2017-2018 Tarih Sene Başı Zümresi

MADDE -12- ………………………; derslerimizde konular işlenirken Anlatım, Soru-Cevap,tartışma gibi metot ve tekniklerin uygulanabileceğini ayrıca;
• Yeni konu anlatırken, öğrenci ihtiyaçları ile bağlantı kurulmasına;
• Sınıfa iyi yapılandırılmış etkinlikler planlayarak gelinmesine; hazırlanacak etkinliklerin, öğrencilerin analiz, sentez, değerlendirme, ilişkilendirme, sınıflandırma, genelleme ve sonuç çıkarma gibi yüksek seviyede matematiksel düşünme becerileri kazanmalarına yönelik olmasına;
• Derslere başlamadan önce, dersin konuları ile kaynak alanlarının belirlenmesine; konunun özelliğine göre uygun metodun seçilmesine ve derslere hazırlıklı girilmesine;
• Konunun işlenmesi sırasında öğrencilerin faydalanacakları her çeşit kaynak ve araç – gereçlerin tespiti ile bunlardan nasıl faydalanılacağı öğrencilere açıklanmasına;
• İşlenecek konunun önce öğrencilere takdim edilmesine, geçmiş konu ile işlenecek konu arasında bağlantı kurulmasına; ders işlenirken zümre toplantısında alınan kararlara uyulmasına;
• Öğrencilere adları ile hitap edilmesine, farklı yorum getiren öğrenciye gerektiğinde sözlü notu verilmesine;
• Öğrencilerin Türk tarihini ve Türk dilini sevmesine, Türk dilini kullanmada kendine ve milletine güven duymasına, milli duyguların gelişmesine önayak olunmasına;
• Öğrencilerin kavrama gücünün göz önünde bulundurulmasına.
• Uyarılan insanların uyarılmayanlara göre daha kolay öğreneceği esası dikkate alınarak,
genellikle ödül alma uyarımı ile öğrenci öğrenmesinin desteklenmesine; ıstırap, korku ve endişe vermek gibi uyarımlar,duygusal dengeyi bozup öğrenmeyi engelleyeceğinden uyarımın ölçülü olmasına dikkat edilmesine;
• Öğrencilerin aktif olarak öğretime katılmalarının sağlanmasına;
• Öğretimin, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru yapılmasına;
• Öğrenci için henüz anlamsız olan bir konu alanındaki öğretimde Tümevarım, anlamlı olan bir konu alanındaki bir öğretimde ise, Tümdengelim yöntemlerinin; konu anlatımlarında “Beyin Fırtınası” ve “Problem Çözme” metotlarının mutlaka ve sıkça kullanılmasına;
• Yazı tahtasını kullanırken; tahtayı nasıl kullanacağının önceden plânlanmasına, yazılan şeylerin önünün kapatılmamasına, yazı tahtasının çok fazla doldurulmamasına, önemli kısımların renkli tebeşir veya kalemle yazılmasına, kavram haritalarının sıkça kullanılmasına;
• Öğrencilerden “..Öğrendim” ve “..Merak ediyorum” ifadelerine cevap vermelerinin istenmesine;
• Amaçla araç arasında denge kurulmasına
• “Sen …” in suçlayıcı, “ Ben…” in savunucu ve “Sen-Ben” in ise kavga çıkarıcı olduğu için öğrencilerle savunucu iletişim kurulmamasına; Öğrencilerle “Empati” kurulmasına dikkat edilmesine karar verildi.

MADDE -13- ………………….., etkileşimli tahtadan en verimli şekilde yararlanmak için gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini ifade etti.Bu konuda eba.gov.tr,khanacademy.org,starboard gibi sitelerden faydalanılabileceğini belirtti.
il; öğrencilerin derse motivasyonunun arttırılması için uygun olan konularda drama,beyin fırtınası gibi tekniklerin kullanımının önemini belirtti.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.