2018-2019 11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı

B) Aşağıdaki ifadelerin doğru olup olmadığını yazınız. (10×2=20p)

1) ( ) Ülkemiz maden çeşitliliği bakımından dünyada ilk beş ülke arasındadır.
2) ( ) Demir metal sanayinin hammaddesidir.
3) ( ) Dünya krom rezervinin % 72 si Türkiye’de bulunur.
4) ( ) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu kurulana kadar taş kömürü ve linyit üretimi görevini Etibank yürütmüştür.
5) ( ) Dünyada milli parkların en fazla olduğu ülke Rusya’dır.
6) ( ) Japonya önemli bir madenler ve enerji kaynakları üretim alanıdır.
7) ( ) Alüvyal ovalar yerleşim amaçlı kullanılmalıdır.
8) ( ) Serbest dolaşımdaki mallar ihracat rejimi hükümlerine tabidir.
9) ( ) Türkiye’nin tek toryum yatağı Sivrihisar Kızılcaören’dedir.
10) ( ) Çeltik tarımı devlet izni ile yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.