2018-2019 10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boş yerleri uygun şekilde tamamlayınız. (her soru 2p)

1. Heparin, bağ doku hücrelerinden …………….…. hücreleri tarafından üretilir.
2. Demetler halindeki bağ doku liflerine ………….…….….. denir.
3. Odunsu bitkilerde yaş halkaları ………………. dokusu tarafından oluştıurulur.
4. Kıkırdak doku ara maddesine …………….. denir.
5. Yapraklarda gaz alışverişi sağlayan yapılara ………………. denir.
6. Yapraklarda parankima hücrelerinin bulunduğu tabakaya ………………. denir.
7. Epitel doku ……………., ………………. ve …………… olmak üzere üç çeşittir.
8. İnorganik maddeler ve su iletim demetlerinin ……………… boruları tarafından taşınır.
9. ………………., epidermis hücrelerinin salgıları sonucunda oluşur.
10. Tükrük, …………….. bezlerin salgılarındandır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir