2018-2019 12. Sınıf Biyoloji Konuları

NÜKLEİK ASİTLERİN KEŞFİ VE ÖNEMİ
NÜKLEİK ASİTLERİN KEŞİF SÜRECİ
NÜKLEİK ASİTLERİN ÇEŞİTLERİ VE GÖREVLERİ
DNA
RNA
Mesajcı RNA (mRNA)
Taşıyıcı RNA (tRNA)
Ribozomal RNA (rRNA)
HÜCREDEKİ GENETİK MATERYALİN
ORGANİZASYONU
DNA REPLİKASYONU
(DNA’NIN KENDİNİ EŞLEMESİ)
GENETİK ŞİFRE VE PROTEİN SENTEZİ
PROTEİN SENTEZİ
Poliribozom (Polizom)
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ
Gen Klonlama
Canlı Klonlama
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARININ İNSAN HAYATINA ETKİSİ
Kök Hücre
Gen Terapisi
İnsan Genom Projesi
DNA Parmak İzi
BİYOGÜVENLİK VE BİYOETİK
Biyogüvenlik
Biyoetik

CANLILIK VE ENERJİ
ENERJİ VE YAŞAM
Enerjinin Temel Molekülü ATP (Adenozin trifosfat)
Fosforilasyon Çeşitleri
FOTOSENTEZ
FOTOSENTEZİN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ
Fotosentez Sürecinin Anlaşılmasına Katkı
Sağlayan Bilim İnsanları ve Çalışmaları
Fotosentez ve Fotosentezin Gerçekleştiği Yapılar
FOTOSENTEZ REAKSİYONLARI
1. Işığa Bağımlı Reaksiyonlar
2. Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar
Organik Moleküllerin Sentezi
FOTOSENTEZ HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Klorofil Miktarı
Işık Şiddeti
Işığın Dalga Boyu
CO2
Yoğunluğu
Sıcaklık
Tarımsal Ürün Miktarını Artırmada
Yapay Işıklandırma
KEMOSENTEZ
KEMOSENTEZ VE KEMOSENTEZİN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ
KEMOSENTEZİN MADDE DÖNGÜLERİNE KATKISI VE ENDÜSTRİYEL ALANLARDA KULLANIMI
HÜCRESEL SOLUNUM
HÜCRESEL SOLUNUMUN ÖNEMİ
Oksijenli Solunum
Mitokondrinin Yapısı
Oksijenli Solunum Evreleri
1. Glikoliz
2. Pirüvik Asitten Asetil – CoA Oluşumu
3. Krebs Döngüsü
4. Elektron Taşıma Sistemi (ETS) – Oksidatif
Fosforilasyon
Oksijensiz Solunum
Fermantasyon
A) Etil Alkol Fermantasyonu
B) Laktik Asit Fermantasyonu
FOTOSENTEZ VE SOLUNUM İLİŞKİSİ

BİTKİLERİN YAPISI
ÇİÇEKLİ BİTKİLERİN TEMEL KISIMLARININ YAPISI VE GÖREVLERİ
Bitkisel Dokular
1. Meristem Doku
2. Temel Doku
3. İletim Doku
4. Örtü Doku
Bitkisel Organlar
Kök
Gövde
Yaprak
Kök, Gövde ve Yapraklarından Yararlanılan
Bitkiler
BİTKİ GELİŞİMİNDE HORMONLARIN ETKİSİ
Bitkilerde Hareket
BİTKİLERDE MADDE TAŞINMASI
KÖKLERDE SU VE MİNERAL EMİLİMİ
Minerallerin Topraktan Alınması
BİTKİLERDE SU VE MİNERALLERİN GÖVDE VE YAPRAKLARA TAŞINMASI
Kök Basıncı
Kohezyon – Gerilim Teorisi
BİTKİLERDE FOTOSENTEZ ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASI
BİTKİLERDE EŞEYLİ ÜREME
ÇİÇEĞİN YAPISI VE KISIMLARI
Çiçekli Bitkilerde Üreme Hücrelerinin Oluşumu
Tozlaşma
ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE DÖLLENME,
TOHUM VE MEYVE OLUŞUMU
Döllenme
Tohum Oluşumu
Meyve Oluşumu
DORMANSİ VE ÇİMLENME
Dormansi
Çimlenme
Çimlenmeye Etki Eden Çevresel Faktörler

CANLILAR VE ÇEVRE
ÇEVRE ŞARTLARININ GENETİK DEĞİŞİMLERİN SÜREKLİLİĞİNE OLAN ETKİSİ
TARIM VE HAYVANCILIKTA YAPAY SEÇİLİM UYGULAMALARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.