2018-2019 12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı

15) “GAP tamamlandığında ayçiçeği, mısır ve pirinç gibi tarım ürünlerindeki artış oranı buğday ve arpadan daha fazla olacaktır.” Bu durum ayçiçeği, mısır ve pirincin hangi özelliğine bağlanabilir?
A) Tüketimlerinin fazla olmasına.
B) Geniş düzlüklerde yetişmelerine.
C) Olgunlaşma sürelerinin uzun olmasına.
D) Suya olan ihtiyaçlarının fazla olmasına.
E) Yetişme döneminde kuraklığa ihtiyaç duymasına.

16) Aşağıdakilerden hangisi bir yerin jeopolitiğinde etkili olan, değişen unsurlardan biridir?
A) Stratejik kaynaklar B) Ekonomik değerler C) Coğrafi konum D) Jeolojik özellikler E) İklim

17) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin doğrudan ilgilendiği sorunlardan biri değildir?
A) Batı Trakya Sorunu
B) Ege Denizi Kıta Sahanlığı Sorunu
C) Kosova Sorunu
D) Kıbrıs Sorunu
E) Fırat ve Dicle Nehirlerinin Kullanımı Sorunu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir