2015-2016 Türkçe 7. Sınıf Yıllık Plan

1. Dinleme/izleme kurallarını uygulama
2. Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler.
4. Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini kullanır.
2. Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme
1. Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
4. Dinlediklerinin/ izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
5. Dinlediği metindeki yardımcı fikirleri belirler.
7. Dinlediklerinde/izlediklerinde sebep-sonuç ilişkilerini belirler.
8.Dinlediklerinde amaç-sonuç ilişkilerini belirler.
10. Dinlediklerini/ izlediklerini kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler.
14. Dinlediklerine /izlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar.
17. İpuçlarından hareketle dinlediklerine/ izlediklerine yönelik tahminlerde bulunur.
18. Dinlediklerinin/ izlediklerinin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=b7607e60241f744e40589bb9e683d2d1″ target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.