2018-2019 10. Sınıf Coğrafya Müfredatı

DOĞAL SİSTEMLER
1. BÖLÜM: DÜNYA’NIN YAPISI VE OLUŞUM SÜRECİ
DÜNYA’NIN TEKTONİK OLUŞUMU
Dünya’nın İç Yapısı
Levha Tektoniği
JEOLOJİK ZAMANLAR
İÇ KUVVETLER
KAYAÇLAR
TÜRKİYE’DE İÇ KUVVETLER
DIŞ KUVVETLER
TÜRKİYE’DE DIŞ KUVVETLER
TÜRKİYE’DE BAŞLICA YÜZEY ŞEKİLLERİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
2. BÖLÜM: SU KAYNAKLARI
DÜNYADA SU KAYNAKLARI
TÜRKİYE’DE SU KAYNAKLARI
Türkiye’de Su Kaynaklarının Genel Özellikleri
Türkiye’de Su Kaynaklarından Yararlanma
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
3. BÖLÜM: TOPRAKLAR
DÜNYADA TOPRAKLAR
TÜRKİYE’DE TOPRAKLAR
Türkiye’de Toprakların Dağılışı ve Genel Özellikleri
Türkiye’de Toprakların Kullanımı
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
4. BÖLÜM: BİTKİLER
DÜNYADA BİTKİLER
TÜRKİYE’DE BİTKİLER
Türkiye’de Bitkilerin Genel Özellikleri
Türkiye’de Bitkilerden Yararlanma
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

BEŞERÎ SİSTEMLER
1. BÖLÜM: NÜFUS .
NÜFUSUN ÖZELLİKLERİ VE ÖNEMİ
DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ DEĞİŞİMİ
DÜNYADA NÜFUSUN DAĞILIŞI
NÜFUS PİRAMİTLERİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
2. BÖLÜM: TÜRKİYE’DE NÜFUS
TÜRKİYE’DE NÜFUSUN DEĞİŞİMİ
TÜRKİYE’DE NÜFUSUN DAĞILIŞI
TÜRKİYE’DE NÜFUSUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
3. BÖLÜM: GÖÇ
GÖÇLER VE GÖÇLERİN NEDENLERİ
TÜRKİYE’DE GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI
TÜRKİYE’DE GÖÇLERİN MEKÂNSAL ETKİLERİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
4. BÖLÜM: EKONOMİK FAALİYETLER
EKONOMİK FAALİYETLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
EKONOMİK FAALİYETLER VE GELİŞMİŞLİK
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
1. BÖLÜM: ULUSLARARASI ULAŞIM HATLARI
ULUSLARARASI ULAŞIM HATLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ
VE ETKİLERİ
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÇEVRE VE TOPLUM
BÖLÜM: AFETLER
AFETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
AFETLERİN DAĞILIŞI VE AFETLERDEN KORUNMA YOLLARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.