2018-2019 11. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı

B) Aşağıdaki cümlelerde boşlukları “geçmiş zaman” (Simple Past) kullanarak doldurunuz. (5×3=15 points)

1.We really ………………….(enjoy) the concert last night. It was great!

2…………………….she …………………(stay) with friends in Brighton last summer?

3.Italy ………………… (not, play) very well in the last World Cup.

4.Her parents ………………….. (go) from Shanghai to Moscow by train.

5.I ………………….. (drink) two glasses of milk.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir