2016-2017 12. Sınıf Biyoloji Konuları

1. SİNDİRİM

A. SİNDİRİME GİRİŞ

B. SİNDİRİM ÖZELLEŞMİŞ KISIMLAR İÇİNDE GERÇEKLEŞİR

C. İNSANDA SİNDİRİM SİSTEMİ

1. Sindirim Sisteminin Kısımları

2. Sindirime Yardımcı Yapılar

3. Besinlerin Kimyasal Sindirimi

a. Karbonhidratların Sindirimi

b. Proteinlerin Sindirimi

c. Yağların Sindirimi

4. Sindirim Sisteminde Emilim

2. GAZ ALIŞ VERİŞİ

1. Deri Solunumu

2. Solungaç Solunumu

3. Trake Solunumu

4. Akciğer Solunumu

B. İNSANDA SOLUNUM SİSTEMİ

1. Soluk Alıp Verme Mekanizması

2. Solunum Gazlarının Taşınması

3. Gaz Alış Verişinin Denetlenmesi

3. DOLAŞIM VE VÜCUDUN SAVUNULMASI

A. DOLAŞIM SİSTEMİ

1. Açık Dolaşım

2. Kapalı Dolaşım

B. İNSANDA DOLAŞIM SİSTEMİ

1. Kalp

a. Kalbin Yapısı

b. Kalbin Çalışması

2. Kan Damarları

a. Atardamarlar

b. Toplardamarlar

c. Kılcal Damarlar

3. Kan Dolaşımı

4. Kanın Görevleri ve Yapısı

a. Plazma

b. Kan Hücreleri

I. Alyuvarlar (Eritrositler)

II. Akyuvarlar (Lökositler)

Granüllü Akyuvarlar

Granülsüz Akyuvarlar

c. Kan Pulcukları (Trombositler)

5. Kan Grupları

6. Kanın Pıhtılaşması

7.Lenf Dolaşımı

C. VÜCUT SAVUNMASI

1. Hastalık Etkenlerine Karşı Vücudun Doğal Engelleri

2. Bağışıklık Sistemi

3. Bağışıklık Kazanılması

4. Kan Uyuşmazlığı

5. Alerjilerde Bağışıklık Sisteminin Rolü

6. Virüsler ve Bağışıklık Sistemi

a. Virüslerin Yapısı

b. Virüslerin Çoğalması

4. BOŞALTIM

A. HAYVANLARDA BOŞALTIM

1. Omurgasızlarda Boşaltım

2. Omurgalılarda Boşaltım

B. İNSANDA BOŞALTIM

1. Süzülme

2. Geri Emilim

3. Salgılama

4. Boşaltımı Sağlayan Yapıların Homeostasi Açısından Önemi

5. DESTEK VE HAREKET

A. HAYVANLARDA DESTEK VE HAREKET

1. Hidrostatik İskelet

2. Dış İskelet

3. İç İskelet

B. İNSANDA DESTEK VE HAREKET

1. İnsan İskeletinin Genel Yapısı ve Kemik Çeşitleri

a. Kemik Doku ve Yapısına Göre Kemik Çeşitleri

I. Sıkı (Sert) Kemik Dokusu

II. Süngerimsi Kemik Dokusu

b. Şekline Göre Kemik Çeşitleri

I. Uzun Kemikler

II. Yassı Kemikler

III. Kısa Kemikler

IV. Düzensiz Şekilli Kemikler

2. Kemik Dokunun Yapısını Etkileyen Faktörler

3. Kıkırdak Doku ve Çeşitleri

a. Hiyalin Kıkırdak

b. Elastik Kıkırdak

c. Fibröz Kıkırdak

4. Eklemler ve Çeşitleri

a. Oynar Eklemler

b. Az Oynar Eklem

c. Oynamaz Eklem

5. Kas Doku ve Çeşitleri

a. Çizgili Kas

b. Düz Kaslar

c. Kalp Kası

6. İskelet Kasının Kasılma Mekanizması

7. Kas Kasılmasının Kimyasal Olarak Açıklanması

8. Kas-İskelet İlişkisi

6. DENETLEME VE DÜZENLEME

A. DENETLEME VE DÜZENLEME

1. Sinirsel Denetim

a. Farklı Hayvanlarda Sinirsel Denetim

b. Nöronlar

I . Sinir Hücresinin Yapısı ve Çeşitleri

II. Sinirlerde İmpuls Oluşumu ve İletimi

III. Sinapslarda İmpuls İletimi ve Hedef Organlarda Tepki Oluşumu

c. İnsanda Sinir Sistemi

I . Merkezî Sinir Sistemi

Beyin

Omurilik

II. Çevresel Sinir Sistemi

Somatik Sinir Sistemi

Otonom Sinir Sistemi

B. DUYU ORGANLARI

1. Görme Duyusu

a. Gözün Yapısı

I . Göz Küresi

II. Göze Yardımcı Yapılar

b. Görme Olayı

2. İşitme Duyusu

a. Dış Kulak

b. Orta Kulak

c. İç Kulak

ç. İşitme Olayı

d. Denge Olayı

3. Dokunma Duyusu

4. Tat ve Koku Duyusu

a. Tat Duyusu

b. Koku Duyusu

C. ENDOKRİN SİSTEM

1. Endokrin Bezler ve Hormonlar

a. Hipofiz Bezi

I. Hipofizin Ön Lobundan Salgılanan Hormonlar

II. Hipofizin Ara Lobundan Salgılanan Hormonlar

III. Hipofizin Arka Lobundan Salgılanan Hormonlar

b. Tiroit Bezi

c. Paratiroit Bezi

ç. Böbrek Üstü Bezleri

I. Kabuk Bölgesinden Salgılanan Hormonlar

II. Öz Bölgesinden Salgılanan Hormonlar

d. Pankreas

e. Eşeysel Bezlerden Salgılanan Hormonlar

2. Hormonların Çalışma Mekanizması

a. Hormon Salgısının Düzenlenmesi

7. ÜREME

A. HAYVANLARDA ÜREME

1. Döllenme

a. Dış Döllenme

b. İç Döllenme

2. Gelişme

a. Bölünme

b. Hücre Göçü

c. Farklılaşma ve Organogenez

I. Embriyonik Zarlar

B. İNSANDA ÜREME SİSTEMİ

1. Dişi Üreme Sistemi

a. Yumurtalıklar

b. Yumurta Kanalı

c. Döl Yatağı

ç. Vajina ve Serviks

d. Menstrual Döngü (Âdet Döngüsü)

I. Folikül Evresi

II. Ovulasyon Evresi

III. Korpus Luteum Evresi

IV. Menstruasyon Evresi

2. Erkek Üreme Sistemi

a. Testisler

b. Erkek Üreme Sistemindeki Yardımcı Bezler

8. DAVRANIŞ

A. DAVRANIŞ VE UYARILMA

1. Doğuştan Gelen Davranışlar

a. Refleksler

b. İçgüdüler

I. İçgüdülerin Kontrolü

2- Öğrenilmiş Davranışlar

a. Alışma Yoluyla Öğrenme

a. Şartlanma Yoluyla Öğrenme

c. İzlenim Yoluyla Öğrenme

ç. Kavrama Yoluyla Öğrenme

3- Sosyal Davranışlar

a. İş Birliğine Dayalı Davranışlar

b. Çatışma ve Baskınlık Davranışları

c. Hayvanlarda Yurt Savunması

ç. Sosyal Gruplarda İletişim

II.ÜNİTE: HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM

A. HAYATIN BAŞLANGICI

1. Abiyogenez ve Biyogenez Görüşleri

2. Panspermia Görüşü

3. Ototrof Görüşü

4. Heterotrof Görüşü

5. Yaratılış Görüşü

B. EVRİM

1. Lamarck’ın Görüşeri

2. Darwin’in Görüşleri

3. Fosillerin Araştırılmasından Elde Edilen Bilgilerin Yaşamın Anlaşılmasına Sağladığı Katkılar 208

4. Canlıların Embriyolojik, Biyokimyasal, Anotomik, Genetik Yapılarındaki Benzerlik ve Farklılıkların Evrimsel İlişkisi

5. Doğadaki Değişiklikler Evrimi Nasıl Etkiler?

III.ÜNİTE: ÇEVRENİN KORUNMASI VE REHABİLİTASYONU

A- MADDE VE BESİN KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAŞAM İÇİN ÖNEMİ

1. Toprağın Sürdürülebilirliğinin Yaşam İçin Önemi

2. Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin Yaşam İçin Önemi

3. Meraların Sürdürülebilirliğinin Yaşam İçin Önemi

4. Ormanların Sürdürülebilirliğinin Yaşam İçin Önemi

B. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI

1. Karasal ve Sucul Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilirliğine Yönelik Alınması Gereken Önlemler

2. Tarım ve Hayvancılıkta Kullanılan Yerel Türlerin Korunmasının Önemi

C. ÇEVRENİN REHABİLİTASYONU VE ÇEVRE DUYARLILIĞININ OLUŞTURULMASI

1. Çevre Etiği, Çevrenin Korunması ve Sürdürülebilir Kalkınma Arasındaki iilişki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir