2017-2018 11. Sınıf Seçmeli Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

Melik / Atabey /Kağan / Tigin / Siyasetname/ Cihannüma / Mancınıkçı / Lağımcı / İlmiye / Kalemiye

Yukarıda karışık olarak verilen kelimelerden sadece uygun olanlarını aşağıdaki boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz. ( Bu bölümdeki her soru 3 puandır. (15))

1- Eski Türk devletlerinde hükümdarın erkek çocuklarına …………………… adı verilirdi.
2- ……………………………………; Büyük Selçuklu Devleti’nde Sultan Melikşah’ın vezirliğini yapan Nizamülmülk’ün devlet yönetimi ile ilgili yazdığı eserdir.
3- Osmanlı Devleti’nde devletin idarî ve askerî işleriyle ilgilenen yönetim birimine ………………………. denirdi.
4- Türk-İslam devletlerinde kale kuşatmalarında tünel kazarak kaleye girmekle görevli askeri sınıfa …………………… adı verilirdi.
5- Selçuklularda eyaletlerin başına idareci olarak tayin edilen ve şehzadelerin yetiştirilmesiyle görevli olan kişiye …………………………… denirdi.

Yazılının tamamını word dosyası olarak tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir