2016-2017 Ortaokul Matematik Sene Sonu Zümresi

GÜNDEM MADDELERİ :

1 . Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. maddesinin okunması.

2. Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi, öğretim yılı iş takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının değerlendirilmesi,

3. 1. dönem; yıllık plana yazılan ders içi, disiplin ve ara disiplin kazanımları ile etkinliklerin gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi, alınacak önlemlerin plana eklenmesi.

4. 1.dönem; plana alınan ders ve Atatürkçülük konularından bitirilemeyenler varsa sebeplerin belirlenip plana eklenmesi.

5. 1.dönem; ünite, tema ve konu yapılan yer değişikliklerinin yararlı olup olmadığının ve belirlenen sıralamaya devam edilip edilemeyeceğinin kararlaştırılması.

6. 1.dönem; kazanımlara yönelik etkinliklerin, kullanılan yöntem ve tekniklerin seçiminde isabet olup olmadığının, aksaklık varsa yapılması gereken değişiklerin belirlenmesi.

7. 1.dönem; etkinliklerde kullanılması kararlaştırılan kaynak, araç-gereçlerin temin ve kullanım durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa yapılacak değişikliklerin belirlenmesi.

8. 1.dönem; yapılması planlanan inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmaların yapılma durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa yapılacak değişikliklerin belirlenmesi.

9. 1.dönem; ders için hedeflenen sınıf başarı yüzdelerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi, şubeler arası farklılıkların nedenlerinin tespit edilmesi, eksikliklerin sebeplerinin belirtilmesi ve alınacak önlemlerin ve yeni hedef başarı yüzdelerinin kararlaştırılması.

10. 1.dönem; yapılması planlanan sınav sayılarının, zamanlarının, türlerinin tespitindeki isabet durumunun belirlenmesi, ihtiyaç varsa 2. Dönem için yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi(İY. 35,36).

11.1.dönem; öğrencilere verilen proje görevlerinin gerçekleşme düzeyinin, proje konularının uygunluğunun ve değerlendirme ölçütlerindeki isabet durumunun değerlendirilmesi.

12. 1.dönem idareden ve velilerden istenen desteklerin gerçekleşme durumu ile velilerden ders izleme işlemlerinin değerlendirilmesi, aksaklık varsa alınacak tedbirlerin belirlenmesi.

13. 1.dönem; Eğitim Bölge Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemi’ne taşınan sorunların çözülme durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa yapılması gereken işlemlerin belirlenmesi.

14. 1.dönem; derse özel olarak kararlaştırılan diğer hususların değerlendirilmesi, aksaklık varsa 2.dönem yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi.

15. Dilek, temenniler ve kapanış.

TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir