2016-2017 11. Sınıf Coğrafya 1. Dönem 1. Yazılı

9. İnsanların; topraktan ya da denizden bir şeyler üretmek veya elde etmek şeklindeki ekonomik faaliyetlerine birincil faaliyet, ham maddelerin işlenmesi ve değerli ürünlere dönüştürülmesi şekline ikincil faaliyet, insanlara hizmet etme şeklindeki ekonomik faaliyetlerine ise üçüncül faaliyet denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sıra ile birincil, ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlere örnek gösterilebilir?
A) Madencilik – turizm – sanayi
B) Sanayi – madencilik – turizm
C) Turizm – sanayi – tarım
D) Tarım – sanayi – turizm
E) Turizm – madencilik – sanayi
10. I. İhraç mallarının çoğunu tarım ürünleri oluşturur.
II. Nüfus artış hızı fazladır.
III. Nüfusun önemli bir kısmı hizmet sektöründe çalışır.
IV. Enerji tüketimi fazladır.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri gelişmiş ülkelerin özelliklerindendir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve III
E) III ve IV

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=b889f6dddbb3984df456263c01b2aa86″ target=”blank” ]TIKLA – İNDİR[/button]

Şunlar da dikkatinizi çekebilir:

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-9-sinif-cografya-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]9. Sinif Coğrafya 1. Dönem 1. Yazılı – TIKLA İNDİR[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-10-sinif-cografya-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]10. Sinif Coğrafya 1. Dönem 1. Yazılı – TIKLA İNDİR[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2016-2017-12-sinif-cografya-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]12. Sinif Coğrafya 1. Dönem 1. Yazılı – TIKLA İNDİR[/button]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.