. Elektroliz Uygulamaları
1.5.3. Korozyon
1.5.4. Korozyondan Korunma Yöntemleri
KİMYA LABORATUVARLARI GÜVENLİK KURALLARI

2. ÜNİTE: KARBON KİMYASINA GİRİŞ

1. Bölüm: ORGANİK BİLEŞİKLER
2.1.1. Organik ve Anorganik Bileşikler
2.1.2. Karbon Elementinin Özellikleri
2. Bölüm: HİBRİTLEŞME VE MOLEKÜL GEOMETRİLERİ
2.2.1. Organik Bileşiklerin Lewis Formülleri
2.2.2. Hibritleşme
2.2.3. Molekül Geometrileri
3. Bölüm: ORGANİK BİLEŞİKLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR
2.3.1. Hidrokarbonlardan Radikal Grupların Oluşumu
2.3.2. Alkil Gruplarına Fonksiyonel Grupların Bağlanması
4. Bölüm: ORGANİK BİLEŞİKLERDE İZOMERİ
2.4.1. Organik Bileşiklerde Yapı İzomerliği

3. ÜNİTE: ORGANİK BİLEŞİKLER

1. Bölüm: HİDROKARBONLAR
3.1.1. Hidrokarbonların Sınıflandırılması
3.1.2. Alkanlar
3.1.3. Alkenler
3.1.4. Alkinler
3.1.5. Aromatik Bileşikler
2. Bölüm: FONKSİYONEL GRUPLAR
3.2.1. Alkoller
3.2.2. Eterler
3.2.3. Aminler
3.2.4. Karbonil Bileşikleri
3.2.5. Karboksilik Asitler
3.2.6. Karboksilik Asit Türevleri
3.2.7. Çok Fonksiyonlu Bileşikler
3.2.8. Aminoasitler
3.2.9. Optik İzomeri
3.2.10. Karbohidratlar

4. ÜNİTE: HAYATIMIZDA KİMYA

1. Bölüm: PETROL ÜRÜNLERİ
4.1.1. Ham Petrolün Oluşum Süreci
4.1.2. Ham Petrolün Arıtılması
4.1.3. Petrolün Bileşenleri
4.1.4. Dünyadaki Petrol Rezervleri
2. Bölüm: BİTKİSEL YAĞLAR
4.2.1. Yağlı Tohumlardan Yağ Elde Edilmesi
4.2.2. Ham Yağın Rafinasyonu
4.2.3. Sıvı Yağ Çeşitleri
4.2.4. Margarin
3. Bölüm: YÜZEY AKTİF MADDELER
4.3.1. Sabun ve Deterjandaki Yüzey Aktif Maddeler
4.3.2. Yüzey Aktif Maddelerin Kirleri Temizlemesi
4.3.3. Yüzey Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Kullanım Alanları.
4. Bölüm: GÜNLÜK HAYATIMIZDA POLİMERLER
4.4.1. Yaygın Kullanılan Polimerler
5. Bölüm: BİYOMOLEKÜLLER
4.5.1. Proteinler, Proteinlerin Oluşumu ve Hidroliz
4.5.2. Proteinlerin Doğal Hâllerinin Değişimi (Denatürasyon)
4.5.3. Polisakkaritler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.