2017-2018 10. Sınıf Coğrafya Müfredatı

Aşağıdaki liste 2017-2018 eğitim öğretim yılına ait konu listesidir. 2018-2018 eğitim öğretim yılı 10. Sınıf Coğrafya Konuları için TIKLAYINIZ.

Ünite 1 DOĞAL SİSTEMLER

Dünya’nın tektonik oluşumu (Tıkla -Çalış)

Dünyanın iç yapısı (Tıkla-Çalış)

Levha tektoniği kuramı (Tıkla-Çalış)

Türkiye’nin tektonizması

Jeolojik zamanların özellikleri

Jeolojik zamanların adlandırılması

Kayaçların özellikleri

Kayaçların kullanım alanları

İç kuvvetlerin yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri

Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisi

Türkiye’deki faylar, levha hareketleri ve depremler arasındaki ilişki

Dış kuvvetler

Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisi

Türkiye’deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları

Yeryüzündeki su varlıklarını özellikleri

Türkiye’deki su varlıklarının genel özellikleri

Türkiye’deki su varlığını verimli kullanmanın ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri

Su kaynakları içinde denizlerimizin potansiyeli ve ülkemiz için önemi

Su kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı için bireylere düşen sorumluluklar

Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri

Türkiye’deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tipleri

Türkiye’de erozyonun etkisi

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakabilmek için topraklarımızın korunmasının gerekliliği

Bitki toplulukları ve türlerinin genel özellikleri

Türkiye’deki doğal bitki topluluklarının dağılışı

Türkiye’deki endemik ve relik bitkilerin dağılışı

Ünite 2 BEŞERİ SİSTEMLER

Nüfus özellikleri ve nüfusun önemi

Nüfus artış ve azalışının olumlu ve olumsuz etkileri

Nitelikli genç nüfusun ülkelerin kalkınmasındaki önemi

Nüfus artış hızı ile ülkelerin kalkınması arasındaki ilişki

Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi

Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler

Nüfus yoğunluğu hesaplama yöntemleri

Temel nüfus piramitlerinin özellikleri

Dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları

Tarihteki önemli Türk göçlerinin sebepleri

Güncel mülteci göçleri

Türkiye’de nüfusun tarihsel seyri

Türkiye’de nüfusun dağılışı

Nüfusun dağılışında etkili olan faktörler

Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri

Türkiye’deki göçlerin sebep ve sonuçları

Cumhuriyet’ten günümüze gerçekleşen iç ve dış göçlerin ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri

Göçün mekânsal etkileri

Ekonomik faaliyetler

Birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil faaliyetler

Ulaşım ve iletişimin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkileri

Ünite 3 KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

Uluslararası ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel etkileri

Ünite 4 ÇEVRE VE TOPLUM

Afetlerin oluşum nedenleri ve özellikleri

Afetlerin dağılışları ve etkileri

Türkiye’deki afetlerin dağılışları ve etkileri

Afetlerden korunma yöntemleri

Farklı ülkelerde doğal afetlere karşı yapılan uygulamalar

Ülkemizde depremler başta olmak üzere, afetlere karşı bilinç oluşturmanın önemi

Afetlerin meydana gelme sürecinde bireylere düşen sorumluluklar

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-9-sinif-cografya-konulari/” target=”blank” ]9. Sınıf Coğrafya Konuları 2017-2018[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-11-sinif-cografya-konulari/” target=”blank” ]11. Sınıf Coğrafya Konuları 2017-2018[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-12-sinif-cografya-mufredati/” target=”blank” ]12. Sınıf Coğrafya Konuları 2017-2018[/button]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.