2018-2019 10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı

8. Aşağıdaki soruların yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. ( 10 p )

a. Bir gazın ortalama kinetik enerjisi sadece molekül kütlesine bağlıdır. (……)
b. Çözeltilerin kaynama noktaları sabittir.(…….)
c. Seyreltik bir NaCl çözeltisinin sıcaklığı arttırılırsa elektrik iletkenliği artar. (…….)
d. 1 ml çözeltide çözünen 1 mol madde 1 molardır. (..…)
e. HNO3 çözeltisinin tesir değerliği 3 tür.(…….)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.