2017-2018 11. Sınıf Coğrafya Konuları

Ünite 1 DOĞAL SİSTEMLER

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörler (Tıkla-Çalış)

Ekosistemi oluşturan unsurlar

Madde döngüleri ve enerji akışı

Azot, karbon, su ve besin döngüleri

İnsan faaliyetlerinin karbon, azot, oksijen ve su döngülerine olan etkileri

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişi

Su döngüsü ve dünyadaki su varlığının doğal sistemlerin işleyişi üzerindeki etkileri

Ramsar Sözleşmesi

Türkiye’deki sulak alanların endemik zenginliğinin önemi ve korunmasının gerekliliği

Ünite 2 BEŞERİ SİSTEMLER

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçları

Günümüzde farklı ülkelerin izlediği nüfus politikaları

Türkiye’nin nüfus politikalarının gerekçeleri

Türkiye nüfus politikalarındaki değişim

Türkiye’nin nüfus projeksiyonları

Şehirlerin fonksiyonel özellikleri

Tarihsel süreçte şehirlerin fonksiyonel özelliklerindeki değişimlerin küresel etkileri

Tarihsel süreçteki başlıca Türk-İslam şehirleri

Şehirlerin küresel ve bölgesel etkileri

Türkiye’deki kır yerleşme tipleri

Doğal unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi

Beşerî unsurların üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi

Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkinin ekonomiye etkisi

Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisi

Tarihsel süreçte doğal kaynakların değeri ve kullanımındaki değişim

Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişki

Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri

Türkiye’de tarım sektörünün özellikleri

Tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık

Türkiye’de tarımsal üretimi etkileyen faktörler

Tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri

Türkiye’de yetiştirilen başlıca tarımsal ürünleri

Ülkelerin, tarımsal üretimdeki yeterliliğinin önemi

Türkiye’nin madenlerin ve enerji kaynaklarının dağılışı

Madenlerin ve enerji kaynaklarının başlıca özellikleri

Madenlerin ve enerji kaynaklarının dağılışı

Ülkemizde yaşanan maden kazaları

Türkiye’nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımının ülke ekonomisine katkısı

Türkiye’de sanayi sektörünün özellikleri

Türkiye’de sanayi etkileyen faktörler

Türkiye’de sanayi sektörünün dağılışı

Türkiye sanayisinin ülke ekonomisindeki yeri

Savunma sanayi alanındaki gelişmeler

Ünite 3 KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörler

Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörler

Kültürü oluşturan unsurlar

Farklı kültür bölgelerinin dağılış ve yayılış güzergahları (İslam, Çin, Hint, Batı, Doğu, Slav-Rus ve Afrika kültür bölgeleri)

Kültürel çeşitliliğin önemi

Türk kültürünün yayılış alanlarının bölgesel özellikleri

Türk kültürünün doğuşu, gelişimi ve özellikleri

Türk kültürünü temsil eden başlıca maddi ve manevi unsurlar

Dünya üzerindeki önemli hammadde, üretim ve pazar alanları

Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolü

Sanayileşmiş bir ülkenin sanayileşme süreçleri

Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisi

Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütler (AB,BDT, BM,D-8, G-20, İİT, KEİK, NATO,OECD,OPEC)

Türkiye’nin küresel ve bölgesel ölçekteki siyasi, askeri ve ekonomik örgütlerle ilişkisi

Ünite 4 ÇEVRE VE TOPLUM

Çevre sorunlarını oluşum sebepleri

Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkileri

Madenlerin ve enerji kaynaklarının üretimi, dağıtımı ve tüketimindeki etkileri

Yenilenemeyen kaynakların kullanımı

Yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımı konusunda bireylere düşen sorumluluklar

Farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımı

Doğal kaynakların etkin kullanımında çevre planlamasının önemi

Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamalar

Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçleri

Çevre ve insan sağlığı açısından atıklardan korunma yöntemleri

Teknolojik değişimlerin çevresel sonuçları ve insana etkileri

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-9-sinif-cografya-konulari/” target=”blank” ]9. Sınıf Coğrafya Konuları 2017-2018[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-10-sinif-cografya-mufredati/” target=”blank” ]10. Sınıf Coğrafya Konuları 2017-2018[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-12-sinif-cografya-mufredati/” target=”blank” ]12. Sınıf Coğrafya Konuları 2017-2018[/button]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir