2017-2018 12. Sınıf Kimya Müfredatı

Ünite 1 KİMYA VE ELEKTRİK

Terimler: indirgenme, yükseltgenme, elektrot, katot, anot, elektrolit, tuz köprüsü, standart elektrot potansiyeli, metallerin aktiflik sırası, yarı hücre, galvanik hücre, elektrolitik hücre, elektroliz, korozyon, katodik koruma, metal kaplamacılık, Faraday sabiti, elektrik yükü

İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı (Tıkla-Çalış)

Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler (Tıkla-Çalış)

Elektrot Potansiyelleri

Kimyasallardan Elektrik Üretimi

Elektroliz

Korozyon

Ünite 2 KARBON KİMYASINA GİRİŞ

Terimler: anorganik bileşik, organik bileşik, basit formül, molekül formülü, elmas, grafit, hibritleşme, σ (sigma) bağı, π (pi) bağı, molekül geometrisi

Anorganik ve Organik Bileşikler

Basit Formül ve Molekül Formülü

Doğada Karbon

Lewis Formülleri

Hibritleşme Molekül Geometrileri

Ünite 3 ORGANİK BİLEŞİKLER

Terimler: hidrokarbon, alifatik bileşik, alkan, alken, alkin, aromatik bileşik, fonksiyonel grup, zincir yapılı bileşikler, halkalı yapılar, izomerlik, yapısal izomerlik, alkol, alkil halojenür, eter, aldehit, keton, karboksilik asit, ester, yağ asidi

Hidrokarbonlar

Fonksiyonel Gruplar

Alkoller

Eterler

Karbonil bileşikleri

Karboksilik Asitler

Esterler

Ünite 4 ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER

Terimler: fosil yakıt, kömür, ham petrol, doğal gaz, nanoteknoloji, biyokütle, jeotermal, sürdürülebilirlik

Fosil Yakıtlar

Alternatif Enerji Kaynakları

Sürdürülebilirlik

Nanoteknoloji

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2017-2018 9. Sınıf Kimya Konuları

2017-2018 10. Sınıf Kimya Konuları

2017-2018 11. Sınıf Kimya Konuları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir