2018-2019 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı

1. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının sonuçları arasında yeralmaz?
A) Yeni bağımsız devletlerin kurulması
B) İmparatorlukların yıkılması
C) Anadolu’nun işgal edilmesi
D) Köklü rejim değişikliklerinin olması
E) Balkan Savaşlarının başlaması

2. Aşağıdakilerden hangisi Rusya da çıkan Bolşevik İhtilalı’nın sonuçlarından biri değildir?
A) SSCB’nin kurulması
B) Komünist rejimin Rusya’ya hâkim olması
C) Rusya da yaşayan Türklerin bağımsızlık mücadelesine girişmesi
D) I.Dünya Savaşında yapılan gizli antlaşmaların açıklanması
E) İtilaf Devletlerinin savaştan galip çıkması

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

3. I.Dünya Savaşından sonra galip devletlerin mandacılık sistemini oluşturmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır?
A) Sömürgeciliği devam ettirmek
B) Dünya barışını sağlamak
C) Yeni kurulan devletlere yardımcı olmak
D) Yeni devletlerin kurulmasını sağlamak
E) Wilson prensiplerini uygulamak

4. Aşağıdakilerden hangisi Türkistan doğumlu olup Basmacı Hareketinin içinde yer alan ünlü Türk tarihçisidir?
A) Zeki Velidi Togan
B) Enver Bey
C) İsmail Gaspıralı
D) Fuat Köprülü
E) Yusuf Akçura

5. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı’nın Galip devletleri açısından sonuçlarından birideğildir?
A) ABD: Avrupa ile ilgisini keserek Monroe Doktrini’ne geri dönmüştür
B) Fransa: Sınırlarındaki iki büyük tehlikeden(Almanya, Avusturya-Macaristan) kurtulmuştur.
C) İngiltere: Dünya liderliğini sürdürmüştür.
D) İtalya: Akdeniz ve çevresinde güçlü bir konuma gelmiştir.
E) Japonya: ABD’nin sömürgelerini işgal etmiştir.

6. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı sonucunda galip devletlerle mağlup olan devletlerarasında yapılan antlaşmalardan biri değildir?
A) Versay
B) Sen Jermen
C)  Nöyyi
D) Sevr
E) Londra

7. II. Dünya Savaşından sonra Sovyet yöneticileri Aşağıdaki Türk ve Müslüman topluluklarından hangilerini Orta Asya ve Sibirya ya sürgün etmemiştir?
A) Azeri Türkleri
B) Kırım Türkleri
C) Çeçenler
D) İnguşlar
E) Ahiska (Meshet)

 

8. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşından sonra İngiltere’nin nüfuz ve manda bölgelerinden biri değildir?
A) Irak
B) Lübnan
C) Kıbrıs
D) Mısır
E) Filistin

9. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşından sonra güçler dengesinde ön plana çıkan devletlerden biri değildir?
A) SSCB
B) İngiltere
C) İtalya
D) ABD
E) Çin

 

10. II. Dünya Savaşı, Almanya’nın aşağıdaki ülkelerden hangisini işgal etmesiyle başlamıştır?
A) Avusturya
B) Çekoslovaky
C) Belçika
D) Polanya
E) Macaristan

—Aşağıdaki kelimeleri kısaca açıklayınız? (Her kelimenin tam doğru cevabı 4 puandır.)

1.Birleşmiş Milletler:

2. İsmail Gaspıralı:

3. Maginot Hattı:

4. Brest Litovsk Antlaşması:

5. Yatıştırma Politikası:

6. Totaliter Rejim:

7. Soykırım:

8.Pearl Harlbour Baskını:

9.Varlık Vergisi:

10.Manda Himaye:

— Aşağıdaki soruları arka sayfaya açıklayınız?  (Her sorunun tam doğru cevabı 10 puandır.)

1. II. Dünya Savaşının Türkiye’ye etkilerini açıklayınız?

2. II. Dünya Savaşının Siyasi sonuçlarını yazınız?

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.