2017-2018 Ortaokul Matematik Sene Başı Zümresi

Zümrede aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Öğrenci merkezli ders anlayışı benimsenmesine ve örneklerin mümkün olduğu kadar günlük hayattan verilerek somutlaştırma yapılmasına karar verildi.

2. Proje görevleri hakkında gerekli bilgilerin yönergeler halinde öğrencilere bildirilmesine, bu konuda sürekli bir öğretmen ve öğrenci işbirliği sağlanmasına karar verildi.

3. Yazılı sınavlarda ve derslerin işlenişinde ortak bir eğitim anlayışının benimsenmesi açısından matematik zümre öğretmenleri ve diğer zümrelerin öğretmenleri ile işbirliği yapılmasına karar verildi.

4. Atatürkçülük konularının planlara ve derslere yansıtılmasına karar verildi.

5. Plan ve yönergelere düzenli bir şekilde uyulmasına karar verildi.

6. Zümre öğretmenlerinin her konuda yardımlaşabilmeleri ve fikir alışverişinde bulunabilmeleri açısından, internet üzerinden haberleşmelerini sağlayan mail adreslerinin paylaşılmasına karar verildi.

7. Öğrencilere kurslar düzenlenmesine, yeni sınav sistemi ve etkili- programlı ders çalışma yöntemleri konusunda bilgiler verilmesine karar verildi.

8. Proje görevlerinin değerlendirilmesinde aşağıda ekte verilen ölçekten yararlanılmasına karar verildi.

9. Öğrenci-veli-idare diyaloğunun mümkün olduğu kadar etkili kullanılması gerektiğine karar verildi.

10. Sınavların ilköğretim kurumları yönetmeliğinde belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapılmasına karar verildi. Sınav tarihleri aşağıdaki gibi kararlaştırıldı.

Tıkla tamamını indir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir