2017-2018 Coğrafya Sene Başı Zümresi

1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması.

2. Açılış, Yoklama, Başkan ve Yazman Seçimi.

3. ……./……. Eğitim Öğretim Yılının ve Alınan Zümre Kararlarının Değerlendirilmesi.

4. a)1739 Sayılı Türk Milli Eğitimi’nin Genel Amaçları ve Temel İlkelerinin Okunması
ve 2. 28. ve 43. Maddeleri Üzerinde Durulması (20.06.1973 gün ve 14574 S.R.G.)
b) Milli Eğitimin Temel Kanunundan, Türk Milli Eğitimin amaçları ile Ortaöğretim
Kurumları Yönetmeliğinin 7. 9. 13. 14. 36. ve 79. maddelerinin okunması.

5. Öğretim Programının İncelenerek Yıllık Planın Hazırlanması;
a. Öğretim Programının İncelenmesi, Çalışma Takvimine Göre Konuların Yıllık Plandaki Sürelerinin Belirlenmesi (M.E.B Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge 2551 S.T.D).
b. Öğrenme – Öğretme Yöntem ve Tekniklerinin Belirlenmesi.
c. Kullanılacak Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçlerinin ( Öğretmen ve Öğrenci İçin ) Belirlenmesi.
d. 2104 ve 2488 Sayılı Tebliğler Dergisine Göre Atatürk İlke ve İnkılâplarının Yıllık Plana Yansıtılması.
e. Ölçme ve Değerlendirme Esaslarının Belirlenmesi ve Birlikteliğin Sağlanmasının Görüşülmesi.

6. M.E.B Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin Okunması.

7. Diğer Zümre Öğretmenleriyle Yapılacak İşbirliği Esaslarının Belirlenmesi (Hangi Konularda Nasıl İşbirliği Yapılacağının “Konu, Branş, Zamanın” Tespit Edilmesi) ve Yıllık Planda Gösterilmesi.

8.Yıllık Ödev Konularının, Kaynakların ve Değerlendirme Esaslarının Belirlenmesi (Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 2300 S.T.D.).

9. Öğrenci Başarısını Arttırıcı Çalışmaların Görüşülmesi (Verimli Ders Çalışma Tekniklerinin Öğretimi, Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kurslarının Değerlendirilmesi ve Gerekliliğinin Tartışılması, Okul ve Ders Motivasyonunun Arttırılması Ödüllendirme, Öğrencileri Kişisel ve Mesleki Gelişimlerine Katkı Sağlayacak Etkinliklere Yönlendirme vb.).

10. Zümre Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi, Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinin Sağlanması (Yenilik ve Gelişimin Takibi) Konusunda Yapılabilecek Çalışmaların Görüşülmesi ve Okulumuzda Öğretmen, Öğrenci ve Yetişkinlere Yönelik Olarak Açılabilecek Kursların Değerlendirilmesi).

11. Öğrencilere okutturulabilecek kitaplar ve Öğrencilerle beraber yapılabilecek aktiviteler.

12. Okul İçi, Okul Dışı Her Türlü Bilimsel, Teknik, Sanatsal ve Sportif Yarışmaların, Fuar ve Sergilerin, Eğitsel ve Teknik Gezilerin Değerlendirilmesi ve Bu Konuda Yapılacak Çalışmaların Görüşülmesi.

13. Bölge Zümre Başkanları Kurulunda Gündeme Alınacak Sorun ve Önerilerin Görüşülmesi.

14. Öğrencilerin Küresel Isınma Konusunda Bilinçlendirilmesi ve Tasarruf Alışkanlığının Kazandırılması İle İlgili Konuların Görüşülmesi.

15. Okul Müdürlüğüne Öneriler

16. Dilek ve Temenniler.

TIKLA TAMAMINI İNDİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir