2017-2018 10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı

1- Maki bitki örtüsü nedir? Açıklayınız ve beş örnek veriniz. (10)

2- Toprak oluşumu nasıl gerçekleşir? Açıklayınız . (10)
3- Akdeniz iklimini yıllık-yaz-kış sıcaklıkları, yağış miktarı ve yağış rejimine göre açıklayınız. (10)
4- Türkiye’de ormanların kapladığı alanın az olmasının sebeplerini açıklayınız. (10) 5- Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız.(Her madde 4 puandır)
> Hava tahmini için uydulardan alınan verilere göre hazırlanan haritalara…………………..…denir.

> Ergene Havzasında, İç Ege Bölümünde ve Göller Yöresinde…………………………..iklim görülür.
> Dağların alçak kesimlerinde ………., yüksek kesimlerinde ise ……………yapraklı bitkiler görülür.
> Toprakta bitki kalıntıları ve canlı artıklarının çürümesiyle………………………………..m addesi oluşur.
> Türkiye’de orman alanı bakımından en fakir bölge …………………………………………
> …………………….Toros Dağlarında yaygın olan, eskiden sarayların, deniz taşıtlarının yapımında kullanılan, kerestesi kıymetli bir ağaç türüdür.
> Türkiye’nin bitki örtüsü bakımından zengin olmasının sebebi…………………………………….. ………..
> Akdeniz ikliminde görülen dikenli ve diz boyu yüksekliğindeki bodur bitkilere………………….
> Muğla civarında yetişebilen Sığla(Günlük) Ağacı……………………………………. bitkilere örnektir.
> Taşınmış topraklardan………………………toprak daha çok delta ovalarında görülür.
> Karadeniz Bölgesi kıyılarında görülen topraklar fazla yağış nedeniyle………………………………….. ….. .
> Yaz yağışlarıyla büyüyen, büyükbaş hayvancılık için elverişli bitki örtüsüne…………………..denir.
> Yıllık yağışın en çoğu Ege’de ………………, İç Anadolu’da…………. ve K.Doğu Anadolu’da……………..mevsiminde düşer
> Akdeniz bölgesinde yaygın olarak görülen kırmızı renkli topraklara………………………………….
> Erzurum-Kars civarında görülen koyu renkli, organik madde bakımından zengin topraklara………………………….

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir