2017-2018 Fen Bilgisi Sene Başı Zümresi

GÜNDEM MADDELERİ:

1- Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.

2- 2016-2017Eğitim Öğretim yılı zümre kararlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi.

3- 2016-2017Eğitim Öğretim yılı öğrenci başarısının değerlendirilmesi ve başarıyı arttırmak için alınacak önlemlerin görüşülmesi.

4- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarının okunması.

5- Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve yapılan değişikliklerin incelenmesi.

6- Fen ve Teknoloji Dersi programının ve genel amaçların okunup değerlendirilmesi.

7- Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının ve ünitelerin incelenmesi.

8- Fen ve Teknoloji Dersi öğretmen kılavuz, öğrenci çalışma ve ders kitaplarının incelenmesi.

9- Dersin işlenişinde uygulanacak yöntemler ve karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemler öğretim yöntemleri konusunda görüşme, karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemler.

10- Ölçme ve değerlendirme esasları ve ölçütleri ile yazılı sınavların zamanı, sorulacak sorular ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi.

11- Derse hazırlık ve yıllık planların yapılmasıyla ilgili görüşmeler yapılması ve kararların alınması.

12- Öğrencilere aldırılacak araç-gereçlerin tespit edilmesi ve öğrenci ders hazırlıklarının görüşülüp kararlaştırılması

13- Ders araç–gereçleri ile laboratuvar ve teknik donanım malzemelerinin kullanılması, bakımı, korunması ve gözden geçirilip, eksikliklerin tamamlanması yönünde öneriler getirilmesi.

14- Bilişim ve teknolojinin derslerde kullanılması.

15- Konularla ilgili deney–gözlem planlamasının yapılması, etkinliklerin, proje ve performans görevlerinin belirlenmesi.

16- Proje ve performans görevlerinin değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi.

17- Öğrenci ürün dosyalarının temini ve içeriğinin belirlenmesi.

18- Milli Eğitim Temel Kanunu ve Temel Eğitim ve Öğretim kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılâpları öğretim esaslarının okunması.

19- Diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak işbirliği.

20- Dilek ve temenniler.

TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir