2015-2016 7. Sınıf Hz Muhammed’in s.a.v Hayatı 1. Dönem 1. Yazılı

7-A SINIFI HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. (10×3=30 puan)

1. Allah’ın ilk emri aşağıdakilerden hangisidir?
A. Hacca Git! B. Çiz!
C. Oku! D. Namaz Kıl!
2. Aşağıdakilerden hangisi halife değildir?
A. Hz. Ömer B. Hz. Hamza
C. Hz. Osman C. Hz. Ali
3.Peygamberimizi annesinin vefatıyla ilk himayesine aldığı akrabası kimdir?

A.Dedesi B.Amcası C. Babası D. Dayısı

4.Kabe’yi yıkmak için yola çıkan Ebrehe Ordusu’nun anlatıldığı sure aşağıdakilerden hangisidir?
A. KureyşSuresi C. Fil Suresi
B. KafirunSuresi D. Kevser Suresi
5. İlk ve son inen sure aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A. Fatiha-Bakara B.Tevbe-Alak
C. Fil-AlakD.Alak-Tevbe

6. Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberimizin doğum ve vefat tarihleri doğru verilmiştir?
A.572-632 B. 571- 632
C. 572- 630 D.571- 630

7. Vahiy meleği aşağıdakilerden hangisidir?
A.Mikail B. Azrail C. Cebrail D. İsrafil

8. Peygamberimizin sütkardeşinin adı nedir?

A. Şeyma B.Fatma C.SevdeD.Rabia

9.Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara ne ad verilir?
A.Peygamber B. Sahabe
C. Muhacir D. Müşrik

10. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir?

A. Kasım B. Hatice C. İbrahim D. Fatma

B.Aşağıdaki cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (10×3=30 puan)
1. Hz. Muhammed 12 Muharrem 571’de doğmuştur. ( )
2. Hz. Muhammed’e, Muhammed ismini annesi Amine koymuştur. ( )
3. Peygamberimizin hayatını anlatan kitaplara ilmihal denir. ( )
4. Veda Hutbesi’ndeki konulardan biri de kan davalarıdır. ( )
5. Ebu Leheb, peygamberimizi çok sevmiş ve ölümüne kadar ona sahip çıkmıştır; Ancak Ebu Talib, peygamberimize karşı hep kötü davranmıştır. ( )
6. Hz. Peygambere ilk vahiy Sevr Mağarasında gelmiştir.( )
7. Hz. Peygambere elçilik vazifesi gelmeden önceki döneme “Cahiliye Devri” denir.( )
8. Peygamberimizin ve Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesine hicret denir. ( )
9. Hz. Peygamberin kabrine “Hacer’ül – Esved” denir. ( )
10. Peygamber Efendimiz İslam’ı anlatmaya yakın çevresinden başlamıştır. ( )

C. Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun kelimeleri yazınız. (2 kelime fazladan verilmiştir.) (10×4=40 puan)

Zeyd b Harise *Selman-ı Farisi *Hz. Hadice * Putperest *Hz. Ali *Haram *Hz. Ebu Bekir *Veda Hutbesi *Sümeyye *Münafık * Ebva *Hendek
1. 627 yılında yapılan ve Müslümanların galip geldiği savaş ________________________ Savaşı’dır.
2. Efendimiz’in annesi Amine Medine’den dönerken ________________________ Köyü’nde vefat etmiştir.
3. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ________________________aylardır.
4. ________________________ Peygamber Efendimizin özgürlüğüne kavuşturduğu kölesi ve manevi oğludur.
5. Putlara tapanlara ________________________denir.
6. ________________________ ilk halife ve efendimizin sadık bir dostudur.
7. ________________________İslam’ın ilk kadın şehididir.
8. ________________________ Peygamberimizin Arafat’ta yaptığı konuşmadır.
9. Hendek kazma fikri ________________________’nin akılına gelmiştir.
10. ________________________Peygamber Efendimizin ilk eşi ve ilk Müslümandır.

“Allah katında sizin en hayırlınız, ahlâkı en güzel olanınızdır.” (Hadis-i Şerif)

Diğer Yazılılar:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-hz-muhammed-s-a-v-hayati-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 5. Sınıf Hz. Muhammed’in s.a.v Hayatı 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-6-sinif-hz-muhammed-s-a-v-in-hayati-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 6. Sınıf Hz. Muhammed’in s.a.v Hayatı 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

“2015-2016 7. Sınıf Hz Muhammed’in s.a.v Hayatı 1. Dönem 1. Yazılı” için 30 yanıt

 1. AFFET RABBİM

  Gönlümüzün gafletinden,
  Zamanın illeti – zilletinden,
  Şaşkın kulların hilelerinden,
  Muhammet hürmetine affet Rabbim.

  Şaştım şu gönül isteklerinden,
  Şaşkın kulların nefislerinden,
  Zamanın devrin kötülüğünden,
  İmam Ali hürmetine affet Rabbim.

  Helal ile haram birbirine karıştı,
  Zalim Canavar bize sataştı,
  Haram da helal kazanca karıştı,
  EHLİBEYT hürmetine affet Rabbim.

  Size sığındık İslam’a inandık,
  Seni sevdiğimiz için horlandık,
  Deccal tuzağında perişan kaldık,
  İmam Hasan, İmam Hüseyin affet.

  Bu devirde zalimden yana,
  Nefsim karıştı Deccal hilesine,
  Bırakma bizi “Azgın Canavar” insafına,
  İmam ZEYNEL hürmetine affet Rabbim.

  İmam Bakır, İmam Cafer’i severiz,
  Her zaman Allah’a ibadet ederiz,
  Şefaatini rahmetini dileriz,
  Cebrail, Azrail hürmetine affet Rabbim.

  İmam Musa-i Kazım senin dostun,
  Bu devirde bırakma bizi şaşkın,
  Kafirler elinde, sevenlerin kaderine dargın,
  İmam Ali Rıza hürmetine affet Rabbim.

  Bu şaşkın gönlüm hiç gülmedi,
  Kime “selam” dedimse istenmedi,
  Haram kazanç kapış kapış yenildi,
  İmam Ali Taki hürmetine affet.

  İmam Ali Naki, İmam Ali evladı,
  Cihanı Allah’ın nuru kapladı,
  Mümin kullar gayet zorda kaldı,
  İmam Hasan Askeri hürmetine affet Rabbim.

  Ahir zaman da İmam Ali evlatları,
  İmam Şah Mehdi, Şah Ali’nin canı kanı,
  Hasan Hüseyin de Allah’a duacı,
  İmam Mehdi Hürmetine affet Rabbim.

  Peygamberlerine, müminlere selam,
  Tertemiz Rabbimden medet dilerem,
  Günahlarımı bağışla diye nida ederem,
  İsrafil, Mikail hürmetine affet Rabbim.

  Bu Dünya’nın hilelerine alışamadım,
  Kötülerin inkarından kurtulamadım,
  Ahir zamanda Allah’a sığındım,
  Karaca Ahmet hürmetine affet Allah.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 2. AFFET RABBİM

  Gönlümüzün gafletinden,
  Zamanın illeti – zilletinden,
  Şaşkın kulların hilelerinden,
  Muhammet hürmetine affet Rabbim.

  Şaştım şu gönül isteklerinden,
  Şaşkın kulların nefislerinden,
  Zamanın devrin kötülüğünden,
  İmam Ali hürmetine affet Rabbim.

  Helal ile haram birbirine karıştı,
  Zalim Canavar bize sataştı,
  Haram da helal kazanca karıştı,
  EHLİBEYT hürmetine affet Rabbim.

  Size sığındık İslam’a inandık,
  Seni sevdiğimiz için horlandık,
  Deccal tuzağında perişan kaldık,
  İmam Hasan, İmam Hüseyin affet.

  Bu devirde zalimden yana,
  Nefsim karıştı Deccal hilesine,
  Bırakma bizi “Azgın Canavar” insafına,
  İmam ZEYNEL hürmetine affet Rabbim.

  İmam Bakır, İmam Cafer’i severiz,
  Her zaman Allah’a ibadet ederiz,
  Şefaatini rahmetini dileriz,
  Cebrail, Azrail hürmetine affet Rabbim.

  İmam Musa-i Kazım senin dostun,
  Bu devirde bırakma bizi şaşkın,
  Kafirler elinde, sevenlerin kaderine dargın,
  İmam Ali Rıza hürmetine affet Rabbim.

  Bu şaşkın gönlüm hiç gülmedi,
  Kime “selam” dedimse istenmedi,
  Haram kazanç kapış kapış yenildi,
  İmam Ali Taki hürmetine affet.

  İmam Ali Naki, İmam Ali evladı,
  Cihanı Allah’ın nuru kapladı,
  Mümin kullar gayet zorda kaldı,
  İmam Hasan Askeri hürmetine affet Rabbim.

  Ahir zaman da İmam Ali evlatları,
  İmam Şah Mehdi, Şah Ali’nin canı kanı,
  Hasan Hüseyin de Allah’a duacı,
  İmam Mehdi Hürmetine affet Rabbim.

  Peygamberlerine, müminlere selam,
  Tertemiz Rabbimden medet dilerem,
  Günahlarımı bağışla diye nida ederem,
  İsrafil, Mikail hürmetine affet Rabbim.

  Bu Dünya’nın hilelerine alışamadım,
  Kötülerin inkarından kurtulamadım,
  Ahir zamanda Allah’a sığındım,
  Karaca Ahmet hürmetine affet Allah.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 3. Yüce Allah Gel Yetiş

  Canlılar, müminler izzetine,
  Erenlerin pirlerin inayetiyle,
  Perişan kaldık mümin kullarınla,
  Rehberim Muhammet Mustafa yetiş.

  Şimdiki zamanın hainleri çok azgın,
  Allah’ı unutmuş hem de şaşkın,
  Elim semada, gönlüm düşkün,
  Güzel pirim İmam Ali gel yetiş.

  İstanbul yollarında çok gezdim,
  Tertemiz 3-E öğrencilerimi sevdim,
  Yüce Rabbim size varmayı dilerim.
  Güzel Allah’ım gel yetiş.

  Doğruluğun sahibi Aziz Allah
  Yolumun sahibi Pirim İmam Ali hak,
  İmam Hasan, İmam Hüseyin şefaatine,
  Dört kitabın nuru gel yetiş,

  El açtım, gönlüm aşkına düştü,
  Zalim Teccal tuzağından şaştım,
  Hz. Buda dostluğuna eriştim.
  Güzel İmamlar, evliyalar gel yetiş.

  Hakkın katında hak olmak isterim,
  Sübhan izzetli Rabbimi severim,
  Kötülüklerden, kederden size sığındım,
  Allah’ın orduları gel yetiş.

  Sıratı Müstakim de Allah’a erelim,
  Azrail, Mikail’i candan severim,
  İsrafil, Cebrail’e gönül verdim,
  Ahir Zaman İmamları gel yetiş,

  ALLAH ALLAH diyen kalmaz şaşkın,
  İnkarcı Deccal’dan kulların şaşkın,
  Hasan Hüseyin Allah’a gayet yakın.
  Dostumuz ALLAH gel yetiş.

  Bu devirde, iyilikleri sizden dilerim,
  Vücudumuz nur kalbime iman isterim,
  Kötü Deccal nefsinden aman diledim.
  Sahipsizlerin sahibi Allah yetiş.

  Her zaman hayırları, merhamet isterim,
  Perişan kalmaktan şefaatini dilerim,
  Rahmetinden, hidayetinden ayırma bizleri,
  Halil-ül Rahman medet gel yetiş.

  Hızır-İlyas’ı Batın ilmine erdiren,
  Geceye gündüzü delil eyleyen,
  Kıyamet- mahşerde, yeniden dirilten,
  Hidayete erdiren Rabbim yetiş.

  Azametin, kudretin sahibisin,
  Temizliğin, iyiliğin, dinin malikisin,
  Hasan Hüseyin’in secde ettiği sensin,
  Sınırsız ilim sahibi Yüce Allah yetiş.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 4. Yüce Allah Gel Yetiş

  Canlılar, müminler izzetine,
  Erenlerin pirlerin inayetiyle,
  Perişan kaldık mümin kullarınla,
  Rehberim Muhammet Mustafa yetiş.

  Şimdiki zamanın hainleri çok azgın,
  Allah’ı unutmuş hem de şaşkın,
  Elim semada, gönlüm düşkün,
  Güzel pirim İmam Ali gel yetiş.

  İstanbul yollarında çok gezdim,
  Tertemiz 3-E öğrencilerimi sevdim,
  Yüce Rabbim size varmayı dilerim.
  Güzel Allah’ım gel yetiş.

  Doğruluğun sahibi Aziz Allah
  Yolumun sahibi Pirim İmam Ali hak,
  İmam Hasan, İmam Hüseyin şefaatine,
  Dört kitabın nuru gel yetiş,

  El açtım, gönlüm aşkına düştü,
  Zalim Teccal tuzağından şaştım,
  Hz. Buda dostluğuna eriştim.
  Güzel İmamlar, evliyalar gel yetiş.

  Hakkın katında hak olmak isterim,
  Sübhan izzetli Rabbimi severim,
  Kötülüklerden, kederden size sığındım,
  Allah’ın orduları gel yetiş.

  Sıratı Müstakim de Allah’a erelim,
  Azrail, Mikail’i candan severim,
  İsrafil, Cebrail’e gönül verdim,
  Ahir Zaman İmamları gel yetiş,

  ALLAH ALLAH diyen kalmaz şaşkın,
  İnkarcı Deccal’dan kulların şaşkın,
  Hasan Hüseyin Allah’a gayet yakın.
  Dostumuz ALLAH gel yetiş.

  Bu devirde, iyilikleri sizden dilerim,
  Vücudumuz nur kalbime iman isterim,
  Kötü Deccal nefsinden aman diledim.
  Sahipsizlerin sahibi Allah yetiş.

  Her zaman hayırları, merhamet isterim,
  Perişan kalmaktan şefaatini dilerim,
  Rahmetinden, hidayetinden ayırma bizleri,
  Halil-ül Rahman medet gel yetiş.

  Hızır-İlyas’ı Batın ilmine erdiren,
  Geceye gündüzü delil eyleyen,
  Kıyamet- mahşerde, yeniden dirilten,
  Hidayete erdiren Rabbim yetiş.

  Azametin, kudretin sahibisin,
  Temizliğin, iyiliğin, dinin malikisin,
  Hasan Hüseyin’in secde ettiği sensin,
  Sınırsız ilim sahibi Yüce Allah yetiş.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 5. MEDET ALLAH

  Kötülüğün çoğaldığı devirde,
  Şaşkın kalmadan tez yetiş,
  Gafillerin eline, insan diline,
  Düşüp perişan olmadan yetiş.

  Yüce Rabbim severim sizi,
  Teccal şeytan şerrinden esirge bizi,
  Ehlibeyt dostluğuna eriştir cümlemizi,
  Gaflete düşmeden Rabbim yetiş.

  Yerin göğün sahibi sensin,
  Yoktan var, varı yok edersin,
  Dilediğine sınırsız rızık verensin,
  Aç susuz kalmadan Yüce Allah yetiş.

  Bu devirin insanı gayet azgın,
  Teccal’a uyanlar kaldı şaşkın,
  Mümin kulların Allah’a yakın,
  Kafirlerin hedefi olmadan yetiş.

  Dertlere derman olan sensin,
  Müminlere ilham veren sensin,
  “Ol” deyince olduran birsin,
  Hasan Hüseyin kuluna yetiş.

  Sevdiğim yüce Rabbimiz “Allah”,
  Sizi severiz vallah billah,
  Rahmetine kavuştur bizi “inşallah”,
  Karaca Ahmet hürmetine “Rabbim yetiş”.

  Gönlümde sevgin kalbimde iman,
  Kuran-ı Kerimi rehberim her zaman,
  İmam Mehdi velayet nurun iki cihan,
  Muhammet Ali hürmetine yetiş.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 6. MEDET ALLAH

  Kötülüğün çoğaldığı devirde,
  Şaşkın kalmadan tez yetiş,
  Gafillerin eline, insan diline,
  Düşüp perişan olmadan yetiş.

  Yüce Rabbim severim sizi,
  Teccal şeytan şerrinden esirge bizi,
  Ehlibeyt dostluğuna eriştir cümlemizi,
  Gaflete düşmeden Rabbim yetiş.

  Yerin göğün sahibi sensin,
  Yoktan var, varı yok edersin,
  Dilediğine sınırsız rızık verensin,
  Aç susuz kalmadan Yüce Allah yetiş.

  Bu devirin insanı gayet azgın,
  Teccal’a uyanlar kaldı şaşkın,
  Mümin kulların Allah’a yakın,
  Kafirlerin hedefi olmadan yetiş.

  Dertlere derman olan sensin,
  Müminlere ilham veren sensin,
  “Ol” deyince olduran birsin,
  Hasan Hüseyin kuluna yetiş.

  Sevdiğim yüce Rabbimiz “Allah”,
  Sizi severiz vallah billah,
  Rahmetine kavuştur bizi “inşallah”,
  Karaca Ahmet hürmetine “Rabbim yetiş”.

  Gönlümde sevgin kalbimde iman,
  Kuran-ı Kerimi rehberim her zaman,
  İmam Mehdi velayet nurun iki cihan,
  Muhammet Ali hürmetine yetiş.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 7. HÜKÜMDAR ALLAHDIR

  Allah Allah dedik Kuran-ı hak bildik.
  “Rabbimize karşı gelmeyin diye söyledik.”
  “Emirlerine boyun eğip iman eyledik.”
  “Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır.”

  O’dur büyük kurtuluşun sahibi, vekili.
  Rabbim kullarına asla zulüm vermedi.
  insanlar başı boş kaldığını mı zannetti.
  “Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır.”

  Aç doyurup susuzları kandırdınsa,
  Salih amel işleyen kullardan oldunsa,
  “Her canlı ölümü tadacak.” Bunu bildinse.
  “Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır”.

  “Rabbimin her şeye hakkıyla gücü yeter.”
  Zalimlerin, mazluma zulmü bir gün biter,
  “Kafirlerin barınağı ne kötü yer. ”oraya gider.
  “Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır.”

  Zalimlerin, kötülerin yardımcıları yok.
  İnkarcıların, haramcıların azap ateşi çok.
  Ehli Beyt’in dostluğu iki cihanda hoştur.
  “Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır.”

  Sabredip Eyüp misali acılar çektin ise,
  Doğruluğa, dürüstlüğe hak için koştunsa,
  Hasan Hüseyin’i Allah dostu bildin ise,
  “ Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır.”

  Hasan Hüseyin BAYAR

 8. HÜKÜMDAR ALLAHDIR

  Allah Allah dedik Kuran-ı hak bildik.
  “Rabbimize karşı gelmeyin diye söyledik.”
  “Emirlerine boyun eğip iman eyledik.”
  “Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır.”

  O’dur büyük kurtuluşun sahibi, vekili.
  Rabbim kullarına asla zulüm vermedi.
  insanlar başı boş kaldığını mı zannetti.
  “Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır.”

  Aç doyurup susuzları kandırdınsa,
  Salih amel işleyen kullardan oldunsa,
  “Her canlı ölümü tadacak.” Bunu bildinse.
  “Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır”.

  “Rabbimin her şeye hakkıyla gücü yeter.”
  Zalimlerin, mazluma zulmü bir gün biter,
  “Kafirlerin barınağı ne kötü yer. ”oraya gider.
  “Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır.”

  Zalimlerin, kötülerin yardımcıları yok.
  İnkarcıların, haramcıların azap ateşi çok.
  Ehli Beyt’in dostluğu iki cihanda hoştur.
  “Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır.”

  Sabredip Eyüp misali acılar çektin ise,
  Doğruluğa, dürüstlüğe hak için koştunsa,
  Hasan Hüseyin’i Allah dostu bildin ise,
  “ Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır.”

  Hasan Hüseyin BAYAR

 9. İYİLİK DİNİ İSLAM

  Ey dostum! halis din yalnız Rabbimin dini.
  Her zaman Hakka secde edenin dini,
  Rahmet umarak itaat ve kulluk edenin,
  Dünyada iyilik yapan için iyilik var diyenin dini.

  De ki: Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?
  Okudum ki! Gören göz ile inkarcı kör bir olur mu?
  Tağut ile Calutların şerrinden sakın emir bu.
  Dünyada iyilik yapan için iyilik var diyenin dini.

  Göğsünü İslam’a açıp iman nuruyla dolduran insan,
  Kalbini inkara sapıtmış karanlıkta gezen bir olur mu?
  Ayetlerde; hükümler, öğütler, kıssalar okudunsa,
  Dünyada iyilik yapan için iyilik var diyenin dini.

  Söylüyorum: Gaybı, görünen alemi bilen Rabbimiz.
  Bizi sevenlere kötülük, korku olmaz diyenin dini,
  Meleklerin usanmadan dua ile secde ettikleri Allah,
  Hasan Hüseyin için iyilik var diyenlerin dini.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 10. İYİLİK DİNİ İSLAM

  Ey dostum! halis din yalnız Rabbimin dini.
  Her zaman Hakka secde edenin dini,
  Rahmet umarak itaat ve kulluk edenin,
  Dünyada iyilik yapan için iyilik var diyenin dini.

  De ki: Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?
  Okudum ki! Gören göz ile inkarcı kör bir olur mu?
  Tağut ile Calutların şerrinden sakın emir bu.
  Dünyada iyilik yapan için iyilik var diyenin dini.

  Göğsünü İslam’a açıp iman nuruyla dolduran insan,
  Kalbini inkara sapıtmış karanlıkta gezen bir olur mu?
  Ayetlerde; hükümler, öğütler, kıssalar okudunsa,
  Dünyada iyilik yapan için iyilik var diyenin dini.

  Söylüyorum: Gaybı, görünen alemi bilen Rabbimiz.
  Bizi sevenlere kötülük, korku olmaz diyenin dini,
  Meleklerin usanmadan dua ile secde ettikleri Allah,
  Hasan Hüseyin için iyilik var diyenlerin dini.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 11. KİMİN DİNİ?

  Ey insanoğlu! Dinimizi sorar isen,
  Dört kitabı yazan Rabbimin dini,
  Barış, dostluk, kardeşlik diyenlerin,
  Sıratı Müstakim de gidenlerin dini.

  Evliya sevgisi Rabbimizin nuru,
  Rızkımız, nasibimiz gelir dolu dolu,
  Gönülden gönüle sevgi insanlık yolu,
  Kalbine iman inenlerin dini.

  Allah; evvel-ahir, zahir-batın,
  Kini, nefreti kalbinizden atın,
  Dört kitaptaki kelama kalbinizi açın,
  Göz yaşı ile secdeye inenlerin dini.

  Azrail, Cebrail Yüce Allah dostu,
  Mikail, İsrafil Hak nuruyla doldu,
  Kuran’dan şaşmayan mümin oldu,
  Yer-gök ehlini sevenlerin dini.

  Severiz Rabbimin sevdiklerini,
  Hızır-İlyas ile Abı Hayat içenleri,
  Nefsini öldürüp, serden geçenleri,
  İnsan’ı Kamil olanların dini.

  Peygamberleriyle alay edenlere ne oldu,
  Muhammet-Ali’nin İslam’ı kurtuluş yolu,
  Hasan Hüseyin’de Allah’ın dostu,
  Allah dostlarını sevenlerin dini.

  HASAN HÜSEYİN BAYAR

 12. KİMİN DİNİ?

  Ey insanoğlu! Dinimizi sorar isen,
  Dört kitabı yazan Rabbimin dini,
  Barış, dostluk, kardeşlik diyenlerin,
  Sıratı Müstakim de gidenlerin dini.

  Evliya sevgisi Rabbimizin nuru,
  Rızkımız, nasibimiz gelir dolu dolu,
  Gönülden gönüle sevgi insanlık yolu,
  Kalbine iman inenlerin dini.

  Allah; evvel-ahir, zahir-batın,
  Kini, nefreti kalbinizden atın,
  Dört kitaptaki kelama kalbinizi açın,
  Göz yaşı ile secdeye inenlerin dini.

  Azrail, Cebrail Yüce Allah dostu,
  Mikail, İsrafil Hak nuruyla doldu,
  Kuran’dan şaşmayan mümin oldu,
  Yer-gök ehlini sevenlerin dini.

  Severiz Rabbimin sevdiklerini,
  Hızır-İlyas ile Abı Hayat içenleri,
  Nefsini öldürüp, serden geçenleri,
  İnsan’ı Kamil olanların dini.

  Peygamberleriyle alay edenlere ne oldu,
  Muhammet-Ali’nin İslam’ı kurtuluş yolu,
  Hasan Hüseyin’de Allah’ın dostu,
  Allah dostlarını sevenlerin dini.

  HASAN HÜSEYİN BAYAR

 13. Mülkün Sahibi Var

  Yer ile göğe baktım,
  “Altı günde yarattı.”
  Sevgiyle inandım,
  Mülkün sahibi var bildim.

  Yerde gökte kandiller,
  Işıl ışıl şekil verdiler,
  Mavili yeşilli desene bezediler,
  Yoktan var edeni bildim.

  Yeşil, mavi, sarı…
  Çeşit çeşit canlıları,
  Bir de Hasan Hüseyin’i
  Koruyan Allah bildim.

  Cömertlikte eşi yok,
  İlminde sınır yok,
  Kullarına merhameti çok,
  Sahipsizlerin sahibi Allah bildim.

  Gökte uçar kuşlar,
  Minik minik çocuklar,
  Herkes sevdiğine koşar,
  Alemlerin Rabbi Allah bildim.

  Gökte yıldızlar yanar,
  Dereler, ırmaklar akar,
  Müminler şefaatini umar,
  Mümin kullar var bildim.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 14. Mülkün Sahibi Var

  Yer ile göğe baktım,
  “Altı günde yarattı.”
  Sevgiyle inandım,
  Mülkün sahibi var bildim.

  Yerde gökte kandiller,
  Işıl ışıl şekil verdiler,
  Mavili yeşilli desene bezediler,
  Yoktan var edeni bildim.

  Yeşil, mavi, sarı…
  Çeşit çeşit canlıları,
  Bir de Hasan Hüseyin’i
  Koruyan Allah bildim.

  Cömertlikte eşi yok,
  İlminde sınır yok,
  Kullarına merhameti çok,
  Sahipsizlerin sahibi Allah bildim.

  Gökte uçar kuşlar,
  Minik minik çocuklar,
  Herkes sevdiğine koşar,
  Alemlerin Rabbi Allah bildim.

  Gökte yıldızlar yanar,
  Dereler, ırmaklar akar,
  Müminler şefaatini umar,
  Mümin kullar var bildim.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 15. NE GÜZEL UYMUŞ

  Şöyle baktım Dünya’ya,
  Dağlar taşlara ne güzel uymuş.
  Kimi okur-yazar, kimi sevgiyle coşar,
  İlim de insana ne güzel uymuş.

  Ovalarda koyun kuzu meleyince,
  İnsanlar kavgayı bırakıp dost olunca,
  Kurtlar kuzular kardeşçe yaşayınca!
  Dünya’ya barış ne güzel uymuş.

  Gökten bereket toprağa inince,
  Ağaçlar çiçek açıp meyve verince,
  Kış gidip bahar gelince,
  Meyveler ağaçlara ne güzel uymuş.

  Doğruluk, dürüstlük, adalet olunca.
  Çocuklar analarıyla kucaklaşınca,
  İnsanlar Hasan Hüseyin’i sevince,
  Allah sevgisi de insana ne güzel uymuş.

  Ha bugün ha yarına koşarsın,
  Düşmanlığı bırakıp barışı arasın,
  Kötülükten ne umarsın,
  İyilik de insanlığa ne güzel uymuş.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 16. NE GÜZEL UYMUŞ

  Şöyle baktım Dünya’ya,
  Dağlar taşlara ne güzel uymuş.
  Kimi okur-yazar, kimi sevgiyle coşar,
  İlim de insana ne güzel uymuş.

  Ovalarda koyun kuzu meleyince,
  İnsanlar kavgayı bırakıp dost olunca,
  Kurtlar kuzular kardeşçe yaşayınca!
  Dünya’ya barış ne güzel uymuş.

  Gökten bereket toprağa inince,
  Ağaçlar çiçek açıp meyve verince,
  Kış gidip bahar gelince,
  Meyveler ağaçlara ne güzel uymuş.

  Doğruluk, dürüstlük, adalet olunca.
  Çocuklar analarıyla kucaklaşınca,
  İnsanlar Hasan Hüseyin’i sevince,
  Allah sevgisi de insana ne güzel uymuş.

  Ha bugün ha yarına koşarsın,
  Düşmanlığı bırakıp barışı arasın,
  Kötülükten ne umarsın,
  İyilik de insanlığa ne güzel uymuş.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 17. SADAKA

  Dinle sözümü güzel dostum,
  Komşunun halini sor haftada, ayda,
  Muhtaç olmadan, başına kakmadan ver,
  Karanlıkta karıncayı gören Allah’ı unutma.

  Yardım et isteyene, başına atmadan,
  Acım, susuzum diye isyan etmeden,
  Sadakanı muhtaca ulaştırmak istersen,
  Mükafatı verecek Allah’ı unutma.

  Yardımda, ALLAH rahmetini anasın,
  Düşman olunca başına kakmayasın,
  Gönülleri kıra kıra yardım yapmayasın,
  Lütfu geniş olan Allah’ı unutma.

  Düşmanın, haddini aşmadıysa,
  Hatamı bağışla diye affını ister ise,
  Bir tatlı dille hatasını bağışladınsa,
  Güzel amelleri seven Allah’ı unutma.

  Fakirlikten korkup ahlakını bozma,
  Edebini terbiyeni elden bırakma,
  Şeytana uyup da şehvete koşma,
  Şükredenleri seven Allah’ı unutma.

  Şu yaşamın süsleri seni aldatır,
  Şaşkın kulları zalimliğe çattırır,
  Hakkın rahmeti selamete ulaştırır,
  Hasan Hüseyin’i seven Allah’ı unutma.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 18. SADAKA

  Dinle sözümü güzel dostum,
  Komşunun halini sor haftada, ayda,
  Muhtaç olmadan, başına kakmadan ver,
  Karanlıkta karıncayı gören Allah’ı unutma.

  Yardım et isteyene, başına atmadan,
  Acım, susuzum diye isyan etmeden,
  Sadakanı muhtaca ulaştırmak istersen,
  Mükafatı verecek Allah’ı unutma.

  Yardımda, ALLAH rahmetini anasın,
  Düşman olunca başına kakmayasın,
  Gönülleri kıra kıra yardım yapmayasın,
  Lütfu geniş olan Allah’ı unutma.

  Düşmanın, haddini aşmadıysa,
  Hatamı bağışla diye affını ister ise,
  Bir tatlı dille hatasını bağışladınsa,
  Güzel amelleri seven Allah’ı unutma.

  Fakirlikten korkup ahlakını bozma,
  Edebini terbiyeni elden bırakma,
  Şeytana uyup da şehvete koşma,
  Şükredenleri seven Allah’ı unutma.

  Şu yaşamın süsleri seni aldatır,
  Şaşkın kulları zalimliğe çattırır,
  Hakkın rahmeti selamete ulaştırır,
  Hasan Hüseyin’i seven Allah’ı unutma.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 19. SIĞIN RABBİMİZE

  Ölünce iman fayda vermez,
  Ecel gelince geri dönülmez,
  Ne kadar yakarsan çare olmaz,
  Seversen Hakkı sığın Rabbimize.

  Ağrımaz başına ağrı dolunca,
  Yürür ayakların dönmez olunca,
  Mizan mahşer ahirinde kurulunca,
  Seversen cananı gel sığın Rabbimize.

  Güvendiğin yılların bir bir biter,
  İhtiyarlık çökünce seni iterler,
  Paran da yoksa uzaktan giderler,
  Seversen iyiliği gel sığın Rabbimize.

  Çocukların seni tanımadan kaçar,
  Eşin-dostun figana başlar,
  İnsanları sanırsın içmeden sarhoşlar,
  Seversen kendini gel sığın Rabbimize.

  Ha bu gün ha yarın derken,
  Gençliğin, güzelliğin elinden giderken,
  Ömür ipini kendi elinle sökerken,
  Seversen Hasan Hüseyin’i sığın Rabbimize.

  Vakitte Ahir Zamana çatınca,
  Yer gök Allah emrine boyun eğince,
  Zalimlerin yere geçişini görünce,
  Seversen İmam Mehdi’yi, gel sığın Rabbimize

  Sevgi ile varalım ALLAH katına,
  Şefaat umarım yüce İslam’dan,
  Gidilecek mizan mahşer meydanında,
  Seversen güzel İmam Ali’yi gel sığın Rabbimize.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 20. SIĞIN RABBİMİZE

  Ölünce iman fayda vermez,
  Ecel gelince geri dönülmez,
  Ne kadar yakarsan çare olmaz,
  Seversen Hakkı sığın Rabbimize.

  Ağrımaz başına ağrı dolunca,
  Yürür ayakların dönmez olunca,
  Mizan mahşer ahirinde kurulunca,
  Seversen cananı gel sığın Rabbimize.

  Güvendiğin yılların bir bir biter,
  İhtiyarlık çökünce seni iterler,
  Paran da yoksa uzaktan giderler,
  Seversen iyiliği gel sığın Rabbimize.

  Çocukların seni tanımadan kaçar,
  Eşin-dostun figana başlar,
  İnsanları sanırsın içmeden sarhoşlar,
  Seversen kendini gel sığın Rabbimize.

  Ha bu gün ha yarın derken,
  Gençliğin, güzelliğin elinden giderken,
  Ömür ipini kendi elinle sökerken,
  Seversen Hasan Hüseyin’i sığın Rabbimize.

  Vakitte Ahir Zamana çatınca,
  Yer gök Allah emrine boyun eğince,
  Zalimlerin yere geçişini görünce,
  Seversen İmam Mehdi’yi, gel sığın Rabbimize

  Sevgi ile varalım ALLAH katına,
  Şefaat umarım yüce İslam’dan,
  Gidilecek mizan mahşer meydanında,
  Seversen güzel İmam Ali’yi gel sığın Rabbimize.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 21. SEVGİ ÇİÇEKLERİ

  Güneş misali sevgi saçarız,
  Bilgiye doğru koşarız,
  Atatürk’ü çok severiz,
  Biz sevgi çiçekleriyiz.

  Minik minik yürekleri,
  Sevgi dolu gönülleri,
  Anasının babasının gülleri,
  Biz sevgi çiçekleriyiz.

  Öğretmenim diyerek coşar,
  İnsanlığa sevgi saçar,
  Hepsi Mustafa Kemal’e koşar,
  Biz sevgi çiçekleriyiz.

  Sevgi saygı bizim inancımız,
  Allah’ı canımızdan çok severiz,
  Hasan Hüseyin’e saygı duyarız,
  Biz sevgi çiçekleriyiz.

  Hasan Hüseyin Bayar ve 3-E öğrencileri

 22. SEVGİ ÇİÇEKLERİ

  Güneş misali sevgi saçarız,
  Bilgiye doğru koşarız,
  Atatürk’ü çok severiz,
  Biz sevgi çiçekleriyiz.

  Minik minik yürekleri,
  Sevgi dolu gönülleri,
  Anasının babasının gülleri,
  Biz sevgi çiçekleriyiz.

  Öğretmenim diyerek coşar,
  İnsanlığa sevgi saçar,
  Hepsi Mustafa Kemal’e koşar,
  Biz sevgi çiçekleriyiz.

  Sevgi saygı bizim inancımız,
  Allah’ı canımızdan çok severiz,
  Hasan Hüseyin’e saygı duyarız,
  Biz sevgi çiçekleriyiz.

  Hasan Hüseyin Bayar ve 3-E öğrencileri

 23. Tahtı Yüce, İsmi Yüce Allah

  Canım feda olsun sizin yolunuza,
  Adı yüce kendi yüce Rabbimiz,
  Sevgin cümle alemin dilinde,
  Tahtın yüce, ilmi yüce Rabbimiz.

  Sensin bizim Rahmanımız,
  Cümlemiz nuruna ilmine muhtacız,
  Her zaman nimetlerine duacıyız,
  Adı şerefli kendi şerefli Rabbimiz.

  Konuşmaya dil görmeye göz verdin,
  Günahlarımızı, yanılmamızı af eyledin,
  Nimetinle kuşatıp nefsimi ıslah eyledin,
  Bağışlayıcı, tertemiz olan Rabbimiz.

  Gönlümüzde sevgi kalbimizde ilham,
  Güzel nefesinle Hasan Hüseyin’de can,
  Nimetlerine şükür edilen bir tek sen,
  Sıratı müstakimin hükümdarı Rabbimiz.

  Kararlarında adil hem meliksin,
  Ruhumuzda nur, ışığımız sensin,
  Kafirler karşısında bizi perişan etmeyen,
  Dilediklerini kurtuluşa erdiren Rabbimiz.

  Dört kitabın sahibi, nebilerin Rabbi,
  Erenlerin evliyaların tertemiz sevgisi,
  Güneş’i, Ay’ı, Dünya’ya aydınlık eyledi,
  Yerin göğün sahibi Rabbimiz.

  Ol deyince hemen olduran sensin,
  Karanlıkta karıncayı gören sensin,
  İlmi, hikmeti dilediğine sınırsız verensin,
  Gönlümün nuru kalbimin sahibi Rabbimiz.

  Sana secde ediyor mümin kulların,
  Hiç çekinmeden secdeye iner meleklerin,
  Hidayet yolunun bekçisi temiz Velayet’in,
  Canımızda ki can senden Rabbimiz.

  HASAN HÜSEYİN BAYAR

 24. Tahtı Yüce, İsmi Yüce Allah

  Canım feda olsun sizin yolunuza,
  Adı yüce kendi yüce Rabbimiz,
  Sevgin cümle alemin dilinde,
  Tahtın yüce, ilmi yüce Rabbimiz.

  Sensin bizim Rahmanımız,
  Cümlemiz nuruna ilmine muhtacız,
  Her zaman nimetlerine duacıyız,
  Adı şerefli kendi şerefli Rabbimiz.

  Konuşmaya dil görmeye göz verdin,
  Günahlarımızı, yanılmamızı af eyledin,
  Nimetinle kuşatıp nefsimi ıslah eyledin,
  Bağışlayıcı, tertemiz olan Rabbimiz.

  Gönlümüzde sevgi kalbimizde ilham,
  Güzel nefesinle Hasan Hüseyin’de can,
  Nimetlerine şükür edilen bir tek sen,
  Sıratı müstakimin hükümdarı Rabbimiz.

  Kararlarında adil hem meliksin,
  Ruhumuzda nur, ışığımız sensin,
  Kafirler karşısında bizi perişan etmeyen,
  Dilediklerini kurtuluşa erdiren Rabbimiz.

  Dört kitabın sahibi, nebilerin Rabbi,
  Erenlerin evliyaların tertemiz sevgisi,
  Güneş’i, Ay’ı, Dünya’ya aydınlık eyledi,
  Yerin göğün sahibi Rabbimiz.

  Ol deyince hemen olduran sensin,
  Karanlıkta karıncayı gören sensin,
  İlmi, hikmeti dilediğine sınırsız verensin,
  Gönlümün nuru kalbimin sahibi Rabbimiz.

  Sana secde ediyor mümin kulların,
  Hiç çekinmeden secdeye iner meleklerin,
  Hidayet yolunun bekçisi temiz Velayet’in,
  Canımızda ki can senden Rabbimiz.

  HASAN HÜSEYİN BAYAR

 25. YALAN SÖYLER
  Bu Dünya’nın cefasını,
  Çekmedim diyen yalan söyler,
  Devrini sefasını sürdüm,
  Diyen yalan söyler.

  Sevmedim sevmeyi bilmem,
  Hiç yalanı söylemem,
  Ben haramı yemem,
  Diyen yalan söyler.

  Dünya’nın süsüne kanmadım,
  Asla şeytana uymadım,
  Helalden şaşmadım,
  Diyen yalan söyler.

  Parayı şöhreti sevmem,
  Güzelleri istemem,
  Kimselere gıybet etmem,
  Diyen yalan söyler.

  Peşin aldım veresiye sattım,
  Malı mülkü hayrıma dağıttım
  Dünya peşin ahret veresiye,
  Diyen yalan söyler.

  Çalışmadan para kazandım,
  Ben hırsıma kapılmadım,
  Hasan Hüseyin’i sevmedim,
  Diyen yalan söyler.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 26. YALAN SÖYLER
  Bu Dünya’nın cefasını,
  Çekmedim diyen yalan söyler,
  Devrini sefasını sürdüm,
  Diyen yalan söyler.

  Sevmedim sevmeyi bilmem,
  Hiç yalanı söylemem,
  Ben haramı yemem,
  Diyen yalan söyler.

  Dünya’nın süsüne kanmadım,
  Asla şeytana uymadım,
  Helalden şaşmadım,
  Diyen yalan söyler.

  Parayı şöhreti sevmem,
  Güzelleri istemem,
  Kimselere gıybet etmem,
  Diyen yalan söyler.

  Peşin aldım veresiye sattım,
  Malı mülkü hayrıma dağıttım
  Dünya peşin ahret veresiye,
  Diyen yalan söyler.

  Çalışmadan para kazandım,
  Ben hırsıma kapılmadım,
  Hasan Hüseyin’i sevmedim,
  Diyen yalan söyler.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 27. YÜCE RABBİMİZ

  Canım feda olsun sizin yolunuza,
  Adı yüce kendi yüce Rabbimiz,
  Sevgin cümle alemin dilinde,
  Tahtın yüce, ilmi yüce Rabbimiz.

  Sensin bizim Rahmanımız,
  Cümlemiz nuruna ilmine muhtacız,
  Her zaman nimetlerine duacıyız,
  Adı şerefli kendi şerefli Rabbimiz.

  Konuşmaya dil görmeye göz verdin,
  Günahlarımızı, yanılmamızı af eyledin,
  Nimetinle kuşatıp nefsimi ıslah eyledin,
  Bağışlayıcı, tertemiz olan Rabbimiz.

  Gönlümüzde sevgi kalbimizde ilham,
  Güzel nefesinle Hasan Hüseyin’de can,
  Nimetlerine şükür edilen bir tek sen,
  Sıratı müstakimin hükümdarı Rabbimiz,

  Kararlarında adil hem meliksin,
  Ruhumuzda nur, ışığımız sensin,
  Kafirler karşısında bizi perişan etmeyen,
  Dilediklerini kurtuluşa erdiren Rabbimiz.

  Dört kitabın sahibi, nebilerin Rabbi,
  Erenlerin evliyaların tertemiz sevgisi,
  Güneş’i, Ay’ı, Dünya’ya aydınlık eyledi,
  Yerin göğün sahibi Rabbimiz.

  Ol deyince hemen olduransın,
  Karanlıkta karıncayı gören sensin,
  İlmi, hikmeti dilediğine sınırsız verensin,
  Gönlümün nuru kalbimin sahibi Rabbimiz.

  Sana secde ediyor mümin kulların,
  Hiç çekinmeden secdeye iner meleklerin,
  Hidayet yolunun bekçisi temiz Velayet’in,
  Canımızdaki can senden Rabbimiz.

  HASAN HÜSEYİN BAYAR

 28. YÜCE RABBİMİZ

  Canım feda olsun sizin yolunuza,
  Adı yüce kendi yüce Rabbimiz,
  Sevgin cümle alemin dilinde,
  Tahtın yüce, ilmi yüce Rabbimiz.

  Sensin bizim Rahmanımız,
  Cümlemiz nuruna ilmine muhtacız,
  Her zaman nimetlerine duacıyız,
  Adı şerefli kendi şerefli Rabbimiz.

  Konuşmaya dil görmeye göz verdin,
  Günahlarımızı, yanılmamızı af eyledin,
  Nimetinle kuşatıp nefsimi ıslah eyledin,
  Bağışlayıcı, tertemiz olan Rabbimiz.

  Gönlümüzde sevgi kalbimizde ilham,
  Güzel nefesinle Hasan Hüseyin’de can,
  Nimetlerine şükür edilen bir tek sen,
  Sıratı müstakimin hükümdarı Rabbimiz,

  Kararlarında adil hem meliksin,
  Ruhumuzda nur, ışığımız sensin,
  Kafirler karşısında bizi perişan etmeyen,
  Dilediklerini kurtuluşa erdiren Rabbimiz.

  Dört kitabın sahibi, nebilerin Rabbi,
  Erenlerin evliyaların tertemiz sevgisi,
  Güneş’i, Ay’ı, Dünya’ya aydınlık eyledi,
  Yerin göğün sahibi Rabbimiz.

  Ol deyince hemen olduransın,
  Karanlıkta karıncayı gören sensin,
  İlmi, hikmeti dilediğine sınırsız verensin,
  Gönlümün nuru kalbimin sahibi Rabbimiz.

  Sana secde ediyor mümin kulların,
  Hiç çekinmeden secdeye iner meleklerin,
  Hidayet yolunun bekçisi temiz Velayet’in,
  Canımızdaki can senden Rabbimiz.

  HASAN HÜSEYİN BAYAR

 29. ENBİYA SURESİ 104 – Göğü, kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi, katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız.

  İNSAN

  Vaadi hak olan izzetli Rabbimiz,
  Emrine her zaman da iman ederiz,
  Kendi bedeninden yarattığını severiz,
  Yaratacağın kul Allah’a ne güzel yakışır.

  Kendi nurundan nuru var edeceksin,
  Rabbim nefesiyle kuluna can vereceksin,
  İlmi, dürüstlüğü sınırsız var edeceksin,
  Rabbim hayırlı insana ne güzel yakışır.

  Rabbim, insanı sevdikçe sevesi gelecek,
  Övdükçe, yarattığı insanla övünecek,
  En temiz nesli O insana (kuluna) verecek,
  Övünmekte Allah’a ne güzel yakışır.

  Ahlakını kendi ahlakından verecek,
  Mucize görmeden imana gelecek,
  Allah O’nu, O’da Allah’ı candan sevecek,
  Allah sevgisi de kuluna ne güzel yakışır.

  Kalplerdeki kötülükler silinecek,
  Bütün canlı cansız size secde edecek,
  Yer gök Allah’ın emrine teslim olacak,
  İlim-fen şerefli insana ne güzel yakışır.

  Hasan Hüseyin de size kalp-gönül verdi,
  Şiirleriyle Allah emrini beyan eyledi,
  İnşallah uzun ömür, Hak selamı söyledi.
  Allah “Selamı” rahmet nuruna güzel yakışır.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 30. ENBİYA SURESİ 104 – Göğü, kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi, katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız.

  İNSAN

  Vaadi hak olan izzetli Rabbimiz,
  Emrine her zaman da iman ederiz,
  Kendi bedeninden yarattığını severiz,
  Yaratacağın kul Allah’a ne güzel yakışır.

  Kendi nurundan nuru var edeceksin,
  Rabbim nefesiyle kuluna can vereceksin,
  İlmi, dürüstlüğü sınırsız var edeceksin,
  Rabbim hayırlı insana ne güzel yakışır.

  Rabbim, insanı sevdikçe sevesi gelecek,
  Övdükçe, yarattığı insanla övünecek,
  En temiz nesli O insana (kuluna) verecek,
  Övünmekte Allah’a ne güzel yakışır.

  Ahlakını kendi ahlakından verecek,
  Mucize görmeden imana gelecek,
  Allah O’nu, O’da Allah’ı candan sevecek,
  Allah sevgisi de kuluna ne güzel yakışır.

  Kalplerdeki kötülükler silinecek,
  Bütün canlı cansız size secde edecek,
  Yer gök Allah’ın emrine teslim olacak,
  İlim-fen şerefli insana ne güzel yakışır.

  Hasan Hüseyin de size kalp-gönül verdi,
  Şiirleriyle Allah emrini beyan eyledi,
  İnşallah uzun ömür, Hak selamı söyledi.
  Allah “Selamı” rahmet nuruna güzel yakışır.

  Hasan Hüseyin BAYAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir