2018-2019 12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı

10. …………………..,nüfusun gelecekteki durumunu, demografik özelliklerin ülkenin sosyal, ekonomik yapısı üzerindeki etkilerini tespit etmek için kullanılan tüm çalışmalara denir.
Buna göre, yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Nüfus patlaması B) Nüfus artış hızı C) Nüfus politikası D) Aile planlaması E) Nüfus projeksiyonu

11. Türkiye’de nüfus artış hızını düşürücü politikaların uygulanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarımda makineleşme
B) Ölüm oranlarının sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle azalması
C) Nüfus artış hızının ekonomik kalkınmayı olumsuz yönde etkilemesini önlemek
D) Ülke savunmasında insan gücünden çok silah gücünün ön plana çıkması
E) Anne ve çocuk sağlığını koruma isteği

12. Türkiye’nin dış ticaretiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dış satımda sanayi ürünlerinin payı giderek artmaktadır.
B) Endüstri ürünleri, dış alımda önemli bir paya sahiptir.
C) Bazı ürünlerin dış pazarlarda rekabet gücü giderek artmaktadır.
D) Dış satımda tarım ürünleri arasında ön sıraları pamuk, tütün, üzüm, fındık ve incir alır.
E) Dış satım gelirleri dış alım giderlerini karşılamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.