2018-2019 12. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı

I. Aşağıda ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz? (Her soru 2 puan)

a) Organik bileşikler, karbonun ……………..,karbonatları, siyanür ve siyanatları hariç karbon bileşikleridir.

b) Doymuş hidrokarbonlardan bir hidrojen çıkarıldığında geri kalan kısma alkil kökü ya da …………… denir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

c) İki tane çift bağ içeren aklenlere, ……… ………. denir.

d) Alkinlerin en basit üyesi, ……………… formülü ile bilinen asetilendir.

e) Alkinlerde üçlü bağa katılan C atomları …………….hibritleşmesi yaparlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir