2016-2017 9. Sınıf Tarih Konuları

1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

1. TARİHİN KONUSU VE ÖZELLİKLERİ

a) Tarihin Tanımı ve Özellikleri

b) Tarihin Konusu.

c) Tarihte Yer ve Zaman İlişkisi

ç) Tarihte Sebep-Sonuç İlişkisi

d) Tarih Biliminin Yöntemi

e) Tarihin Tasnifi

2. ZAMAN VE TAKVİM

a) Takvimlerin Ortaya Çıkışı

b) Türklerin Kullandıkları Takvimler

3. TARİHİN ÖNEMİ

a) Tarih Öğrenmenin Amaç ve Faydaları

b) Atatürk ve Tarih

4. TARİHÎ OLAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

5. TARİHÎ OLAYLARIN FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

6. TARİHÎ BİLGİLERİN DEĞİŞEBİLİRLİĞİ

2. KONU: TARİH YAZICILIĞI

1. TARİH YAZICILIĞININ GELİŞİM SÜRECİ

2. TÜRKLERDE TARİH YAZICILIĞI

a) Osmanlılarda Tarih Yazıcılığı

b) Cumhuriyet Döneminde Tarih Yazıcılığı

2. ÜNİTE: UYGARLIKLARIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

1. KONU: TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR

1. TARİH ÖNCESİ ÇAĞLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

a) Taş Çağı (MÖ 600.000-MÖ 5000)

b) Maden Çağı ( MÖ 5000-MÖ 3500)

c) Tarih Çağları

2. TÜRKİYE’DE TARİH ÖNCESİ DÖNEMLERİN YAŞANDIĞI BÖLGELER

2. KONU: İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI

1. KÜLTÜR VE UYGARLIK

2. MEZOPOTAMYA UYGARLIĞI

a) Sümerler (MÖ 4000-MÖ 2000)

b) Akadlar (MÖ 2350-MÖ 2100)

c) Elamlar (MÖ 3000-MÖ 640)

ç) Babiller (Amurrular) (MÖ 2000-MÖ 539)

d) Asurlar ( MÖ 2100-MÖ 625)

3. ORTA ASYA UYGARLIĞI

4. MISIR UYGARLIĞI

5. İRAN UYGARLIĞI

6. HİNT UYGARLIĞI

7. ÇİN UYGARLIĞI

8. DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI

a) Fenikeliler (MÖ 1000-MÖ 520)

b) İbraniler (MÖ X. yüzyıl-MS 70)

9. ANADOLU UYGARLIKLARI

a) Hattiler (MÖ 2500-MÖ 1700)

b) Hititler (MÖ 1700-MÖ 700)

c) İyonlar (MÖ 1200-MÖ745)

ç) Urartular (MÖ 900-MÖ 600)

d) Frigyalılar (MÖ 800-MÖ 676)

e) Lidyalılar (MÖ 687-MÖ 546)

10. EGE VE YUNAN UYGARLIĞI

11. İSKENDER İMPARATORLUĞU (MÖ 359-MÖ 323)

12. ROMA İMPARATORLUĞU (MÖ 753-MS 395)

3. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ

1. KONU: TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞLARI

1. TÜRK ADININ ANLAMI VE KÖKENİ

2. TÜRKLERİN İLK ANA YURDU

3. TÜRKLERİN TARİH BOYUNCA YAYILDIKLARI BÖLGELER

2. KONU: ORTA ASYA’DA VE AVRUPA’DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

1. BÜYÜK HUN DEVLETİ (ASYA HUN DEVLETİ) (MÖ 220-MS 216)

2. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK

3. KAVİMLER GÖÇÜ VE AVRUPA HUN DEVLETİ

a) Kavimler Göçü (375)

b) Avrupa Hun Devleti (370-496)

4. I. KÖKTÜRK DEVLETİ (552-659)

5. II. KÖKTÜRK DEVLETİ (682-744)

6. UYGUR DEVLETİ (744-840)

3. KONU: DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI

4. ÜNİTE: İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR)

1. KONU: İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE HZ. MUHAMMED DÖNEMİ

1. İSLAMİYETTEN ÖNCE DÜNYANIN GENEL DURUMU

a) Avrupa

b) Afrika

c) Asya

ç) Arap Yarımadası

2. HZ. MUHAMMED DÖNEMİ

a) Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı

b) İslamiyetin Doğuşu ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği

c) Hicret ve Medine’de İslam Devleti’nin Kurulması

ç) Hz. Muhammed Dönemi Siyasi Olayları

2. KONU: DÖRT HALİFE DÖNEMİ (632-661)

1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634)

2. HZ. ÖMER DÖNEMİ (634-644)

3. HZ. OSMAN DÖNEMİ (644-656)

4. HZ. ALİ DÖNEMİ (656-661)

3. KONU: EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

1. EMEVİLER DÖNEM‹ (661-750)

2. ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ (756-1031)

3. BENİ AHMER DEVLETİ (1332-1492)

4. ABBASİLER DÖNEMİ (750-1258)

4. KONU: TÜRK VE İSLAM BİLGİNLERİ

1. TÜRK VE İSLAM BİLGİNLERİ

2. TÜRK-İSLAM BİLGİNLERİ, ÇALIŞTIKLARI ALANLAR VE ESERLERİ

5. ÜNİTE: TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR)

1. KONU: TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ

1. TÜRKLER VE İSLAMİYET

2. TÜRKLERİN İSLAM DÜNYASINA YAPMIŞ OLDUKLARI HİZMETLER

3. MISIR’DA HÂKİMİYET KURAN TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

a) Tolunoğulları (868-905)

b. İhşidiler ( Akşitler) (935-969)

2. KONU: İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1. KARAHANLILAR (840-1212)

2. GAZNELİLER (963-1187)

3. BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157)

4. TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK

a) Türk-İslam Devletlerinde Devlet Anlayışı

b) Hukuk

c) Taşra Teşkilatı

ç) Ordu

d) Sosyal ve Ekonomik Hayat

e) Eğitim ve Bilim

f) Sanat ve Mimari

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYILLAR)

1. KONU: ANADOLU’DA KURULAN İLK TÜRK BEYLİKLERİ

ANADOLU’NUN TÜRKLEŞME SÜRECİ

1. Danişmentliler (1071-1178)

2. Saltuklular (1072-1202)

3. Mengücekler (1071-1277)

4. Artuklular (1102-1409)

5. Çaka Beyliği (1081-1093)

2. KONU: TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ (1077-1308)

1. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NİN KURULUŞ DÖNEMİ

2. HAÇLI SEFERLERİ

3. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NİN YÜKSELME DÖNEMİ

4. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NDE KÜLTÜR VE UYGARLIK

5. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NİN DAĞILMA DÖNEMİ

6. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NİN YIKILIŞI

“2016-2017 9. Sınıf Tarih Konuları” için 2 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir