2018-2019 11. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı

A) Boşluklara Uygun Seçenekleri İşaretleyiniz.(4*15=60 PTS)

1- I didn’t ……… play tennis when I was young.

a)use to b) uses to c)used to d)use

2- Susan ………. drink milk when she was 5 years old.

a)was b)use to c)has d) didn’t use to

3- What ……… you use to wear at school?

a) did b)do c)are d)have

4- People …….. travel on horses 200 years ago.

a) use to b) used c) used to d) use

5-Michael used to…….. my best friend, but he lives in Canada now.

a)is b)be c)are d)being

TIKLA – TAMAMINI İNDİR

“2018-2019 11. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir