2017-2018 9. Sınıf Fizik Konuları (Fen Lisesi)

Ünite 1 Fizik Bilimine Giriş

Fizik biliminin evrendeki olayların anlaşılmasındaki önemi

Fiziğin amacı

Fiziğin alt dalları ve bu dalların uygulama alanları

Fizik bilimini diğer disiplinlerle ve teknoloji ile ilişkisi

Fiziğin temel bilimler ve sanatla ilişkisi

Ses, renk ve perspektif

Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemi

Fiziksel nicelikleri

Ölçme ve ölçülebilir değişkenlerde bir standart kullanılmasının gerekliliği

Ölçmede hata kaynakları

Günlük hayatta ölçmenin doğru yapılmasının önemi

Fiziksel olayları açıklarken modelleme kullanılmasının nedenleri

Ünite 2 Madde ve Özellikleri

Kütle, hacim, özkütle, dayanıklılık, yapışma (adezyon), birbirini tutma (kohezyon), yüzey gerilimi, kılcallık, plazma

Madde ve Özkütle

Maddelerin fiziksel özellikleri ile atomik yapıları

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirme

Kütle ve hacim için birim dönüşümleri

Düzgün ve düzgün olmayan şekilli cisimler için hacim hesaplamaları

El-Hazini ve El-Biruni’nin özkütle konusunda yaptığı çalışmalar

Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlar

Katılar

Dayanıklılık

Kesit alanının hacme oranı

Galileo’nun farklı büyüklüklerdeki canlıların kemik yapılarının dayanıklılığı ile ilgili görüşleri

Akışkanlar

Yapışma (adezyon), birbirini tutma (kohezyon), yüzey gerilimi ve kılcallık

Yüzey gerilimini etkileyen faktörler

Gazların genel özellikleri

Plazmalar

Plazmaların genel özellikleri

Sıcak ve soğuk plazmalar

Ünite 3 Kuvvet ve Hareket

Referans sistemleri, konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat, hız, anlık hız, ortalama hız, ivme, kuvvet, sürtünme kuvveti, eylemsizlik, etki-tepki kuvvetleri

Bir Boyutta Hareket

Cisimlerin hareketlerini sınıflandırma

Konum, yer değiştirme, alınan yol, sürat ve hız kavramları

Ortalama hız ve anlık hız

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramları

İvmeli hareket kavramı

Sabit ivmeli hareket

Kuvvet kavramı

Temas ve alan kuvvet çeşitleri

Doğadaki temel kuvvetlerin özellikleri

Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler

Newton’ın Hareket Yasaları

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki bir cismin öteleme hareketi

Bir cisme ait kuvvet diyagramı

Bir cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması durumunda cismin hareketi

Eylemsizlik prensibi

İbni Sina’nın eylemsizlik kavramı

Kuvvet, ivme ve kütle arasındaki ilişki

Galileo’nun eğik düzlem deneyi

Net kuvvet, ivme ve kütle arasındaki matematiksel model

Etki-tepki kuvvetleri

Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenler

Statik ve kinetik sürtünme kuvvetleri

Sürtünmenin günlük hayattaki avantaj ve dezavantajları

Newton’ın Hareket Yasaları

Ünite 4 Enerji

İş, enerji, güç, öteleme kinetik enerji, yer çekimi potansiyel enerji, esneklik potansiyel enerjisi, mekanik enerji, enerji korunumu, enerji dönüşümü, enerji aktarımı, verim, yenilenebilir enerji, yenilenemeyen enerji

İş, Enerji ve Güç

Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar

Mekanik Enerji

Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenler

İş, kinetik enerji, kütle çekim ve esneklik potansiyel enerjisi ile ilgili hesaplamalar

Cismin üzerinde yapılan iş ile cismin kazandığı enerjiyi ilişkilendirme

Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri

Enerjinin korunumu ve aktarımı

Mekanik enerjinin korunumlu olduğu durumlarda potansiyel ve kinetik enerji dönüşümlerinin hesaplanması

Canlıların besinlerden kazandıkları enerji ile günlük faaliyetleri için harcadıkları enerji

Besinlerden elde edilen enerjilerin kalori değerleri

Günlük faaliyetlerde harcanan enerji ile dengeli beslenme arasındaki ilişki

Verim

Sistemlerin enerji dönüştürme özellikleri

Enerji tasarrufu ve verim arasındaki ilişki

Örnek bir sistem veya tasarımın verimini artıracak öneriler

Enerji Kaynakları

Enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajları

Ünite 5 Isı ve Sıcaklık

Isı, sıcaklık, iç enerji, öz ısı, ısı sığası, hâl değişimi, ısıl denge, ısı transferi, enerji iletim hızı, genleşme, büzülme, ısı yalıtımı, hissedilen sıcaklık, küresel ısınma

Isı, Sıcaklık, İç enerji ve Termodinamik Yasaları

Isı ve sıcaklık birimleri ile ilgili hesaplamalar

Termometre çeşitlerini kullanım amaçları açısından karşılaştırma

Termometre ile kalorimetre kabının çalışma prensipleri

Termometre tasarımı

Öz ısı ve ısı sığası

Öz ısıları farklı olan maddelerin günlük hayattaki kullanımları

Isı alışverişi yapan saf maddelerin sıcaklıklarında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenler

Hâl Değişimi

Ortamdan enerji alınması veya ortama enerji verilmesi ile hâl değişimi arasındaki ilişki

Isıl Denge

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisi

Isı Transfer Çeşitleri ve Hızı

Bir maddedeki ısı iletim hızını etkileyen değişkenler

Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımı

Isı yalıtım malzemelerinin türleri ve özellikleri

Isı yalıtım sisteminin aile bütçesine ve ülke ekonomisine olan katkısı

Hissedilen ve gerçek sıcaklık arasındaki farkın nedenleri

Küresel ısınmaya karşı alınacak tedbirler

Küresel ısınmanın etkileri

Genleşme ve Büzülme

Katı, sıvı ve gazlardaki genleşme ve büzülme özellikleri

Maddelerin genleşmesi ve büzülmesi ile ilgili hesaplamalar

Ünite 6 Elektrostatik

Elektrik yükü, birim yük, yük korunumu, yük dağılımı, iletken, yalıtkan, elektriksel kuvvet, elektrik, alan

Elektrik Yükleri

Elektrik yükünün özellikleri

Elektriklenme yüklenme çeşitleri

Elektriklenen iletken ve yalıtkanlarda yüklü parçacıkların hareketi ve yük dağılımları

Faraday kafesi

Topraklanma olayı ve günlük yaşamdaki önemi

Noktasal yüklü cisimler arasındaki etkileşim

Elektrik alan kavramı

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-10-sinif-fizik-mufredati-fen-lisesi/” target=”blank” ]10. Sınıf Fen Lisesi Fizik Konuları 2017-2018[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-11-sinif-fen-lisesi-fizik-konulari/” target=”blank” ]11. Sınıf Fen Lisesi Fizik Konuları 2017-2018[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-12-sinif-fizik-konulari-fen-lisesi/” target=”blank” ]12. Sınıf Fen Lisesi Fizik Konuları 2017-2018[/button]

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

“2017-2018 9. Sınıf Fizik Konuları (Fen Lisesi)” için 2 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir