2018-2019 12. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı

4. a) Alkoller ve eterler birbirinin izomeri olmasına rağmen alkollerin kaynama noktası eterlerden yüksektir, bunun nedenini yazınız.
b) Alkollerde karbon sayısı arttıkça kaynama noktası nasıl değişir?
c) Alkollerde dallanma arttıkça kaynama noktası nasıl değişir nedeniyle birlikte yazınız.
d) Alkollerde –OH grubu sayısı arttıkça kaynama noktası nasıl değişir, nedeniyle birlikte yazınız.

5. C3H8, C3H6 ve C3H4 karışımının 0,8 molü amonyaklı AgNO3 ile 29,4 g çökelek oluşturuyor. Kalan gaz karışımı 40g. Br2 ile tepkime veriyor. Buna göre karışımdaki C3H8 kaç moldür? (H=1,C=12,Br=80,Ag=108)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.