2015-2016 Sosyal Bilgiler 4. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

S.1. Resmi kurumların özelliklerini yazınız.(5p)

S.2. Sivil toplum örgütlerinin özelliklerini yazınız.(5p)

S.3.Resmi kurumlara üç tane örnek veriniz.(5p)

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

S.4.Yerel ve merkezi yönetim birimlerini yazınız(5p)
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.(20P
1. Ortak özellik ve amaçları bulunan insanların oluşturdukları topluluklara…………………..denir.
2. İnsanların ve toplumun sorunlarını çözmek için gönüllü kişilerce kurulan kurumlara……………………………….denir.
3. Kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla devlet tarafından kurulan kurumlara……………………………………denir.
4. …………………………..kan yardımı yapar.
5. Sosyal örgütlerde ………………………….esastır.
6. …………………………….sivil toplum örgütlerine örnektir.
7. Ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan, insanlara hizmet için kurulmuş, çalışanların maaş aldığı gruplara …………………………………..denir.
8. İnsanların sağlık hizmetini karşılamak için devlet tarafından kurulmuş kuruluşlara …………………………….denir.
9. …………………………..hem yerel yönetim hem de merkeze bağlı yönetim birimidir.
10. İlde en yetkili kişi…………………………ilçede en yetkili kişi ise………………………
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına ‘D’, yanlış olanların başına ‘Y’yazınız.(20P)
1.( ) İnsanlar yaşamları boyunca değişik sosyal gruplar içinde yer alır.
2.( ) Sivil toplum örgütlerinin giderleri devlet tarafından karşılanır.
3.( ) Resmi kurumların görevlileri devlet tarafından atanır.
4.( ) Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu eğitim alanında hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur.
5.( ) Kızılay ,savaş durumunda , doğal afetlerde yardıma muhtaç insanların yardımına koşar.
6.( ) Öğrenci kulüplerinde görev alan öğrenciler planlı ders çalışma alışkanlığı kazanamaz.
7.( ) TEMA doğanın korunması ve erozyonun önlenmesi konusunda çalışmalar yapan sivil toplum örgütüdür.
8.( ) Kitap okumayı seven babanın , çocuğunun da kitap okumaktan zevk alması olumlu etkileşime örnektir.
9.( ) İl özel idaresi ve belediye yerel yönetim birimidir.
10.( )Beşiktaş İlkokulu resmi bir kurumdur

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
S.1 Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru olmaz?
A)Kişiler ihtiyaçları doğrultusunda teknolojiyi kullanırlar.
B)Teknoloji çok hızlı ilerlemektedir.
C)Teknoloji yaşamımızı kolaylaştırır.
D)Teknolojik ürünler ilk icat edildikleri şekilde kullanılırlar.
S.2.Aşağıda verilenlerden hangisi evde kullanılan teknolojik ürünlerdendir.
A) Faks makinesi B)Fotokopi Makinesi C)Çamaşır makinesi D)Tepegöz

S.3.Aşağıda verilen araçlarla kullanım alanları eşleştirilmiştir.Eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A)Eğitim-Tepegöz
B)Sağlık- Faks makinesi
C)Kişisel bakım-Mikser
D)Ev- Kamera
S.4.Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru olamaz?
A) Miladi takvimin başlangıcı Hz.İsa’nın doğumudur.
B) Hicri takvimin başlangıcı Hz. Muhammed’in göç etmesidir.
C) Miladi takvimde bir yıl ayın hareketlerine gore ayarlanıyordu.
D) Hicri takvimde bir yıl ayın hareketlerine gore ayarlanıyordu.

S.5. Cumhuriyetin ilanından sonra ,Atatürk hangi takvimi yasallaştırmıştır?
A) Hicri takvim B)Miladi Takvim C)On iki Hayvanlı Türk Takvimi D)Rumi Takvim

S.6. İnsanların süreklilik gösteren ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturdukları kalıcı gruplara…………….denir.
Tümcede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Örgüt B) Kurum C) Panel D) Kongre
S.7.Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
A)Sosyal örgütler eğitim alanında faaliyetleriyle katkı sağlar.
B)Sosyal örgütler sağlık alanında faaliyetlere katkıda bulunurlar.
C) Sosyal örgütleri yalnız zengin üyeler oluşturur.
D)Sosyal örgütler çevreyi koruma bilinci verirler.
S.8.Aşağıda verilen kurumlardan hangisini gönüllüler oluşturmuştur?
A) Hastane B)Dispanser C)Kızılay D) Sağlık ocağı
S.9.Kamu sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir ülkede yaşayan insanların tümüdür.
B)Oylamaya katılan seçmenlerdir.
C)Parti çalışanlarına denir.
D)Belediye yönetim kurulunda çalışanlara denir.
S.10.Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevi değildir?
A)Temizlik B)Çevre düzenlemesi C) Yol yapımı D)Fabrikalar kurmak

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-sosyal-bilgiler-5-sinif-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-sosyal-bilgiler-6-sinif-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-sosyal-bilgiler-7-sinif-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-inkilap-tarihi-8-sinif-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]8. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın