2018-2019 11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(80 puan)

1.Birinci Dünya Savaşı bittiğinde İttifak Devletleri yenilmişti. Osmanlı Devleti gibi imparatorluk özelliği taşıyan devletler yıkılmış, Versay antlaşması gibi şartları ağır olan antlaşmalar imzalanmıştı. Bununla birlikte ABD gibi devletler de barışın sürekliliğini korumaya çalışıyordu.
Yukarıdaki metinden yola çıkarak Birinci Dünya Savaşının sonuçlarını yazınız. (En az 5 madde yazınız.) 20 puan

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

2. 20. Yüzyılda Osmanlı Devletinde dağılmayı önleyebilmek için hangi fikir akımları gelişmiştir? ( En az 4 tanesini yazınız.) 10 puan

3. Mondros Ateşkes Antlaşmasının en önemli maddelerinden yola çıkarak bu ateşkesin uygulanması esnasında izlenen yöntemi kısaca açıklayınız. 10 puan

4. Mustafa Kemal’in eğitim gördüğü sivil ve askeri okulları yazınız.( en az 5 okul ismi yazılacak.) 10 puan

5. Mustafa Kemal’in düşünce dünyasını etkileyen Türk yazarların isimlerini yazınız. 10 puan

6. 1915 yılında Çanakkale Savaşları sırasında cephe komutanı olan Liman Van Sanders savunma planını çıkartmanın Saroz Körfezine yapılacağını düşünerek hazırlamıştı. Oysa Mustafa Kemal çıkartmanın Arıburnu üzerinden yapılacağını düşünüyordu. Gerçekten de 25 Nisanda İngiliz ve Fransız birlikleri çıkartmayı Arıburnu’ndan yaptılar.
Yukarıdaki metne göre Mustafa Kemal’in askerlik yeteneği hakkında ne söylenebilir?10 puan

7.I.Dünya Savaşı sırasında Mustafa Kemal’in savaştığı cephelerin adını yazınız.10 puan

B- Aşağıdaki sorulardaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız. (10 puan)
1-Osmanlı Devleti tarafından Avrupalı ülkelere verilen ekonomik ayrıcalıklara …………………denir.
2- İtalya 20. Yüzyılda, Sömürge elde etmek amacıyla, Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprağı olan ……………..’ı işgal etti.
3- Doğu cephesine atanan Mustafa Kemal, ……………. Ve …………… düşman işgalinden kurtarmıştır.
4-Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşında Doğu Anadolu Bölgesinde devlet kurmak amacıyla Türkleri katleden ………… ….. Tehcir kanunu ile daha güvenli bölgelere yerleştirdi.
5- Mustafa Kemal, çocukluğundan itibaren ……….., ……………., ……….., …………., ………. Gibi şehirlerde yaşamıştır.
C- Aşağıdaki sorulara Doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfi yazınız(10 puan)
1-( ) M. Kemal,31 Mart ayaklanmasını bastıran hareket ordusunda kurmay başkanlığı yaptı.
2-( ) Osmanlı Devleti, Trablusgarp’ı işgal eden Almanya ile Balkan Savaşları’nın çıkması nedeni ile anlaşmak zorunda kaldı.
3-( )Osmanlı Devleti Hicaz Yemen cephesinde kutsal yerleri korumak için savaştı.
4-( ) 20.Yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nde eğitim kurumu olarak sadece medreseler vardı.
5-( ) Paris Barış Konferansında gizli antlaşmalara aykırı olarak, İzmir’in Yunanistan’a verilmesi İngiltere ile İtalya’nın arasını açmıştır.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.