2017-2018 2. Sınıf Oyun ve Fiziki Etkinlikler Yıllık Planı

GENEL AMAÇLAR:

1. Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini, basit kurallı oyun ve fiziki etkinliklerde etkili ve öz güvenlekullanır.
2. Hareket becerileri ile ilgili kavramlarıkullanır.
3. Oyun ve hareket stratejilerini ve taktiklerinikullanır.
4. Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinlik kavramlarıyla ilkeleriniaçıklar.
5. Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinliklere istekle düzenli olarakkatılır.
6. Oyun ve fiziki etkinlik dersinde, kültürel birikimimiz ve değerlerimizle ilgili aşağıdaki amaçlaraulaşılır:
a. Kültürümüze ve başka kültürlere ait geleneksel oyunlar ile dansları tanır veuygular.
b. Bayram, kutlama ve törenlere isteyerekkatılır.
7. Oyun ve fiziki etkinliklerde kendini tanıma, bireysel sorumluluk, kendine güven ve zaman yönetimi becerilerinigeliştirir.
8.Oyun ve fiziki etkinliklerde iletişim becerileri, işbirliği, adil oyun, sosyal sorumluluk, liderlik, doğaya duyarlılık ve farklılıklara saygı özelliklerini geliştirir.
9. Oyun ve fiziki etkinliklerdeki deneyimlerini problem çözme, hedef belirleme, plan yapma vb. süreçlerde kullanır.

TIKLA-İNDİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir