2017-2018 10. Sınıf Fizik Müfredatı ( Fen Lisesi)

Ünite 1 Elektrik ve Manyetizma

Akım, potansiyel fark, direnç, Ohm Yasası, Joule Kanunu, manyetik alan

Potansiyel Fark, Akım ve Direnç

Potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenler

İletken direncinin sıcaklığa bağlı değişimi

Elektrik Devreleri

Elektriksel potansiyel kavramı

Potansiyel fark, akım ve direnç kavramları arasındaki ilişki

Dirençlerin bağlanma şekillerinin akıma etkisi

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçeleri

Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramları

Elektriğin oluşturabileceği tehlikeler ile elektrikle çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri

Mıknatıslar

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alan ve özellikleri

Mıknatısların manyetik alan kuvvet çizgileri

Akım ve Manyetik Alan İlişkisi

Üzerinden akım geçen düz bir iletkenin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenler

Elektromıknatısın kullanım alanları

Dünyanın oluşturduğu manyetik alanının sebepleri ve sonuçları

Manyetik alanların canlılar üzerindeki etkileri

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Bernoulli İlkesi, katılarda basınç, akışkanlarda basınç, kaldırma kuvveti, Arşimet İlkesi

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Katılarda, durgun sıvılarda ve gazlarda basıncı etkileyen değişkenler

Basıncın günlük hayattaki etkileri

Katı, durgun sıvı ve gaz basıncı ile ilgili hesaplamalar

Barometre, altimetre, manometre, batimetre vb. gibi basınçla ilgili ölçme araçlarının çalışma ilkeleri

El Cezeri’nin hidrostatik denge ile ilgili çalışmaları

Akışkanlarda akış hızı ile akışkan basıncı arasındaki ilişki

Süreklilik ve Bernoulli İlkesi

Süreklilik ve Bernoulli İlkesiyle hız ve kesit alanı ilişkisi

Durgun akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvveti

Archimedes İlkesi

Kaldırma kuvveti ile ilgili hesaplamalar

Ünite 3 Dalgalar

Atma, dalga hareketi, deprem dalgası, titreşim, genlik, dalga boyu, hız, frekans, periyot, rezonans, ses yüksekliği, ses şiddeti, tını, yankı

Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri

Titreşim, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramları

Dalga boyu, periyot ve hız ile ilgili hesaplamalar

Atma ve periyodik dalga oluşturma

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesi

Su Dalgası

Dalga cephesi, ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramları

Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma ve kırılma hareketleri

Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızı

Ses Dalgası

Yükseklik, şiddet, tını, rezonans ve yankı kavramları

Vızıltı ve uğultu kavramları

Ses kirliliği ve gürültü

Farabi’nin ses dalgaları ile ilgili çalışmaları

Ses dalgalarının tıp, denizcilik ve coğrafya alanlarında kullanımı

Kapalı bir mekânın akustik özelliklerini düzenlemek için bir tasarım yapma

Mimar Sinan’ın eserlerinde uyguladığı akustik özellikler

Deprem Dalgaları ve Dalgaların Özellikleri

Deprem kaynaklı can ve mal kayıplarını önlemeye yönelik çözüm önerisi

Ünite 4 Optik

Aydınlanma şiddeti, ışık şiddeti, ışık akısı, gölge, yarı gölge, yansıma, kırılma, kırıcılık indisi, Snell Yasası, tam yansıma, sınır açısı, görünür derinlik

Aydınlanma

Işığın doğasını açıklayan teoriler

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları ile ilgili problemler

Gölge

Gölge ve yarı gölge oluşumu

Gölge ve yarı gölge olaylarıyla ilgili problemler

Yansıma

Işıkta yansıma olayı

Yansıma kanunları

Görme ve renklenme olaylarında yansımanın rolü

Düzlem Aynalar

Düzlem aynada görüntü oluşumu

Küresel Aynalar

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen

Küresel aynalarda görüntü oluşumu ve özellikleri

Gerçek ve sanal görüntü arasındaki farklar

Küresel aynalarla ilgili hesaplamalar

Kırılma

Işığın kırılması ile su dalgalarında kırılma olayı

Snell Yasası

Işığın tam yansıma olayı ve sınır açısı

Tam yansıma olayına ve sınır açısına etki eden değişkenler

Tam yansımanın gerçekleştiği fiber optik teknolojisi, serap olayı, havuz ışıklandırması

Tam yansıma ve sınır açısı hesabıyla ilgili hesaplamalar

Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepler

Renk

Cisimlerin renkli görülmesinin sebepleri

Işık ve boya renkleri arasındaki farklar

Ana, ara ve tamamlayıcı renkler

Saf sarı ile karışım sarı arasındaki fark

Beyaz ve farklı renklerdeki ışığın filtreden geçişi ve soğurulması

Prizmalar

Işık prizmalarının özellikleri

Beyaz ışığın prizma içinden geçerken renklere ayrılması

Işık prizmalarının kullanım alanları

Mercekler

Merceklerin özellikleri ve mercek çeşitleri

Bir merceğin odak uzaklığını etkileyen değişkenler

Merceklerin oluşturduğu görüntünün özellikleri

Göz ve Optik Araçlar

Optik yasalarını kullanarak gözde görüntü oluşumu

Görme engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar

Bilinçsiz gözlük ve lens kullanımının göz sağlığına etkileri

İbn-i Heysem ve İbn-i Rüşt’ün optik sistemler üzerinde yaptığı çalışmalar

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Fen Lisesi Fizik Konuları 2017-2018

11. Sınıf Fen Lisesi Fizik Konuları 2017-2018

12. Sınıf Fen Lisesi Fizik Konuları 2017-2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.