2015-2016 Sosyal Bilgiler 5. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

1 Türkiye Cumhuriyeti nin ilk anayasası kaç yılında hazırlanmıştır?
A)1919 B)1920 C)1921 D)1923
2 Türkiye Cumhuriyeti nde yasa çıkartma görevi kime aittir ?
A)Halk B)TBMM C)Cumhurbaşkanı D)Hakimler
3 Aşağıdaki kelimeleri uygun cümlelerin yanına yazınız.
TEMA LÖSEV KEDV LÖSANTE AKUT
AÇEV ÇEKÜL TEGV Belediyeler Jandarma
Erozyonla mücadele eder
Lösemili çocukların sağlığı için çalışmalar yapar
Kadın haklarına yönelik çalışmalar yürüten kuruluş
İlk lösemili çocuklar hastanesi
Zor durumda olan kimselere yardım eden profosyonel kişilerden oluşan kuruluş
Kuruluş amacı anneler ve çocukları eğitmek olan kuruluş
Çevre ve kültürel değerler ile ilgili çalışma yapan kuruluş
Çocukların eğitimine destek vermek için kurulmuştur
Sorumluluğu altındaki merkezleri temiz ve yaşanılabilir ortam olmasını sağlar
Güvenliğimizi sağlar
4 10 TL’nin arkasında resmi yer alan , matematikte kendi adıyla bilinen kuramı geliştiren ,dünyaca ünlü bilim adamımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Prof. Dr. Gazi Yaşargil B) Prof. Dr. Fuat Sezgin
C) Prof. Dr. Cahit Arf D) Prof. Dr. Aydın Sayılı
5 Verilen isimleri uygun cümlelerin yanına yazınız
EİNSTEİN THOMAS EDİSON GALİLEO NEWTON CEZERİ
Zamanı ilk olarak otomatik ölçen
Yer çekimini keşfeden
Dünya nın Güneş etrafında ve kendi etrafında döndüğünü ispatlayan
Elektrik ampulünü bulan
Atomun parçalardan oluştuğunu bulan
6 Aşağıdakilerden hangisi ulaşım araçlarıyla ilgili tarihin ilk buluşlarından?
A) Yazı B) Tekerlek C) Ateş D) Buhar gücü
7 Daha önce hiç kullanılmamış yeni bir şey yapmaya ne denir?
A) teknoloji B) bilim C) mucit D) icat
8 Aşağıda verilenlerden hangisi bir bilim adamının özelliği olamaz?
A) Kendi çıkarları için icat yapar B) İnsanlığın yararını düşünür
C)Azimli ve özverilidir D)Hayal gücü yüksektir
9 İklim; etkili olduğu yörede aşağıdaki özelliklerden hangisini en az etkiler?
A) Yetiştirilen tarım ürünlerini B) Evlerin yapı malzemelerini
C) Halkın giyim biçimini D) Çıkarılan yeraltı kaynaklarını
10 Ülkemizde en çok yetiştirilen ürün hangisidir ?
A)Buğday B)Ayçiçeği C)Mısır D)Şeker pancarı
11 Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bilim ve teknoloji ile ilgili sözlerden değildir?
A) “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”
B)“İlim mutlaka cahilliği yener.”
C) “Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur
D)“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.”

12 Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin faydalarından değildir?
A) Sağlık alanında kullanılması B)Eğitime katkı sağlaması
C) Çevre kirliliği oluşturması D)Haberleşmeyi kolaylaştırması

13 iş birliği,İnsan emeği,girişimci,sermaye,tüketim cümleleri ,verilen uygun kelimelerle tamamlayınız.
– Bir bölgede yeni iş alanlarının oluşturması ya da geliştirilmesi için…………………………………insanlara ihtiyaç duyulur.
– Üretimin her aşamasında ……………………………………….vazgeçilmezdir.
………………………………sayesinde üreticiler ellerinde olan kaynakları bir araya getirip yeni üretim alanları oluştururlar
– Üretim için ihtiyaç duyulan para, alet ve makineler ……………………………………alarak adlandırılır.
– Ekonomik faaliyetler üretim, dağıtım ve ………………………………………aşamalarından oluşur.
14 Süreli yayınlar hangi periyotlarla yayımlanmaz?
A)Yıllık B)Günlük C)Haftalık D)Aylık
15 Akademik dürüstlük için aşağıdaki ifadelerinden hangileri gereklidir?
I. Başkalarının çalışmalarının kopya edilmemesi
II. Konu hakkında geniş bilgi edinilmesi
III. Yapılan çalışmalarda kullanılan kaynakların belirtilmesi
A) I ve III B) I ve II C) II ve III D) Yalnız II
16 “Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler” diyen Albert Einstein hangisini vurgulamak istemiştir?
A) Buluşlara amaçlarından farklı kullanılırsa zarar verebilir.
B) Buluşlar zamanla gelişmiştir.
C) Bilim ve fen insan yaşamını kolaylaştırır
D) Medeniyet tüm milletlerin ortak çalışması sonucu oluşur.
17 Aşağıdakilerden hangisi üniversite eğitimi gerektirmemektedir?
A) Öğretmenlik B) Avukatlık C) Doktorluk D) Milletvekili
18 Ülkemizdeki kural ve yasaların temelini hangisi oluşturur?
A) Töreler B) Anayasa C) Gelenekler D) Ekonomi
19 Aşağıdakilerden hangisi, Anayasamızın 3. maddesinde açıklanan ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembolleriyle ilgili değildir?
A) Türkiye Devleti’nin dili, Türkçedir. B) Bayrağımız, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
C) İlköğretim sekiz yıldır. D) Milli Marşı “İstiklal Marşı”dır
20 Merak ettiğimiz bir konuda araştırma yapmak için aşağıdakilerden hangisine başvurmayız?
A) Kitaplar B) İnternet C) Rüyalar D) Bilirkişiler
21 Doğru cümlelere ‘d’ ,yanlış olanlara ise ‘Y’ yazınız
Polis Emniyet Genel Müdürlüğü ne bağlıdır Fındık üretiminde dünyada ilk sırada yer alırız
Bilim Çocuk süreli yayınlara örnektir limon trunçgiller içinde yer almaz
TOMTAŞ çevre değerlerini koruyan kuruluştur
22 Doğal kaynakların tüketilmesi sonucu insanlar giderek yeni enerji kaynakları arayışına girmişlerdir.Bu kaynaklardan biri de rüzgar enerjisidir.Ülkemizde rüzgar enerjisine en uygun bölge neresidir?
A)Ege B)Marmara C)İç Anadolu D)Güneydoğu Anadolu
23 Ülkemiz için gerekli herhangi bir ürünün dış ülkelerden temin edilmesine ………………………..……………….
ülkemizde fazla olan herhangi bir ürünün dış ülkelere satılmasına ise …………………………………………………….denir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-sosyal-bilgiler-4-sinif-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-sosyal-bilgiler-6-sinif-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-sosyal-bilgiler-7-sinif-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-inkilap-tarihi-8-sinif-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

Bir cevap yazın