2018-2019 12. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 1. Yazılı

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ. (2 PUAN)
1) …………… Yer’e en yakın katman olup atmosferdeki gazların % 75’ini bulundurur.
2) Herhangi bir yerin ya da yamacın Güneş’e göre konumuna …………… denir.
3) Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık değerleri azalır. Bu duruma …………… etki¬si denir.
4) Hava Küre’yi coğrafyanın alt dallarından ……………………. bilimi inceler.
5) Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru esen yatay hava akımlarına …………… denir.
6) İnsan ve insanların oluşturduğu unsurların dışında kalan (bulut, toprak, ağaç vs.) her şey …………… …………… olarak adlandırılır.
7) …………… ikliminde sıcaklık ortalaması bü¬tün yıl boyunca 0 °C’nin altındadır.
8) …………… genellikle kış aylarında şiddetli soğumanın etkisiyle havanın temas ettiği yü¬zeylerde buz kristalleri şeklindeki yoğuşması ile oluşur.
9) Türkiye, başlangıç meridyeninin ……………………. kalır.
10) Silindir projeksiyonla çizilmiş bir dünya haritasında ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe …………………. oranı artar.
11) Atmosferdeki su buharının yükseklerde yoğunlaşması sonucu, gökyüzünde asılı halde bulunan su damlacıklarına …………… denir.
12) 1 m3 hava içinde bulunan su buharının gram olarak ağırlığına …………… …………… denir.
13) Yeryüzü şekillerini (dağlar, ovalar vb.) …………………… haritalar gösterir.
14) Aynı meridyen üzerinde bulunan tüm noktaların ………………………………… aynıdır.
15) Doğa; Atmosfer, Litosfer …………… ve Hidrosfer olarak dört temel unsurdan oluşan bir bütündür.

TIKLA – TAMAMINI İNDİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir