2018-2019 12. Sınıf Fizik Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 12. Sınıf Fizik kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

1. ÜNİTE DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET
1.1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET NEDİR?
1.1.2. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKETTE KULLANILAN KAVRAMLAR
1.1.3. MERKEZCİL İVME
1.1.4. MERKEZCİL KUVVET
1.1.5. GÜNLÜK HAYATTA DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET
A. YATAY DÜZLEMDE DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET
B. DÜŞEY DÜZLEMDE DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET
1.1.6. ARAÇLARIN EMNİYETLİ DÖNÜŞ ŞARTLARI
A. YATAY ZEMİN
B. EĞİMLİ ZEMİN
C. DÜŞEY ZEMİN
1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ
1.2.1. DÖNEREK ÖTELEME (YUVARLANMA) HAREKETİ
1.2.2. EYLEMSİZLİK MOMENTİ
1.2.3. DÖNEREK ÖTELEYEN CİSİMLERİN KİNETİK ENERJİLERİ
1.3. AÇISAL MOMENTUM VE KORUNUMU
1.3.1. AÇISAL MOMENTUM
1.3.2. AÇISAL MOMENTUMUN KORUNUMU
1.4. KÜTLE ÇEKİMİ VE KEPLER KANUNLARI
1.4.1. GÖK CİSİMLERİNİN DOLANMA HAREKETİ
1.4.2. KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ VE ÇEKİM İVMESİ
1.4.3. KEPLER KANUNLARI

2. ÜNİTE BASİT HARMONİK HAREKET

2.1. BASİT HARMONİK HAREKET
2.1.1. BASİT HARMONİK HAREKET NEDİR?
2.1.2. BASİT HARMONİK HAREKETTE KULLANILAN KAVRAMLAR
2.1.3. BASİT HARMONİK HAREKETTE KONUMUN ZAMANA GÖRE DEĞİŞİMİ
2.1.4. BASİT HARMONİK HAREKETTE HIZ, İVME VE KUVVETİN KONUM GÖRE DEĞİŞİMİ
2.1.5. BASİT HARMONİK HAREKET YAPAN SİSTEMLERDE PERİYOT

3. ÜNİTE DALGA MEKANİĞİ

3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI
3.1.1. SU DALGALARINDA KIRINIM OLAYI
3.1.2. SU DALGALARINDA GİRİŞİM OLAYI
3.1.3. IŞIKTA KIRINIM OLAYI
3.1.4. IŞIKTA GİRİŞİM OLAYI
3.1.5. DOPPLER OLAYI
3.2. ELEKTROMANYETİK DALGA
3.2.1. MAXWELL DENKLEMLERİ
3.2.2. ELEKTROMANYETİK DALGA

4. ÜNİTE ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE

4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ
4.1.1. ATOM MODELLERİ
4.1.2. BOHR ATOM MODELİ
4.1.3. UYARILMA YÖNTEMLERİ
4.1.4. MODERN ATOM TEORİSİ
4.2. RADYOAKTİVİTE
4.2.1. RADYOAKTİVİTE NEDİR?
4.2.2. ÇEKİRDEĞİN YAPISI
4.2.3. NÜKLEER FİSYON VE FÜZYON
4.2.4. RADYOAKTİVİTENİN GÜNLÜK YAŞAMDAKİ YERİ
4.3. BÜYÜK PATLAMA VE EVRENİN OLUŞUMU
4.3.1. ATOM ALTI PARÇACIKLAR
4.3.2. MADDE VE ANTİMADDE
4.3.3. BÜYÜK PATLAMA
4.3.4. EVRENİN OLUŞUMU

5. ÜNİTE MODERN FİZİK

5.1. ÖZEL GÖRELİLİK
5.1.1. MICHELSON-MORLEY DENEYİ
5.1.2. ÖZEL GÖRELİLİK KURAMI
5.2. KUANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ
5.2.1. SİYAH CİSİM IŞIMASI
5.2.2. PLANCK HİPOTEZİ

5.3. FOTOELEKTRİK OLAY
5.3.1. FOTOELEKTRİK OLAY NEDİR?
5.3.2. FOTOELEKTRİK DEVRELER
5.3.3. FOTOELEKTRİK OLAY VE TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI
5.4. COMPTON VE DE BROGLİE
5.4.1. COMPTON SAÇILMASI (OLAYI)
5.4.2. DALGA VE PARÇACIK İKİLİĞİ

6. ÜNİTE FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI

6.1. GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI VE TEKNOLOJİLERİ
6.1.1. GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI
6.1.2. GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ
6.2. YARI İLETKEN TEKNOLOJİSİ
6.2.1. YARI İLETKEN MALZEMELER
6.2.2. LED (LIGHT EMITTING DIODE-IŞIK YAYAN DİYOT) TEKNOLOJİSİ
6.2.3. GÜNEŞ PİLLERİ
6.3. SÜPER İLETKENLER
6.3.1. SÜPER İLETKENLİĞİN TARİHSEL SÜREÇTE GELİŞİMİ
6.3.2. MADDELERİN SÜPER İLETKEN OLMA ŞARTLARI
6.3.3. SÜPER İLETKENLERİN TEKNOLOJİDEKİ KULLANIMI
6.4. NANOTEKNOLOJİ
6.4.1. NANOBİLİMİN TEMELLERİ
6.4.2. NANOMALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ
6.4.3. NANOMALZEMELERİN TEKNOLOJİDEKİ YERİ
6.5. X-IŞINLARI
6.5.1. X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ
6.5.2. X-IŞINLARININ TEKNOLOJİDEKİ KULLANIMI
6.5.3. X-IŞINLARININ CANLILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
6.6. LAZER IŞINLARI
6.6.1. LAZER IŞINLARININ OLUŞUMU
6.6.2. LAZER IŞINLARININ TEKNOLOJİDEKİ YERİ 
6.7. BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
6.7.1. BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN İŞLEVLERİ
6.7.2. BİLİM MERKEZLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
6.7.3. BİLİM MERKEZLERİNİN BİLİM VE TEKNOLOJİYE KATKILARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir