2017-2018 2. Sınıf Hayat Bilgisi Kazanımları

2017-2018 2.SINIF HAYAT BİLGİSİ KAZANIMLARI

29/07/2015 tarihli ve 60 sayılı kararıyla kabul edilen İlkokul Hayat Bilgisi Dersi (1, 2 ve 3. Sınıflar) Öğretim Programının 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren 1. sınıflarda; 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulamadan kaldırılması 17.07.2017 TARİH VE 72 SAYILI KARAR(Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Temmuz-Ek 2017 – 2718 SAYFA 1610)

2.SINIF HAYAT BİLGİSİ 2015 MÜFREDATI KAZANIMLARI

2.1. Ben ve Okulum

Bu ünitede öğrencilere; okula uyum sağlama dönemlerinde okulu ve okulun işleyişini tanıma, okul kurallarına uyma, okulda başkalarıyla sağlıklı iletişim kurma, sosyal etkinliklere katılma ile sınıf ve okul içi çalışmalarda görev alma gibi konularla ilgili bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Ünite Kazanımları

2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.

Fiziksel özellikleri, hoşlandıkları, yapabildikleri ve yapmak istedikleri üzerinde durulacaktır.

2.1.2. Bireysel farklılıklara saygı duyar.

Fiziksel ve zihinsel engellilik, ilgi ve yetenekler gibi bireysel farklılıklar ele alınacaktır. Ayrıcafarklı özelliklere sahip bireyleri olduğu gibi kabul etme, onların kullandığı cihazlara dikkatetme gibi unsurlar üzerinde durulacaktır.

2.1.3. Okulunun yakın çevresini tanıtır.

Okulun yeri ve konumunun; çevresindeki yapı, kurum, sokak, cadde vb. yerlere göretanımlanması üzerinde durulacaktır.

2.1.4. Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır.

Farklı görüş ve çözümler çerçevesinde sınıf içi etkinliklerin belirlenmesi ve planlanması, sınıfkurallarını belirleme, pano hazırlama ve sınıfın süslenmesi gibi konular üzerinde durulacaktır.

Kararlara katılma konusunda nasıl bir iletişim dili kullanılacağı ve birlikte çalışmanın temelkuralları vurgulanacaktır.

2.1.5. Kaynakları ve eşyaları özenli kullanır.

Elektrik, su ve temizlik malzemelerinin, çeşitli eşyaların, ders araç ve gereçlerininkullanımında tasarrufa özen gösterilmesi gibi konular üzerinde durulacaktır.

2.1.6. Sınıf ve okul içi çalışmalarda arkadaşlarıyla yardımlaşır.

Konu; sevgi, saygı, hoşgörü, paylaşma, adil davranma, dürüstlük ve güven çerçevesinde elealınacaktır.

2.1.7. İhtiyaçlarını, isteklerini, duygularını, düşüncelerini ve itirazlarını nezaket kurallarıiçerisinde açık bir şekilde ifade eder.

İhtiyaçlarını, isteklerini, olaylar karşısında duygularını, düşüncelerini ve itirazlarını çekingenlikgöstermeden açık ve anlaşılır bir dil ile ifade edebilme becerisini geliştirmek için etkinlikleryapılacaktır.

2.1.8. Rutin bir günde neleri, hangi zaman diliminde yaptığını açıklar.

Öğrencinin bir gün içinde neler yaptığını zaman ile ilişkilendirerek ifade etmesininsağlanması, zamanı kullanma ve planlama becerisinin geliştirilmesi üzerinde durulacaktır.

2.1.9. Sınıfta ve okulda grupla yapılan etkinliklere katılır ve grupla çalışma kurallarına uyar.

2.1.10. Sınıfta ve okulda arkadaşlarıyla oyun oynarken kurallara uyar.

Oyun oynarken arkadaşlarına karşı uygun dil kullanma, onlara zarar vermeme, oyunukazanma veya kaybetmenin doğal bir durum olması gibi konular üzerinde durulacaktır.

2.1.11. Parasını ihtiyaçları doğrultusunda bilinçli bir şekilde harcar.

İstek ve ihtiyaç kavramlarından hareketle paranın tutumlu kullanımı üzerinde durulacaktır.

 

2.2. Ailem ve Evim

Bu ünitede öğrencilere; evinin adresini tarif etme, evdeki eşyalarını temiz kullanma, evdesorumluluk alma, evdeki kaynakların doğru kullanımı, yakın akrabalarını tanıtma, akrabalararasındaki dayanışma ve yardımlaşma, aile içi iş birliği ve dayanışma gibi konularla ilgili bilgi, becerive değerleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Ünite Kazanımları

2.2.1. Yaşadığı evin adresini bilir.

Köy, kasaba, şehir, mahalle, sokak, numara gibi adres bilgilerini sözlü ve yazılı olarak ifadeedebilmesi ve tanımadığı kişilerle paylaşmaması üzerinde durulacaktır.

2.2.2. Evinde sorumluluk almaktan ve yapmaktan hoşlandığı işleri açıklar.

2.2.3. Evdeki kişisel eşyalarını temiz ve düzenli kullanır.

Giysilerini, çalışma masasını ve oyuncaklarını temiz ve düzenli tutma gibi konular elealınacaktır. Ayrıca kişisel olarak kullandığı odasının da temiz tutulması gerektiği üzerindedurulacaktır.

2.2.4. Evdeki kaynakları tasarruflu kullanmanın aile bütçesine katkıları konusunda görüşlerini belirtir.

2.2.5. Yakın akrabalarını tanıtır.

Akraba kavramından hareketle konu açıklanacaktır.

2.2.6. Aile bireyleri ve akrabalar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmaya örnekler verir.

 

2.3. Sağlıklı Hayat

Bu ünitede öğrencilere; dengeli beslenme, sağlıklı büyüme ve gelişme için yapılmasıgerekenler, temizlik ve görgü kuralları, sağlıkla ilgili kurum ve meslekler gibi konulara ilişkin bilgi,beceri ve değerleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Ünite Kazanımları

2.3.1. Dengeli beslenme için vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini tanır.

Yumurta, peynir, et, süt, ekmek, su, meyve ve sebze gibi örnekler üzerinden konuaçıklanacaktır.

2.3.2. Dengeli beslenmeyi dikkate alarak kendisi için yiyecek hazırlar.

Uyarı: Kesici alet, ocak ve fırın kullanmadan hazırlayabileceği yiyecekler üzerindedurulmalıdır.

2.3.3. Yemek yerken görgü kurallarına uyar.

2.3.4. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi farkeder.

2.3.5. Sağlığını korumak için yaşadığı evi ve çevreyi temiz tutar.

2.3.6. Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır.

Hastane, toplum sağlığı merkezi, eczane gibi kurumlar; doktorluk, hemşirelik, eczacılık ve diş

hekimliği gibi meslekler üzerinde durulacaktır.

2.3.7. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyenkurallarına dikkat eder.

 

2.4. Güvenli Hayat

Bu ünitede öğrencilere; yaya ve yolcu olarak trafik kurallarına uyma, tanımadıkları kişilerleiletişim kurma, güvenli oyun alanları, teknolojik araç ve gereçleri güvenli kullanma, ilaç kullanımı ileacil durumlarda yardım alınabilecek kişi ve kurumlar gibi konularla ilgili bilgi, beceri ve değerlerikazandırmak amaçlanmaktadır.

 

Ünite Kazanımları

2.4.1. Yaya olarak trafik kurallarına uyar.

Karşıdan karşıya geçme, yaya kaldırımı olan ve olmayan yerlerde yürüme ve yaya olaraktrafikte görünürlükle ilgili önlemleri alma üzerinde durulacaktır.

2.4.2. Ulaşım araçları ile yolculuk ederken kurallara uyar.

Özel araçlar, toplu taşıma araçları ve okul servisi gibi araçlarda güvenlik açısından zorunluolan kurallar üzerinde durulacaktır.

2.4.3. Tanıdığı veya tanımadığı kişilerle iletişim kurarken nelere dikkat etmesi gerektiğini bilir.

Gerçek yaşam ve sanal ortamdaki iletişimden hareketle konu açıklanacaktır.

2.4.4. Oyun oynamak için güvenli alanları seçer ve oyun araçlarını güvenli kullanır.

Seçili alanlarda bulunan oyun araçlarının güvenli kullanımının yanı sıra bisiklet, kaykay,paten, kızak vb. araçları kullanırken kask takma, uygun kıyafetler giyme ve hız yapmamagibi konular üzerinde durulacaktır.

2.4.5. Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanır.

Bilgisayar, televizyon, cep telefonu, tablet ve oyun konsolu gibi elektronik araçların güvenlişekilde kullanılması üzerinde durulacaktır. Ayrıca elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi,fırın, ocak gibi elektrikli ev aletleri ile ateş ve ateşli her türlü araç ve gereci yetişkinlerolmadan kullanmanın tehlikeleri üzerinde durulur.

2.4.6. Acil durumlarda yardım alabileceği kurumların yanı sıra, yakın çevresindeki kişilerinhangilerinden yardım alacağını bilir.

Gereksiz ihbarda bulunmanın sakıncaları vurgulanarak itfaiye 110, ambulans 112,polis imdat 155 ve jandarma 156, AFAD 122; aile, kadın, çocuk, özürlü ve sosyalhizmet danışma hattı alo 183 kurum ve telefon numaraları ele alınacaktır.

2.4.7. İlaç kullanımı ile ilgili nelere dikkat edeceğini bilir.

Reçetesiz ilaç kullanılmaması ve ilaçların yetişkin kontrolünde kullanılması gerekliliği üzerindedurulacaktır.

2.4.8. Herhangi bir sağlık problemi, alerjik durumu, sürekli kullandığı ilaç vb. varsa bunları yazılıolarak yanında bulundurması gerektiğini bilir.

 

 

2.5. Ülkemi Seviyorum

Bu ünitede öğrencilere; Türk bayrağı, İstiklal Marşı, millî ve dinî bayramların önemi, Atatürk’ünMillî Mücadele’de liderliği, Türkiye’nin Dünya üzerindeki yeri, yakın çevresindeki kültürel mirasögeleri ve üretim faaliyetleri gibi konulara ilişkin bilgi, beceri ve değerleri kazandırmakamaçlanmaktadır.

Ünite Kazanımları

2.5.1. Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerine örnekler verir.

Gelenek ve görenekler, yemek, giyim-kuşam, müzik ve folklor gibi konulardanörnekler üzerinde durulacaktır.

2.5.2. Yakın çevresinde yapılan üretim faaliyetlerini gözlemler.

Sanayi, tarım ve hayvancılık gibi iş kollarından hareketle konu açıklanacaktır.

2.5.3. Harita ve küre üzerinde Türkiye’nin yerini gösterir.

2.5.4. Türk bayrağının ve İstiklal Marşı’nın vatanını ve milletini temsil ettiğini fark eder.

2.5.5. Millî bayramlar ile ilgili etkinliklere katılır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19

Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı ile bubayramların anlamı üzerinde durulacaktır.

2.5.6. Millî bayramlar ile Atatürk ilişkisini kavrar.

Öğrencinin gelişim seviyesine uygun olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal

Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınınmillî bayram olmasının Millî Mücadele ile ilişkisi ve Atatürk’ün liderliği üzerinde durulur.

2.5.7. Dinî bayramların paylaşım ve dayanışma için özel günler olduğunu fark eder.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ev ve çevresinde bayram öncesihazırlıklar, bayramlaşma, ikramlar ve çocuklar için bayramın anlamı gibi konularüzerinde durulacaktır.

 

 

2.6. Doğa ve Çevre

Bu ünitede öğrencilere; güneş, toprak, hava ve suyun canlılar için önemi, bitki yetiştirme veağaç dikmenin önemi, yönler, doğa olayları sonucu oluşan afetler, insanların çevre üzerindekiolumsuz etkileri, çevre kirliliğinin nedenleri ve geri dönüşüm gibi konularla ilgili bilgi, beceri vedeğerleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Ünite Kazanımları

2.6.1. Bitkilerin büyümesinde ve sağlıklı kalmasında uygun ısı, hava ve suyun etkisinigözlemleyerek tanımlar.

Bitkilerin tohumdan veya bitki soğanından çimlenmesi, büyümesi ve sağlıklıkalmasında ısı, hava ve suyun nasıl bir etkisinin olduğu gözlemlenerek gözlemsonuçları kaydedilir ve paylaşılır.

2.6.2. Bitki yetiştirme ve ağaç dikmenin doğaya olan katkılarını kavrar.

Uyarı: İmkânlar dâhilinde öğrencilerin uygulamalı olarak bitki yetiştirme ve ağaçdikmeleri sağlanmalıdır.

2.6.3. Hayvanların hayatlarını sürdürebilmesi için su, hava ve besinlere ihtiyacı olduğunuaçıklar.

2.6.4. Çevresinde bulunan bitki ve hayvanları korur.

2.6.5. Güneşin hareketlerini gözlemleyerek yönleri gösterir.

Ana yönler üzerinde durulacaktır.

2.6.6. Mevsimleri ve mevsimlere göre doğadaki değişiklikleri kavrar.

Mevsimlere göre doğadaki değişiklikler; bu değişikliklerin bitkiler, hayvanlar veinsanlar üzerindeki etkilerinin gözlemlenmesi ile bu etkilerin ifade edilmesi üzerindedurulacaktır.

2.6.7. Doğa olayları sonucu oluşan doğal afetlere örnekler verir.

Sel, heyelan, çığ, fırtına, hortum, deprem gibi afetler üzerinde durulacaktır.

2.6.8. İnsanların çevre üzerinde olumsuz etkilerine örnekler verir.

Ormanların yok edilmesi, erozyon ve çevre kirliliği gibi konular üzerinde durulacaktır.

2.6.9. İnsanların hangi davranışlarının çevre kirliliğine neden olduğunu gözlemler.

2.6.10. Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur.

Plastik, kâğıt, pil, bitkisel yağ ve cam gibi maddelerin tekrar kullanılabilmesi için yapılması gerekenler üzerinde durulacaktır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir