2015-2016 Çevre Koruma Haftası Şiirleri

GÜNEŞ DEDE

Baktım gökyüzüne,
Sabah yıldızı Güneş Dede,
Aydınlatır yeri göğü,
Cıvıl cıvıl Güneş Dede.

Bitkiler, ağaçlar,
Denizde balık, gökte kuşlar,
Sana borçlu bütün canlılar,
Cıvıl cıvıl Güneş Dede.

Sen doğunca Dünya’ya,
Uyanıp kalkarım ayağa,
Bakarım gökyüzünde sana,
Cıvıl cıvıl Güneş Dede.

Hayat sende, aydınlık sende,
Koyma beni karanlık gecelerde,
Hasan Hüseyin seviyor seni de,
Cıvıl cıvıl Güneş Dede.

Sonbahar, Kış, İlkbahar, Yaz,
Beni de gökyüzüne yaz,
Bütün uzay sana muhtaç,
Cıvıl cıvıl Güneş Dede.

Hasan Hüseyin BAYAR -4-E öğrencileri

DÜNYA

Seni kirletmeye kıyamam,
Çevremi temiz tutar,
Yerlere çöpleri atmam,
Güzel Dünya’m benim.

Dünya seni severim,
Mutlu gelecek isterim,
Yemyeşil ovalarda gezerim,
Tertemiz dünya’m benim.

Vızır vızır arılar uçar,
Güzel güzel çiçekler açar,
Kuşlar kanat çırparak uçar,
Sevimli Dünya’m benim.

Hasan Hüseyin BAYAR -4-E öğrencileri

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

“2015-2016 Çevre Koruma Haftası Şiirleri” için 56 yanıt

 1. ALLAH ‘A SIĞINDIK

  Cümlemizi rahmete erdiren,
  Nebiler, veliler, Buda hürmetine,
  Zalimin eline inkarın yoluna,
  Düşmekten Allah’a sığındık,

  Yolumuzda, şeytanın şerrinden,
  İyilerle kötülerin kem nefesinden,
  Şu Dünya’da aç susuz gezmekten,
  Rabbimizin şefkatine sığındık.

  “La ilahe illallah” dedik sana,
  Kıyamette-mahşerde, her yerde,
  Seni unutsak şaşırsak bile,
  “Allah” ismin yüceliğine sığındık.

  Bu zamanda, Ahir Zamanında,
  Yeniden yarattığın yüce İnsanınla,
  Mizanda, mahşerde, ulu divanında,
  Kemalinin rahmetine sığındık.

  Kevser’in, İmran ailesinin güzel nesli,
  Şu alem de Rabbimin haktır nefesi,
  Esirge, sev, temiz eyle cümlemizi,
  Celalin, cemalinin şerefine sığındık.

  “Yüce İnsanın” neslinden ayırma,
  İmam Ali velayetine bizi bağışla,
  Şaşkın, perişan, zalimce yaşatma,
  Sübhan, alim Allah’a sığındık.

  Senin affın-bağışında sınırlama yok,
  Her yerde zamanda nasibimiz çok,
  “Yeniden yarattığında” sahibimiz Allah,
  “Sahipsizlerin sahibi “ Allah’a sığındık.

  Muhammet Ali’ye özümüz bağladık,
  Sıratı Müstakim de Allah’a ulaştık,
  “Teccal Şeytan” kötülüğünden usandık
  Allah’ın şerefine, ululuğuna sığındık,

  Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil’in sevgisi,
  Ayet-el Kürsü, sübhan Rabbimin yer gök ehli,
  Hakkın “güzel isimleriyle” isimlendir bizleri,
  Kuran, İncil. Tevrat, Zebur’a sığındık,

  Müminlerin “Allah Allah” diye dua eder,
  Hasan Hüseyin sizlere secde eyler,
  “İllet, zillet, sapıtmaktan” rahmetini diler,
  Allah’a sevgimizin ebediliğine sığındık,

  Evvel-ahir, zahir-batın Rabbimiz,
  Gönlümüzün nuru, Yüce Yaradanımız,
  Evliya, mürşit, Seyid-Şerif, Hak zatındayız,
  Arşın, Kürsün tek sahibine sığındık,

  İlmini, cemalini, himmetini dileriz,
  Yüce ahlakına, cemaline erenleriz,
  Evvela hayırlısı, Rabbimin nurunu dileriz,
  “Rabbimiz Allah” dostluğuna sığındık.

  Dostuna dost düşmanına düşmanız,
  Allah, Muhammet, Ali’ye var ikrarımız,
  Ehl-i Beyt’in her zamanda dostlarıyız,
  İmamların hürmetine Allah’a sığındık.

  Hasan Hüseyin dedin iki cihanda,
  Hidayetden, şerefinden, izzetinden ayırma,
  İyi-kötü kullarına muhtaç bırakma,
  Esma-ül Hüsna isimlerine sığındık.

  Hasan Hüseyin BAYAR

  1. Rahmeti bol Rabbim ( dua)
   Söylüyorum: “Ey mülkün sahibi Rabbim,”
   Dilediğine mülkü verir dilediğinden alırsın,
   “Dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın.”
   Söylüyorum;”Şüphesiz doğru yol, Allah’ın yoludur”

   “Rahmeti bol olan, her şeyi hakkıyla bilen,”
   “Aziz ve Hakim olan Allah’dan başka İlah yoktur.”

   “Allah’a ve peygamberlerine iman edin,” dedi.
   Hayra çağırıp, iyiliği emredip kötülükten men etti,
   İbrahim’i, Yahya’yı, İsa’yı hem de iyi insanı sevdi,
   Söylüyorum; “Şüphesiz doğru yol, Allah’ın yoludur”

   “Rahmeti bol olan, her şeyi hakkıyla bilen,”
   “Aziz ve Hakim olan Allah’dan başka İlah yoktur.”

   Ey Yüce Rabbimi sevenler emirlerine uyun!
   Doğrusu duaları işiten, gören, en iyi bilen o,
   Hayır Senin elinde, her şeye gücünü yetiren o,
   Söylüyorum; “Şüphesiz doğru yol, Allah’ın yoludur.

   “Rahmeti bol olan, her şeyi hakkıyla bilen,”
   “Aziz ve Hakim olan Allah’dan başka İlah yoktur.”

   Gökde, yerde ne varsa hepsinin sahibi Mevlam,
   “O’ndan başka İlah yok, bağışlayan, esirgeyen.”
   Müminlerin dualarını işiten, iyilik edenleri seven.
   Söylüyorum; “Şüphesiz doğru yol, Allah’ın yoludur.

   “Rahmeti bol olan, her şeyi hakkıyla bilen,”
   “Aziz ve Hakim olan Allah’dan başka İlah yoktur.”

   Yüce yaradanım büyük lütuf, kerem sahibi hem aziz,
   Yer gök ehlini sever, günahları bağışlar ve Maruf,
   Rahmetini dilediğine tahsis eder, ilim irfan sahibi,
   Söylüyorum; “Şüphesiz doğru yol, Allah’ın yoludur.”

   Rahmeti bol olan, her şeyi hakkıyla bilen,
   Aziz ve Hakim olan Allah’dan başka İlah yoktur.

   Doğruyu yanlıştan ayırmak için kuluna akıl veren,
   Müminlere lütufkâr, dilediğine hesapsız rızık veren,
   Kendisine güvenenleri seven hem de esirgeyen,
   Söylüyorum; “Şüphesiz doğru yol, Allah’ın yoludur.”

   “Rahmeti bol olan, her şeyi hakkıyla bilen,”
   “Aziz ve Hakim olan Allah’dan başka İlah yoktur.”

   Allah’tan başka İlah yok, her şeye gücü yeten Kâdiri Mutlak.
   Şüphesiz; en üstün, güçlü, hikmet sahibi tertemiz pak.
   Sinemde olanı gizlesem de açığa vursam da bilen hakk,
   Söylüyorum; “Şüphesiz doğru yol, Allah’ın yoludur.”

   “Rahmeti bol olan, her şeyi hakkıyla bilen,”
   “Aziz ve Hakim olan Allah’dan başka İlah yoktur.”

   Dirilten, öldüren, yoktan var eden, yaptığımı gören,
   Gönülden boyun eğen kuluna karşı şefkatte bulunan,
   Secde, rüku, dua edenlerle birlikte olan Hasan Hüseyin,
   “Söylüyorum; “Şüphesiz doğru yol, Allah’ın yoludur”

   “Rahmeti bol olan, her şeyi hakkıyla bilen,”
   “Aziz ve Hakim olan Allah’dan başka İlah yoktur.”

   Hasan Hüseyin BAYAR

   Kadiri Mutlak ; Yaratılan Alemin yegane sahibi Allah C.C. dur.
   Hakk: Esma’ül Hüsna, Allah’ın isimleri
   Aziz: Allah azizdir, Çok kıymetli ve değerlidir.
   Maruf ; ayetteki anlamına uygun “adil, memnun ve razı edici, huzur verici olan, bilinen ve tanınan”

   1. Allah İsmine Sığındım

    Gönlümün nuru, kalbimin sevgisi,
    Allah isminin yüceliğine sığındım,
    Şefkatli iyilik dolu yaşamın sahibi,
    Hayy ve kayyum ismine sığındım.

    Vereceğin her hayrına muhtacım,
    “La ilahe illallah” başımdaki tacım,
    Gece gündüz Ulu Allah’a duacıyım,
    El-Hadi, el-Nur ismine sığındım.

    Şefkatini, merhametini dilerim,
    İnan güzellikleri senden bilirim,
    Muhammed Mustafa’yı severim,
    El Aziz, el-Gaffar ismine sığındım.

    Pirim İmam Ali ile sana geldim,
    Yer gök ehliyle secdeye indim,
    Nasip kısmetimi bol bol isterim,
    Rahmân-Rahîm ismine sığındım.

    Yolumun sahibi, canımın velisi,
    Sıratı Müstakim de severim sizi,
    Müminlerin dillerinde Allah ismi,
    El-Hakk, el-Celil ismine sığındım.

    Şanın büyük, izzetli şerefin sahibi,
    Hasan Hüseyin’e güzellikleri verdi,
    Kalbimi nurlu imanla şereflendirdi,
    Malik’ül-Mülk ismine sığındım.

    Hasan Hüseyin BAYAR

    EL HÂDÎ : Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren
    el-Hayy: Mükemmel manasıyla hayat sahibi, daima diridir
    Mâlik-ül Mülk: “Mülkün, her varlığın sahibi.
    El-Gaffâr: “Günahları örten ve çok mağfiret eden.
    Kayyum: Bütün varlığın idaresini yürüten.
    El-Celîl: “Celal ve azamet sahibi olan.”
    El-Azîz: “İzzet sahibi, her şeye galip olan.”
    Pir: Çok bilgili, dini öğreten, eğiten.

  2. Allah’tan Başka İlâh Yok

   Göklerde yerde ne varsa hepsinin tek sahibi,
   Ateş azabından, Deccal şerrinden koru bizleri,
   Dünyada nasip, ahirette de bir güzellik isteği,
   Hayy, kayyum Allah’tan başka ilâh yok, dedi.

   Kâfirler topluluğunu Allah doğru yola iletmez,
   Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, Hakka dönmez,
   Çok bağışlayıcı, merhamet sahibi inkar edilemez.
   Hayy, kayyum Allah’tan başka ilâh yok, desene.

   Her şeyi hakkıyla işiten dilediğini hidayete erdiren,
   O halde sakın kâfirlere arka çıkma! O, tertemiz olan.
   Kafire karşı yardımını dile, Allah mutlak üstün olan.
   Hayy, kayyum Allah’tan başka ilâh yok, söylesene.

   Göklerde, yerde ne varsa hepsi Allah’ın mülkü,
   İçimdekini açığa vursam gizlesem de hesap görücü.
   Sonra dilediğini bağışlayıcı, dilediğine de azap edici.
   Hayy, kayyum Allah’tan başka ilâh yok, görsene.

   Kendine ilim verilmiş olan, O’na boyun eğmiş, der:
   Ey Rabbim, gücümün yetmeyeceği yükü yükleme!
   Bağışla, mağfiret et, rahmet et! Sensin Mevlamız,
   Hayy, kayyum Allah’tan başka ilâh yok, bilsene.

   Dilediğini seçip, karanlıktan aydınlığa çıkaran Allah,
   Rahmet umanlara, iman edenlere velisin Ey Hakk!
   Hasan Hüseyin hidayet yolunda sana ulaşır. İnşallah.
   Hayy, kayyum Allah’tan başka ilâh yok, gelsene.

   Hasan Hüseyin BAYAR

   1. Allah’tan Başka İlâh Yok

    Göklerde yerde ne varsa hepsinin tek sahibi,
    Ateş azabından, Deccal şerrinden koru bizleri,
    Dünyada nasip, ahirette de bir güzellik isteği,
    Hayy, kayyum Allah’tan başka ilâh yok, dedi.

    Kâfirler topluluğunu Allah doğru yola iletmez,
    Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, Hakka dönmez,
    Çok bağışlayıcı, merhamet sahibi inkar edilemez.
    Hayy, kayyum Allah’tan başka ilâh yok, desene.

    Her şeyi hakkıyla işiten dilediğini hidayete erdiren,
    O halde sakın kâfirlere arka çıkma! O, tertemiz olan.
    Kafire karşı yardımını dile, Allah mutlak üstün olan.
    Hayy, kayyum Allah’tan başka ilâh yok, söylesene.

    Göklerde, yerde ne varsa hepsi Allah’ın mülkü,
    İçimdekini açığa vursam gizlesem de hesap görücü.
    Sonra dilediğini bağışlayıcı, dilediğine de azap edici.
    Hayy, kayyum Allah’tan başka ilâh yok, görsene.

    Kendine ilim verilmiş olan, O’na boyun eğmiş, der:
    Ey Rabbim, gücümün yetmeyeceği yükü yükleme!
    Bağışla, mağfiret et, rahmet et! Sensin Mevlamız,
    Hayy, kayyum Allah’tan başka ilâh yok, bilsene.

    Dilediğini seçip, karanlıktan aydınlığa çıkaran Allah,
    Rahmet umanlara, iman edenlere velisin Ey Hakk!
    Hasan Hüseyin hidayet yolunda sana ulaşır. İnşallah.
    Hayy, kayyum Allah’tan başka ilâh yok, gelsene.

    Hasan Hüseyin BAYAR

  3. Evvel Allah Allah diye yüceliğine inandım,
   İnandım, izzetine şerefine nuruna kandım,
   Bir Allah tek Allah diyerek secdeye vardım.
   La ilahe illallah, iyiliğine bereketine sığındım.

   Ey Her şeyin Rabbi hem mâliki, rızkımı veren!
   Yaşamakta olduğum şu zamanın fitnesinden,
   Bâtıl inanç, kötü amelim, fitnenin şerrinden,
   Evvel Allah, Muhammed’e, Kur’an’a sığındım.

   Göklerin, yerin, her ikisi arasındakilerin Rabbi
   Şüphesiz ki, rızık veren, güç ve kuvvetin sahibi
   O’ndan başka ilah yok. O her şeyin yaratıcısı.
   Hakkın ta kendisi yüce, büyük Allah’a sığındım.

   De ki, Ondan başka ibadet edilmeye layık yok.
   Benim, namazım da, ibadetlerimde senin için
   Yaşamam, ölümüm alemlerin Rabbi Allah için,
   Melik, Kuddüs, Selam, Aziz, Cebbar sana sığındım.

   Ey kendisinden başka hiç bir ilah olmayan!
   Nefsimin şerrinden hem şerlilerin şerrinden,
   Kötü amelimden, karanlığın fitnesinden
   Allah’a hamd ederek, mağfiretine sığındım.

   Göklerde, yerde olanların hepsi ismini tesbih eder,
   Rahmetini, bereketini, şefkatini, güzellikleri diler,
   Hasan Hüseyin’i koruyup seven, her şeye gücü yeten,
   Evvel, Ahir, Zahir, Batın, her şeyi bilene sığındım.

   Hasan Hüseyin BAYAR

  4. Muhammed Ali Çağırır

   Bismillah ile başlarım sözlerime,
   Sözlerim Muhammed Ali çağırır,
   Okudum yazdım kendi halimce,
   Hallerim Muhammed Ali çağırır.

   Allah Allah diye yazar ellerim,
   La ilahe illallah, okur dillerim,
   Yüce yaradanım seni severim,
   Sevgilerim Muhammed Ali çağırır.

   Rahman Rahim dillerimizde,
   Allah korkusu gönüllerimizde,
   Gece gündüz İstanbul yollarında,
   Yollarım Muhammed Ali çağırır.

   Gönlümüzde dostluk gülleri açar,
   İmanlı kulların Mevla’sına koşar,
   Allah Allah diye çarpan kalpler,
   Kalplerimiz Muhammed Ali çağırır.

   Gece gündüz adını hürmetle anarım,
   Sevginle yüreğim atar Yaradanım,
   Hasan Hüseyin’in dillerinde şanın,
   Dillerim Muhammed Ali çağırır.

   Hasan Hüseyin BAYAR

 2. ALLAH ‘A SIĞINDIK

  Cümlemizi rahmete erdiren,
  Nebiler, veliler, Buda hürmetine,
  Zalimin eline inkarın yoluna,
  Düşmekten Allah’a sığındık,

  Yolumuzda, şeytanın şerrinden,
  İyilerle kötülerin kem nefesinden,
  Şu Dünya’da aç susuz gezmekten,
  Rabbimizin şefkatine sığındık.

  “La ilahe illallah” dedik sana,
  Kıyamette-mahşerde, her yerde,
  Seni unutsak şaşırsak bile,
  “Allah” ismin yüceliğine sığındık.

  Bu zamanda, Ahir Zamanında,
  Yeniden yarattığın yüce İnsanınla,
  Mizanda, mahşerde, ulu divanında,
  Kemalinin rahmetine sığındık.

  Kevser’in, İmran ailesinin güzel nesli,
  Şu alem de Rabbimin haktır nefesi,
  Esirge, sev, temiz eyle cümlemizi,
  Celalin, cemalinin şerefine sığındık.

  “Yüce İnsanın” neslinden ayırma,
  İmam Ali velayetine bizi bağışla,
  Şaşkın, perişan, zalimce yaşatma,
  Sübhan, alim Allah’a sığındık.

  Senin affın-bağışında sınırlama yok,
  Her yerde zamanda nasibimiz çok,
  “Yeniden yarattığında” sahibimiz Allah,
  “Sahipsizlerin sahibi “ Allah’a sığındık.

  Muhammet Ali’ye özümüz bağladık,
  Sıratı Müstakim de Allah’a ulaştık,
  “Teccal Şeytan” kötülüğünden usandık
  Allah’ın şerefine, ululuğuna sığındık,

  Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil’in sevgisi,
  Ayet-el Kürsü, sübhan Rabbimin yer gök ehli,
  Hakkın “güzel isimleriyle” isimlendir bizleri,
  Kuran, İncil. Tevrat, Zebur’a sığındık,

  Müminlerin “Allah Allah” diye dua eder,
  Hasan Hüseyin sizlere secde eyler,
  “İllet, zillet, sapıtmaktan” rahmetini diler,
  Allah’a sevgimizin ebediliğine sığındık,

  Evvel-ahir, zahir-batın Rabbimiz,
  Gönlümüzün nuru, Yüce Yaradanımız,
  Evliya, mürşit, Seyid-Şerif, Hak zatındayız,
  Arşın, Kürsün tek sahibine sığındık,

  İlmini, cemalini, himmetini dileriz,
  Yüce ahlakına, cemaline erenleriz,
  Evvela hayırlısı, Rabbimin nurunu dileriz,
  “Rabbimiz Allah” dostluğuna sığındık.

  Dostuna dost düşmanına düşmanız,
  Allah, Muhammet, Ali’ye var ikrarımız,
  Ehl-i Beyt’in her zamanda dostlarıyız,
  İmamların hürmetine Allah’a sığındık.

  Hasan Hüseyin dedin iki cihanda,
  Hidayetden, şerefinden, izzetinden ayırma,
  İyi-kötü kullarına muhtaç bırakma,
  Esma-ül Hüsna isimlerine sığındık.

  Hasan Hüseyin BAYAR

  1. Dünya’yı onlara versem yok demez,
   Ne kadar iyilik etmez kıymet bilmez,
   İyiliği kötülüğü ayırt edemez,
   Nankör insanlar nankör insanlar.

   Yan yan baka baka giderler,
   Gözlerinin altından süzerler,
   Kötülük yapmak için fırsat bekler,
   Nankör insanlar nankör insanlar.

   Doğruluğu laf olsun diye anlatır,
   Kötülüğü kapış kapış paylaşır,
   Açıklarını arayıp soruşturur,
   Nankör insanlar nankör insanlar.

   Pır pır uçarak yürür, yerlerde sürünür,
   Düşman olmuş dost diye görünür,
   Sanma iyiliğinle övünür, hep gerilir,
   Nankör insanlar nankör insanlar.

   Ufacık tefecik kalıpları var,
   Allah’a isyanda yarışa koşar,
   Şundan kurtulsam diye bakar,
   Nankör insanlar nankör insanlar.

   Nankörlükte eşleri bulunmaz,
   Satsan beş kuruşa kimse almaz,
   Allah dostlarını adamdan saymaz,
   Nankör insanlar nankör insanlar.

   Kalpleri kapkara, ruhları zindan da,
   Yüce Allah Lanet yazmış alınlarına,
   Hasan Hüseyin düşme tuzaklarına,
   Nankör insanlar nankör insanlar.

   Hasan Hüseyin BAYAR

 3. KİTAP

  Bunca şarkılar, şiirler,
  Renkli renkli resimler,
  Okudukça doyan düşünceler,
  Hepsini buldum kitapta.

  Bilimsel araştırmalar yazılır,
  Seni seven ilme inanır,
  Kitaba saygı duyulur,
  Hepsini gördüm kitapta.

  Kalem elimde seni çizdim,
  Bazen sana değer vermedim,
  Kütüphaneleri süsledin,
  Hepsini okudum kitapta,

  Öğrenciler sevmeye doyamadı,
  Parası olmayan alamadı,
  İlim irfan sana yazıldı,
  Hasan Hüseyin okundu kitapta.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 4. KİTAP

  Bunca şarkılar, şiirler,
  Renkli renkli resimler,
  Okudukça doyan düşünceler,
  Hepsini buldum kitapta.

  Bilimsel araştırmalar yazılır,
  Seni seven ilme inanır,
  Kitaba saygı duyulur,
  Hepsini gördüm kitapta.

  Kalem elimde seni çizdim,
  Bazen sana değer vermedim,
  Kütüphaneleri süsledin,
  Hepsini okudum kitapta,

  Öğrenciler sevmeye doyamadı,
  Parası olmayan alamadı,
  İlim irfan sana yazıldı,
  Hasan Hüseyin okundu kitapta.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 5. ÖRNEK ÖĞRENCİLERİM

  Sabah sabah uykudan uyanınca,
  “Bismillah” deyip yeni güne başlar.
  Ana baba duasıyla okula varınca,
  Öğrencilerinin hepsi örnek.

  Allah nuruyla kalplerindeki kir atılır,
  Öğretmeniyle tatlı tatlı kucaklaşır,
  Her zaman derslerini severek çalışır,
  2-B öğrencilerinin hepsi örnek.

  Büyüğüne küçüğüne sevgi duyar,
  Allah’ın ilahi nuruna iman edip kanar,
  Doğruluğa dürüstlüğe inançla koşar,
  Öğrencilerinin hepsi örnek.

  Kimsenin haramına elini uzatmaz,
  Yalanı dalavereyi görürse aldanmaz,
  Allah’a kul, Hz. Muhammet’e ümmet,
  2-B öğrencilerinin hepsi örnek.

  Kötülük, hırsızlığı hiç sevmez,
  Annesini babasını asla üzmez,
  Küfür, lakap, kin nefreti bilmez,
  Öğrencilerinin hepsi örnek.

  Hasan Hüseyin der çocuklarım paktır!
  Özünde sözünde gümanları yoktur,
  Vücut şehri Allah’a açıktır,
  Öğrencilerinin hepsi örnek.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 6. ÖRNEK ÖĞRENCİLERİM

  Sabah sabah uykudan uyanınca,
  “Bismillah” deyip yeni güne başlar.
  Ana baba duasıyla okula varınca,
  Öğrencilerinin hepsi örnek.

  Allah nuruyla kalplerindeki kir atılır,
  Öğretmeniyle tatlı tatlı kucaklaşır,
  Her zaman derslerini severek çalışır,
  2-B öğrencilerinin hepsi örnek.

  Büyüğüne küçüğüne sevgi duyar,
  Allah’ın ilahi nuruna iman edip kanar,
  Doğruluğa dürüstlüğe inançla koşar,
  Öğrencilerinin hepsi örnek.

  Kimsenin haramına elini uzatmaz,
  Yalanı dalavereyi görürse aldanmaz,
  Allah’a kul, Hz. Muhammet’e ümmet,
  2-B öğrencilerinin hepsi örnek.

  Kötülük, hırsızlığı hiç sevmez,
  Annesini babasını asla üzmez,
  Küfür, lakap, kin nefreti bilmez,
  Öğrencilerinin hepsi örnek.

  Hasan Hüseyin der çocuklarım paktır!
  Özünde sözünde gümanları yoktur,
  Vücut şehri Allah’a açıktır,
  Öğrencilerinin hepsi örnek.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 7. SEVGİ ÇİÇEKLERİ

  Güneş misali sevgi saçarız,
  Bilgiye doğru koşarız,
  Atatürk’ü çok severiz,
  Biz sevgi çiçekleriyiz.

  Minik minik yürekleri,
  Sevgi dolu gönülleri,
  Anasının babasının gülleri,
  Biz sevgi çiçekleriyiz.

  Öğretmenim diyerek coşar,
  İnsanlığa sevgi saçar,
  Hepsi Mustafa Kemal’e koşar,
  Biz sevgi çiçekleriyiz.

  Sevgi saygı bizim inancımız,
  Allah’ı canımızdan çok severiz,
  Hasan Hüseyin’e saygı duyarız,
  Biz sevgi çiçekleriyiz.

  Hasan Hüseyin Bayar ve 3-E öğrencileri

 8. SEVGİ ÇİÇEKLERİ

  Güneş misali sevgi saçarız,
  Bilgiye doğru koşarız,
  Atatürk’ü çok severiz,
  Biz sevgi çiçekleriyiz.

  Minik minik yürekleri,
  Sevgi dolu gönülleri,
  Anasının babasının gülleri,
  Biz sevgi çiçekleriyiz.

  Öğretmenim diyerek coşar,
  İnsanlığa sevgi saçar,
  Hepsi Mustafa Kemal’e koşar,
  Biz sevgi çiçekleriyiz.

  Sevgi saygı bizim inancımız,
  Allah’ı canımızdan çok severiz,
  Hasan Hüseyin’e saygı duyarız,
  Biz sevgi çiçekleriyiz.

  Hasan Hüseyin Bayar ve 3-E öğrencileri

  1. Seni Seviyorum Rabbim

   Gücü kudretin sahibi Yüce Rabbim,
   Canımdaki can kalbimdeki iman,
   Size kıyamam diyen yüce yaradan,
   Seni Seviyorum Yüce Rabbim.

   Evveli sensin ahiri, ebedi sensin,
   Kuluna kıyamaz merhamet eylersin,
   Bize iyiliği emreder, bizi seversin,
   Seni Seviyorum Yüce Rabbim.

   “Allah-u Ekber” ismini bilirim,
   Canımı, kanımı sana feda eylerim.
   Bismillah, İnşallah diye gezerim,
   Seni Seviyorum Yüce Rabbim.

   Terbiyeli terbiyeli müminler,
   Seni sever sana ibadet eyler,
   Allah Allah diye secdeye iner,
   Seni Seviyorum Yüce Rabbim.

   Seni sevdikçe rahmetine erdim,
   Bütün iyilikleri sende gördüm,
   Hasan Hüseyin ismiyle sevildim,
   Seni Seviyorum Yüce Rabbim

   Hasan Hüseyin BAYAR

 9. Acele Etme Gönül

  Acele etme deli gönül,
  Devir devran hakka yönelir,
  Teccal gider sahibi gelir,
  Sabreyle deli gönül sabreyle.

  Bu Dünya’nın sırrını çözemedim,
  Kime iyisin dedimse sevilmedim,
  Karakıştan kurtulup bahara eremedim,
  Sabreyle deli gönül sabreyle.

  Evvel, ahir, zahir, batın Allah
  Sahipsizlerin sahibisin vallah billah,
  Devranı deviri döndürür inşallah,
  Sabreyle deli gönül sabreyle.

  Yollarımı karakış da karlar kaplamış,
  Gönlüm ahu zarda figan bağlamış,
  Azgına teslim olmak kader de varmış,
  Sabreyle deli gönül sabreyle.

  Bu Dünya‘nın iyileri suskun,
  Suskun da kaderine küskün,
  Bahara ermeden karakışa teslim,
  Sabreyle deli gönül sabreyle.

  Sular akmaz deryalar çağlamaz,
  Bu zalimlikle hak emri yürümez,
  Devir döner elbet haine kalmaz,
  Sabreyle deli gönül sabreyle.

  Zalim canavarın kastı haddini aştı,
  Zalimliği dünya ile ahrete bulaştı,
  Devir devran da azgın canavara kaldı,
  Sabreyle deli gönül sabreyle.

  Ey Hasan Hüseyin Allah’a sığın,
  Sığında Allah’ın şefaatine eresin,
  Elbette kış bitince baharı göresin,
  Sabreyle deli gönül sabreyle.

  HASAN HÜSEYİN BAYAR

 10. Acele Etme Gönül

  Acele etme deli gönül,
  Devir devran hakka yönelir,
  Teccal gider sahibi gelir,
  Sabreyle deli gönül sabreyle.

  Bu Dünya’nın sırrını çözemedim,
  Kime iyisin dedimse sevilmedim,
  Karakıştan kurtulup bahara eremedim,
  Sabreyle deli gönül sabreyle.

  Evvel, ahir, zahir, batın Allah
  Sahipsizlerin sahibisin vallah billah,
  Devranı deviri döndürür inşallah,
  Sabreyle deli gönül sabreyle.

  Yollarımı karakış da karlar kaplamış,
  Gönlüm ahu zarda figan bağlamış,
  Azgına teslim olmak kader de varmış,
  Sabreyle deli gönül sabreyle.

  Bu Dünya‘nın iyileri suskun,
  Suskun da kaderine küskün,
  Bahara ermeden karakışa teslim,
  Sabreyle deli gönül sabreyle.

  Sular akmaz deryalar çağlamaz,
  Bu zalimlikle hak emri yürümez,
  Devir döner elbet haine kalmaz,
  Sabreyle deli gönül sabreyle.

  Zalim canavarın kastı haddini aştı,
  Zalimliği dünya ile ahrete bulaştı,
  Devir devran da azgın canavara kaldı,
  Sabreyle deli gönül sabreyle.

  Ey Hasan Hüseyin Allah’a sığın,
  Sığında Allah’ın şefaatine eresin,
  Elbette kış bitince baharı göresin,
  Sabreyle deli gönül sabreyle.

  HASAN HÜSEYİN BAYAR

 11. Bayrağım

  Seviyorum ay ile yıldızını,
  Göklerde ebedi süzülüşünü,
  Gördüm şanlı şerefli duruşunu,
  Selam olsun Mustafa Kemal’e.

  Mazlum mazlum süzülürsün,
  Ay – yıldızınla övünürsün,
  Şehitlerin rengine bürünürsün,
  Selam olsun Atatürk askerlerine

  Göklerin şanı şerefi sende,
  Cumhuriyetin istikbali sende,
  Sevgin milletin gönlünde,
  Selam olsun güzel ismine.

  Sen yücelerde dalgalan,
  Yurdumun üzerinde ebedi duran,
  İnsanlığa barışı, mutluluğu sunan,
  Selam olsun Mustafa Kemal’e

  Umutlar, yarınlar sende,
  İnsanlığın onuru, şerefi sende,
  Ebedi dalgalan yurdumun üzerinde,
  Selam olsun güzel ismine.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 12. Bayrağım

  Seviyorum ay ile yıldızını,
  Göklerde ebedi süzülüşünü,
  Gördüm şanlı şerefli duruşunu,
  Selam olsun Mustafa Kemal’e.

  Mazlum mazlum süzülürsün,
  Ay – yıldızınla övünürsün,
  Şehitlerin rengine bürünürsün,
  Selam olsun Atatürk askerlerine

  Göklerin şanı şerefi sende,
  Cumhuriyetin istikbali sende,
  Sevgin milletin gönlünde,
  Selam olsun güzel ismine.

  Sen yücelerde dalgalan,
  Yurdumun üzerinde ebedi duran,
  İnsanlığa barışı, mutluluğu sunan,
  Selam olsun Mustafa Kemal’e

  Umutlar, yarınlar sende,
  İnsanlığın onuru, şerefi sende,
  Ebedi dalgalan yurdumun üzerinde,
  Selam olsun güzel ismine.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 13. HİÇ KİMSE KORUYAMAZ

  Kalk kalk ey gaflete dalan insanoğlu,
  Kuran’ı oku, ağır ağır tane tane oku,
  Yeri, göğü, arasındakilerin yaradılışını oku,
  Deki: Beni Allah’a karşı kimse koruyamaz.

  O, doğunun da batınında yüce Rabbi Allah.
  Şüphe etme perişan kalırsın vallah billah.
  “Ondan başka sığınacak bulamazsın bir hak .”
  Deki: Beni Allah’a karşı kimse koruyamaz.

  Kalk oku! Ey iman ehli Rabbin adıyla oku.
  Rabbini yücelt, nefsini arındır, Bismillah oku.
  Şirk den uzak ol ki, ilim fen, dürüstlük oku.
  Deki: Beni Allah’a karşı kimse koruyamaz.

  “İyiliği Rabbinin rızasını kazanmak için yapasın,”
  Sur’a üfürüldüğü gün çetin azaptan korunasın,
  O ğün, kafirler için hiç de kolay değil, unutmayasın.
  Deki: Beni Allah’a karşı kimse koruyamaz.

  Gafile Allah dilemedikçe öğüt fayda vermez,
  Ey Hasan Hüseyin ne kadar söylesen de hiç birini işitmez,
  Sur’a üfürülünce pişmanlık kurtuluşa erdirmez.
  Deki: Beni Allah’a karşı kimse koruyamaz.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 14. HİÇ KİMSE KORUYAMAZ

  Kalk kalk ey gaflete dalan insanoğlu,
  Kuran’ı oku, ağır ağır tane tane oku,
  Yeri, göğü, arasındakilerin yaradılışını oku,
  Deki: Beni Allah’a karşı kimse koruyamaz.

  O, doğunun da batınında yüce Rabbi Allah.
  Şüphe etme perişan kalırsın vallah billah.
  “Ondan başka sığınacak bulamazsın bir hak .”
  Deki: Beni Allah’a karşı kimse koruyamaz.

  Kalk oku! Ey iman ehli Rabbin adıyla oku.
  Rabbini yücelt, nefsini arındır, Bismillah oku.
  Şirk den uzak ol ki, ilim fen, dürüstlük oku.
  Deki: Beni Allah’a karşı kimse koruyamaz.

  “İyiliği Rabbinin rızasını kazanmak için yapasın,”
  Sur’a üfürüldüğü gün çetin azaptan korunasın,
  O ğün, kafirler için hiç de kolay değil, unutmayasın.
  Deki: Beni Allah’a karşı kimse koruyamaz.

  Gafile Allah dilemedikçe öğüt fayda vermez,
  Ey Hasan Hüseyin ne kadar söylesen de hiç birini işitmez,
  Sur’a üfürülünce pişmanlık kurtuluşa erdirmez.
  Deki: Beni Allah’a karşı kimse koruyamaz.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 15. ATATÜRK

  Öğretmenim çocuğum, dedi!
  Atatürk neden büyük?
  Onu seviyor her çocuk,
  İşte bundan büyük.

  İlim fenni bize verdi,
  Çağdaşlığı hedef gösterdi,
  Okulları, fabrikaları açtı,
  İşte bundan büyük.

  Cumhuriyet onun eseri,
  Matematiği çok severdi,
  Mustafa Kemal ismi,
  İşte bundan büyük.

  Öğrenciler seviyor seni,
  Unutma küçük askerlerini,
  Cumhuriyet en büyük eseri,
  İşte bundan büyük.

  Hepimiz Mustafa Kemal,
  İlim- fen, teknolojiyi över
  Hasan Hüseyin seni sever,
  İşte bundan büyük.

  HASAN HÜSEYİN BAYAR

 16. ATATÜRK

  Öğretmenim çocuğum, dedi!
  Atatürk neden büyük?
  Onu seviyor her çocuk,
  İşte bundan büyük.

  İlim fenni bize verdi,
  Çağdaşlığı hedef gösterdi,
  Okulları, fabrikaları açtı,
  İşte bundan büyük.

  Cumhuriyet onun eseri,
  Matematiği çok severdi,
  Mustafa Kemal ismi,
  İşte bundan büyük.

  Öğrenciler seviyor seni,
  Unutma küçük askerlerini,
  Cumhuriyet en büyük eseri,
  İşte bundan büyük.

  Hepimiz Mustafa Kemal,
  İlim- fen, teknolojiyi över
  Hasan Hüseyin seni sever,
  İşte bundan büyük.

  HASAN HÜSEYİN BAYAR

 17. Hamd Alemlerin Rabbine,

  Söylerim gündüz gece,
  Allah tek Allah yüce,
  O doğmadı, doğrulmadı,
  Hamd alemlerin Rabbine,

  Yalnız Allah’a inanırız,
  Sizden yardım umarız,
  Sapıtmışların yolundan korkarız,
  Hamd alemlerin Rabbine,

  Sevgisi kalbimizde iman,
  İkrarımdaki Rahman,
  Sensin kullarını koruyan,
  Hamd alemlerin Rabbine,

  Cansız canıma can oldun,
  Sıratı Müstakim’de yoldaş buldum,
  Hasan Hüseyin’de nefes oldun,
  Hamd alemlerin Rabbine,

  Verdiğin nimetlere şükrederim,
  Güzel isimlerine sevgi beslerim,
  Ulul Elbab olup dua eylerim,
  Hamd alemlerin Rabbine,

  İki cihanın güneşi Allah,
  Ruhumun nuru “La ilahe illallah”,
  Kalbimin tek sahibisin “Vallah-billah”.
  Hamd alemlerin Rabbine,

  Bizi katında dostun seçtin,
  Rahmetinle günahımdan geçtin,
  “Size kıyamam” diye nida eyledin.
  Hamd alemlerin Rabbine,

  İmamlarını rehber edindik,
  Kevser Havuzunda temizlendik,
  Temiz Ehlibeyt den şefaat diledik.
  Hamd alemlerin Rabbine,

  Hasan Hüseyin BAYAR

 18. Hamd Alemlerin Rabbine,

  Söylerim gündüz gece,
  Allah tek Allah yüce,
  O doğmadı, doğrulmadı,
  Hamd alemlerin Rabbine,

  Yalnız Allah’a inanırız,
  Sizden yardım umarız,
  Sapıtmışların yolundan korkarız,
  Hamd alemlerin Rabbine,

  Sevgisi kalbimizde iman,
  İkrarımdaki Rahman,
  Sensin kullarını koruyan,
  Hamd alemlerin Rabbine,

  Cansız canıma can oldun,
  Sıratı Müstakim’de yoldaş buldum,
  Hasan Hüseyin’de nefes oldun,
  Hamd alemlerin Rabbine,

  Verdiğin nimetlere şükrederim,
  Güzel isimlerine sevgi beslerim,
  Ulul Elbab olup dua eylerim,
  Hamd alemlerin Rabbine,

  İki cihanın güneşi Allah,
  Ruhumun nuru “La ilahe illallah”,
  Kalbimin tek sahibisin “Vallah-billah”.
  Hamd alemlerin Rabbine,

  Bizi katında dostun seçtin,
  Rahmetinle günahımdan geçtin,
  “Size kıyamam” diye nida eyledin.
  Hamd alemlerin Rabbine,

  İmamlarını rehber edindik,
  Kevser Havuzunda temizlendik,
  Temiz Ehlibeyt den şefaat diledik.
  Hamd alemlerin Rabbine,

  Hasan Hüseyin BAYAR

 19. KİMİN DİNİ?

  Ey insanoğlu! Dinimizi sorar isen,
  Dört kitabı yazan Rabbimin dini,
  Barış, dostluk, kardeşlik diyenlerin,
  Sıratı Müstakim de gidenlerin dini.

  Evliya sevgisi Rabbimizin nuru,
  Rızkımız, nasibimiz gelir dolu dolu,
  Gönülden gönüle sevgi insanlık yolu,
  Kalbine iman inenlerin dini.

  Allah; evvel-ahir, zahir-batın,
  Kini, nefreti kalbinizden atın,
  Dört kitaptaki kelama kalbinizi açın,
  Göz yaşı ile secdeye inenlerin dini.

  Azrail, Cebrail Yüce Allah dostu,
  Mikail, İsrafil Hak nuruyla doldu,
  Kuran’dan şaşmayan mümin oldu,
  Yer-gök ehlini sevenlerin dini.

  Severiz Rabbimin sevdiklerini,
  Hızır-İlyas ile Abı Hayat içenleri,
  Nefsini öldürüp, serden geçenleri,
  İnsan’ı Kamil olanların dini.

  Peygamberleriyle alay edenlere ne oldu,
  Muhammet-Ali’nin İslam’ı kurtuluş yolu,
  Hasan Hüseyin’de Allah’ın dostu,
  Allah dostlarını sevenlerin dini.

  HASAN HÜSEYİN BAYAR

 20. KİMİN DİNİ?

  Ey insanoğlu! Dinimizi sorar isen,
  Dört kitabı yazan Rabbimin dini,
  Barış, dostluk, kardeşlik diyenlerin,
  Sıratı Müstakim de gidenlerin dini.

  Evliya sevgisi Rabbimizin nuru,
  Rızkımız, nasibimiz gelir dolu dolu,
  Gönülden gönüle sevgi insanlık yolu,
  Kalbine iman inenlerin dini.

  Allah; evvel-ahir, zahir-batın,
  Kini, nefreti kalbinizden atın,
  Dört kitaptaki kelama kalbinizi açın,
  Göz yaşı ile secdeye inenlerin dini.

  Azrail, Cebrail Yüce Allah dostu,
  Mikail, İsrafil Hak nuruyla doldu,
  Kuran’dan şaşmayan mümin oldu,
  Yer-gök ehlini sevenlerin dini.

  Severiz Rabbimin sevdiklerini,
  Hızır-İlyas ile Abı Hayat içenleri,
  Nefsini öldürüp, serden geçenleri,
  İnsan’ı Kamil olanların dini.

  Peygamberleriyle alay edenlere ne oldu,
  Muhammet-Ali’nin İslam’ı kurtuluş yolu,
  Hasan Hüseyin’de Allah’ın dostu,
  Allah dostlarını sevenlerin dini.

  HASAN HÜSEYİN BAYAR

 21. KÖYÜM

  Neyini anlatayım neyini yazayım,
  Senin için ne söyleyem,
  Ah ile yaşadım vah ile yandım,
  Virane oldun harabeye döndün köyüm.

  Köyde inekler güder, kuzu severdim,
  Gece gündüz çobanlık eder idim,
  Kuru çökelik, ekmek kızartması yedim,
  Virane oldun harabeye döndün köyüm.

  Okula gitmeden çoban oldum,
  A B C diye okudukça ilmi buldum,
  Kara kışında soğuklarına doydum,
  Virane oldun harabeye döndün köyüm.

  Bol bol yağmurlarında ıslandım,
  Bağın ile bahçenden meyve aldım
  Çekerek ırmağında suları boyladım,
  Virane oldun harabeye döndün köyüm.

  Toprağın avuç avuç paylaşılırdı,
  Çok toprağı olan zengin sayılırdı,
  Dağların taşların inekle dolardı,
  Virane oldun harabeye döndün köyüm.

  Hasan Hüseyin senden usandı,
  Tarlalarda ekinlerine tırpan salladı,
  İstanbul icat olunca pabucun dama atıldı,
  Virane oldun harabeye döndün köyüm.

  Köylüler birer birer köyden ayrıldı,
  Tarlalar ucuz ucuz satıldı,
  Bahçeler tarlalar sahipsiz kaldı,
  Virane oldun harabeye döndün köyüm.

  Ormanlarında yeşil yeşil ağaçlar,
  Meleşirdi koyun ile kuzular,
  Para etmezdi buğdaylar, arpalar,
  Virane oldun harabeye döndün köyüm.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 22. KÖYÜM

  Neyini anlatayım neyini yazayım,
  Senin için ne söyleyem,
  Ah ile yaşadım vah ile yandım,
  Virane oldun harabeye döndün köyüm.

  Köyde inekler güder, kuzu severdim,
  Gece gündüz çobanlık eder idim,
  Kuru çökelik, ekmek kızartması yedim,
  Virane oldun harabeye döndün köyüm.

  Okula gitmeden çoban oldum,
  A B C diye okudukça ilmi buldum,
  Kara kışında soğuklarına doydum,
  Virane oldun harabeye döndün köyüm.

  Bol bol yağmurlarında ıslandım,
  Bağın ile bahçenden meyve aldım
  Çekerek ırmağında suları boyladım,
  Virane oldun harabeye döndün köyüm.

  Toprağın avuç avuç paylaşılırdı,
  Çok toprağı olan zengin sayılırdı,
  Dağların taşların inekle dolardı,
  Virane oldun harabeye döndün köyüm.

  Hasan Hüseyin senden usandı,
  Tarlalarda ekinlerine tırpan salladı,
  İstanbul icat olunca pabucun dama atıldı,
  Virane oldun harabeye döndün köyüm.

  Köylüler birer birer köyden ayrıldı,
  Tarlalar ucuz ucuz satıldı,
  Bahçeler tarlalar sahipsiz kaldı,
  Virane oldun harabeye döndün köyüm.

  Ormanlarında yeşil yeşil ağaçlar,
  Meleşirdi koyun ile kuzular,
  Para etmezdi buğdaylar, arpalar,
  Virane oldun harabeye döndün köyüm.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 23. KUZUCUKLARIM

  Kuzucuklarımın hangisini met edeyim,
  Arının balındaki güle benzettim,
  Sevgisini saygısını nasıl anlatayım,
  Allah’ın meleklerine benzettim.

  Her biri öğretmenim diye bakar,
  Kucaklarını açıp koridorda koşar,
  Zem zem suyunu içmiş de kanar,
  Hz. İbrahim nesline benzettim.

  4-E öğrencilerimi severim,
  Rabbim nasiplerini bol veresin,
  Sıratı Müstakimde sana ersin,
  Hz. Muhammet ümmetine benzettim.

  Tertemiz iman dolu kalpleri,
  Yardımcıları Allah’ın melekleri,
  Yüce Rabbim bol eyle nasiplerini,
  Allah’ın nuruna benzettim.

  Yüce Rabbim’e emanet eyledim,
  Haklarında hayırlısını dilerim,
  Mümin kullarına yoldaş eyleyesin,
  Hasan Hüseyin öğrencilerine benzettim.

  İstanbul ellerinde gezer oynar,
  Ana, baba, kardeş sevgisine kanar,
  Türkçe, matematik, feni çok sever,
  Mustafa Kemalin öğrencilerine benzettim.

  Hasan Hüseyin BAYAR (4-E öğrencim= kuzucuklarım)

 24. KUZUCUKLARIM

  Kuzucuklarımın hangisini met edeyim,
  Arının balındaki güle benzettim,
  Sevgisini saygısını nasıl anlatayım,
  Allah’ın meleklerine benzettim.

  Her biri öğretmenim diye bakar,
  Kucaklarını açıp koridorda koşar,
  Zem zem suyunu içmiş de kanar,
  Hz. İbrahim nesline benzettim.

  4-E öğrencilerimi severim,
  Rabbim nasiplerini bol veresin,
  Sıratı Müstakimde sana ersin,
  Hz. Muhammet ümmetine benzettim.

  Tertemiz iman dolu kalpleri,
  Yardımcıları Allah’ın melekleri,
  Yüce Rabbim bol eyle nasiplerini,
  Allah’ın nuruna benzettim.

  Yüce Rabbim’e emanet eyledim,
  Haklarında hayırlısını dilerim,
  Mümin kullarına yoldaş eyleyesin,
  Hasan Hüseyin öğrencilerine benzettim.

  İstanbul ellerinde gezer oynar,
  Ana, baba, kardeş sevgisine kanar,
  Türkçe, matematik, feni çok sever,
  Mustafa Kemalin öğrencilerine benzettim.

  Hasan Hüseyin BAYAR (4-E öğrencim= kuzucuklarım)

 25. NE KÖTÜ YİYECEK

  Ey Allah’ın emrini hiçe sayan nankör!
  Yetim, fakir, mazlum hakkını yemeyesin,
  Nefsin arzularına uyup şeytana giden gafil,
  Yediğin kanlı irindir, ne kötü yiyecektir.

  Doğruluğu unutmuş, haksızlıkla serveti bulmuş,
  Haram kazanç, zalimlikle ailesini doyurmuş,
  Yetimleri elinin tersiyle dışarıya koymuş,
  Yediğin cehennem ateşi ne kötü yiyecek.

  Elinle koymadan, çalışıp kazanmadan aldığın,
  Helal haram demeden zorla çaldığın,
  İşçi, fakir, masum paralarını servetine saydığın,
  Yediğin haramdır ne kötü yiyecek.

  Alın terini silmeden, çalışıp hak etmeden,
  Devletin malını, hazine arazisini,
  Çoluk çocuk, yaşlı genç rızkını mı yersin?
  Yediğin cehennem ateşi ne kötü yiyecek.

  Ey Hasan Hüseyin helal kazanç kaybolmaz,
  Koruyucusu Allah, hiç de haram sayılmaz,
  Yetim, fakir, mazlum malıyla servet kazanılmaz,
  Yediğin kanlı ateştir ne kötü yiyecek.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 26. NE KÖTÜ YİYECEK

  Ey Allah’ın emrini hiçe sayan nankör!
  Yetim, fakir, mazlum hakkını yemeyesin,
  Nefsin arzularına uyup şeytana giden gafil,
  Yediğin kanlı irindir, ne kötü yiyecektir.

  Doğruluğu unutmuş, haksızlıkla serveti bulmuş,
  Haram kazanç, zalimlikle ailesini doyurmuş,
  Yetimleri elinin tersiyle dışarıya koymuş,
  Yediğin cehennem ateşi ne kötü yiyecek.

  Elinle koymadan, çalışıp kazanmadan aldığın,
  Helal haram demeden zorla çaldığın,
  İşçi, fakir, masum paralarını servetine saydığın,
  Yediğin haramdır ne kötü yiyecek.

  Alın terini silmeden, çalışıp hak etmeden,
  Devletin malını, hazine arazisini,
  Çoluk çocuk, yaşlı genç rızkını mı yersin?
  Yediğin cehennem ateşi ne kötü yiyecek.

  Ey Hasan Hüseyin helal kazanç kaybolmaz,
  Koruyucusu Allah, hiç de haram sayılmaz,
  Yetim, fakir, mazlum malıyla servet kazanılmaz,
  Yediğin kanlı ateştir ne kötü yiyecek.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 27. SENİ SEVİYORUM RABBİM

  Deryalar ile aksam,
  Denizlerde umman olsam,
  Öğrencilerim ile seni bulsam,
  Seni seviyorum Rabbim.

  Rüzgarla estikçe essem,
  Güzel cemaline secde eylesem,
  Nurunda hak nuru olsam,
  Seni seviyorum Rabbim.

  Dağlar ile kuşlar ile,
  Denizde yüzen balıklar ile,
  Görkteki melekler ile,
  Seni seviyorum Rabbim.

  Gökte yıldız, yerde hayvanlar ile,
  Yağan yağmur, toprak ana ile,
  Azrail, Cebrail dostluğu ile,
  Seni seviyorum Rabbim.

  Mikail, İsrafil’in sevgisi ile,
  Gök orduların, evliyalar,
  2-B sınıfı öğrencilerim ile,
  Seni seviyorum Rabbim.

  Muhammet Mustafa kalbi ile,
  Dört kitap, İbrahim dostluğunda,
  Hazreti Buda şefaatiyle,
  Seni seviyorum Rabbim.

  Gücün kudretin sahibi sensin,
  Hasan Hüseyin’in nefesi sensin,
  Sıratı Müstakim’de sana giderim,
  Seni seviyorum Rabbim.

  HASAN HÜSEYİN BAYAR

 28. SENİ SEVİYORUM RABBİM

  Deryalar ile aksam,
  Denizlerde umman olsam,
  Öğrencilerim ile seni bulsam,
  Seni seviyorum Rabbim.

  Rüzgarla estikçe essem,
  Güzel cemaline secde eylesem,
  Nurunda hak nuru olsam,
  Seni seviyorum Rabbim.

  Dağlar ile kuşlar ile,
  Denizde yüzen balıklar ile,
  Görkteki melekler ile,
  Seni seviyorum Rabbim.

  Gökte yıldız, yerde hayvanlar ile,
  Yağan yağmur, toprak ana ile,
  Azrail, Cebrail dostluğu ile,
  Seni seviyorum Rabbim.

  Mikail, İsrafil’in sevgisi ile,
  Gök orduların, evliyalar,
  2-B sınıfı öğrencilerim ile,
  Seni seviyorum Rabbim.

  Muhammet Mustafa kalbi ile,
  Dört kitap, İbrahim dostluğunda,
  Hazreti Buda şefaatiyle,
  Seni seviyorum Rabbim.

  Gücün kudretin sahibi sensin,
  Hasan Hüseyin’in nefesi sensin,
  Sıratı Müstakim’de sana giderim,
  Seni seviyorum Rabbim.

  HASAN HÜSEYİN BAYAR

 29. Allah Diye Secdeye İnersin

  Her şeyin yaratıcısı olan bir Allah,
  Tövbe dileyerek secdeye inersin inşallah,
  İnananları darda zorda kaymaz vallah,
  Dualarla in secdeye Allah Allah diye.

  Sizlerin şekillerini güzel güzel yaptı,
  Kendi nefesinden sadıklara nefes kattı,
  İsmi anılınca vücudu azalar imana kandı,
  Dualarla in secdeye Allah Allah diye.

  Dört kitapta sır oldu O’nun yüceliği,
  Budizm’e verdi birlik, barış, adaleti,
  Fatiha, İhlas, Yasin Hakkın kudreti,
  Dualarla in secdeye Allah Allah diye.

  Ondan başka hiç ilah yoktur,
  Rahmetin sahibi, hikmeti çoktur,
  Yer gök ehlinin secde ettiği Hak’tır,
  Dualarla in secdeye Allah Allah diye.

  Erenler, melekler secde eder gizlemez,
  Gözünden akan yaşlarla zikirden çekinmez,
  Allah Allah diyenler sahipsiz kalmaz,
  Dualarla in secdeye Allah Allah diye.

  Hasan Hüseyin Allah ismine zikir söyler,
  Vücudu azalarına, gözüne yaşlar iner,
  Uçan dizi dizi kuşlar Allah’ı zikreder,
  Dualarla in secdeye Allah Allah diye.

  Dünya’ın temeli inanç üzerine kuruldu,
  Hikmeti, sevgisi zikir’e verildi,
  “Allah” ismi bütün dualara bedel indi,
  Dualarla var secdeye Allah Allah diye.

  HASAN HÜSEYİN BAYAR

 30. Allah Diye Secdeye İnersin

  Her şeyin yaratıcısı olan bir Allah,
  Tövbe dileyerek secdeye inersin inşallah,
  İnananları darda zorda kaymaz vallah,
  Dualarla in secdeye Allah Allah diye.

  Sizlerin şekillerini güzel güzel yaptı,
  Kendi nefesinden sadıklara nefes kattı,
  İsmi anılınca vücudu azalar imana kandı,
  Dualarla in secdeye Allah Allah diye.

  Dört kitapta sır oldu O’nun yüceliği,
  Budizm’e verdi birlik, barış, adaleti,
  Fatiha, İhlas, Yasin Hakkın kudreti,
  Dualarla in secdeye Allah Allah diye.

  Ondan başka hiç ilah yoktur,
  Rahmetin sahibi, hikmeti çoktur,
  Yer gök ehlinin secde ettiği Hak’tır,
  Dualarla in secdeye Allah Allah diye.

  Erenler, melekler secde eder gizlemez,
  Gözünden akan yaşlarla zikirden çekinmez,
  Allah Allah diyenler sahipsiz kalmaz,
  Dualarla in secdeye Allah Allah diye.

  Hasan Hüseyin Allah ismine zikir söyler,
  Vücudu azalarına, gözüne yaşlar iner,
  Uçan dizi dizi kuşlar Allah’ı zikreder,
  Dualarla in secdeye Allah Allah diye.

  Dünya’ın temeli inanç üzerine kuruldu,
  Hikmeti, sevgisi zikir’e verildi,
  “Allah” ismi bütün dualara bedel indi,
  Dualarla var secdeye Allah Allah diye.

  HASAN HÜSEYİN BAYAR

 31. ALLAH NE GÜZEL DOST -YARDIMCIDIR

  “Kuranı dinlediğinizde ondan yüz çevirmeyin.”
  O, ne güzel dosttur ne güzel yardımcıdır.
  “Canlıların en kötüsü gerçeği görmeyendir.”
  Allah ne güzel dosttur, ne güzel yardımcıdır.

  “Bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer.”
  Bize dost, yardımcı olarak Allah yeter.
  Günahlarınızı bağışlar, kötülükleri örter.
  Allah ne güzel dosttur, ne güzel yardımcıdır.

  “Furkan sahibi pis olanı temizden ayıran.”
  İman ehli; nefsini ahlaklı, temiz kılan.
  Sabırla sebat edip, Allah’a şükür eden,
  Allah ne güzel dosttur, ne güzel yardımcıdır.

  “O, hakkıyla bilen hüküm ve hikmet sahibi.”
  “Rabbim fasık toplulukları kurtuluşa erdirmedi.”
  Hasan Hüseyin Allah’ dan hayırlısını diledi.
  Allah ne güzel dosttur, ne güzel yardımcıdır.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 32. ALLAH NE GÜZEL DOST -YARDIMCIDIR

  “Kuranı dinlediğinizde ondan yüz çevirmeyin.”
  O, ne güzel dosttur ne güzel yardımcıdır.
  “Canlıların en kötüsü gerçeği görmeyendir.”
  Allah ne güzel dosttur, ne güzel yardımcıdır.

  “Bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer.”
  Bize dost, yardımcı olarak Allah yeter.
  Günahlarınızı bağışlar, kötülükleri örter.
  Allah ne güzel dosttur, ne güzel yardımcıdır.

  “Furkan sahibi pis olanı temizden ayıran.”
  İman ehli; nefsini ahlaklı, temiz kılan.
  Sabırla sebat edip, Allah’a şükür eden,
  Allah ne güzel dosttur, ne güzel yardımcıdır.

  “O, hakkıyla bilen hüküm ve hikmet sahibi.”
  “Rabbim fasık toplulukları kurtuluşa erdirmedi.”
  Hasan Hüseyin Allah’ dan hayırlısını diledi.
  Allah ne güzel dosttur, ne güzel yardımcıdır.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 33. CANIM ANNEM

  Sevgin güneşe benzer,
  Kalbin beni özler,
  Yavrum diye sever,
  Canım annem.

  Her zaman sen varsın,
  Bal kadar tatlısın,
  Sen başımın tacısın,
  Canım annem.

  Seninle koştum,
  Seninle oynadım,
  Ben ağladıkça sen de ağladın,
  Canım annem.

  İlk sevgiyi senden öğrendim,
  Canımı sevginle besledin,
  A, B, C derken okumayı öğrendim,
  Canım annem.

  Canım diye okşarsın,
  Yavrum diye koşarsın
  Güneş’ten daha sıcaksın,
  Canım annem.

  Senin yollarını beklerim,
  Hasan öğretmenimi severim,
  Allah’a dua ederim,
  Canım annem.

  HASAN HÜSEYİN BAYAR

 34. CANIM ANNEM

  Sevgin güneşe benzer,
  Kalbin beni özler,
  Yavrum diye sever,
  Canım annem.

  Her zaman sen varsın,
  Bal kadar tatlısın,
  Sen başımın tacısın,
  Canım annem.

  Seninle koştum,
  Seninle oynadım,
  Ben ağladıkça sen de ağladın,
  Canım annem.

  İlk sevgiyi senden öğrendim,
  Canımı sevginle besledin,
  A, B, C derken okumayı öğrendim,
  Canım annem.

  Canım diye okşarsın,
  Yavrum diye koşarsın
  Güneş’ten daha sıcaksın,
  Canım annem.

  Senin yollarını beklerim,
  Hasan öğretmenimi severim,
  Allah’a dua ederim,
  Canım annem.

  HASAN HÜSEYİN BAYAR

 35. GEL GÖNÜL ALLAH’A GİDELİM

  Gel gönül dost Allah’a gidelim,
  Deryalar olup ummanına akalım,
  Gece gündüz Fatiha okuyalım,
  Gel gönül dost Allah’a gidelim.

  Bizim Rabbimiz güzeller güzeli,
  Sevenlerin kalbinin has incisi,
  Ahir zaman İmamlarının sevgisi,
  Gel gönül dost Allah’a gidelim

  Allah’ı sevelim masumu paklarla,
  Yoluna yoldaş olalım mürşitlerle,
  Ummanda gezelim Halil İbrahim’le,
  Gel gönül dost Allah’a gidelim.

  Hızır, İlyas ile gezerim cihanı,
  Pak eyle vücut şehrini, koyma gümanı
  Seversen Allah, Muhammet, Ali’yi,
  Gel gönül dost Allah’a gidelim.

  Hasan Hüseyin, Nuh Nebiye yoldaş,
  İmam Hasan, Hüseyin’e yoldaş,
  Davut, Yusuf, Yahya, İsa, Musa’ya kardeş,
  Gel gönül dost Allah’a gidelim

  Hasan Hüseyin BAYAR

 36. GEL GÖNÜL ALLAH’A GİDELİM

  Gel gönül dost Allah’a gidelim,
  Deryalar olup ummanına akalım,
  Gece gündüz Fatiha okuyalım,
  Gel gönül dost Allah’a gidelim.

  Bizim Rabbimiz güzeller güzeli,
  Sevenlerin kalbinin has incisi,
  Ahir zaman İmamlarının sevgisi,
  Gel gönül dost Allah’a gidelim

  Allah’ı sevelim masumu paklarla,
  Yoluna yoldaş olalım mürşitlerle,
  Ummanda gezelim Halil İbrahim’le,
  Gel gönül dost Allah’a gidelim.

  Hızır, İlyas ile gezerim cihanı,
  Pak eyle vücut şehrini, koyma gümanı
  Seversen Allah, Muhammet, Ali’yi,
  Gel gönül dost Allah’a gidelim.

  Hasan Hüseyin, Nuh Nebiye yoldaş,
  İmam Hasan, Hüseyin’e yoldaş,
  Davut, Yusuf, Yahya, İsa, Musa’ya kardeş,
  Gel gönül dost Allah’a gidelim

  Hasan Hüseyin BAYAR

 37. GÜN OLUR ALLAH’IN EMRİNE UYULUR

  Gün olur Kur-an emrine,
  Boyun eğer yer ile gök,
  Zalimin helakı başlayınca,
  Gün olur müminler can olur.

  Gün olur “Allah emri”,
  Uyarılar peş peşe gelir,
  Yağmur azalır, Güneş yakar,
  Gün olur “Yasin” tecelli olur.

  Gün olur “Kuran” yaşanır,
  Yaza kış, kışa yaz karışır,
  Zalimler ağlar ağlar,
  Gün olur iman iner kalplere.

  Gün olur vakit saat tamam,
  Yer gök tutuşur sele,
  Gör azgın “Teccal lanette”,
  Gün olur insanlar Allah der.

  Gün olur Ahir Zaman,
  İmam Mehdi, Hz. İsa tamam,
  Yer gök ehli okur Kuran,
  Gün olur “Kevser nesli” sevilir.

  Gün olur Hasan Hüseyin hak,
  Pirim Ali babamız, Muhammet dedemiz.
  Erenler, müminler, peygamberler,
  Gün olur yürürüz Sıratı Müstakimde.

  Gün olur bin yıllık (1000) ömür başlar,
  Yer gök, Allah nuruyla dolar,
  Uzayda seyahat, bilim daha neler,
  Gün olur “gök kubbe” kurulur.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 38. GÜN OLUR ALLAH’IN EMRİNE UYULUR

  Gün olur Kur-an emrine,
  Boyun eğer yer ile gök,
  Zalimin helakı başlayınca,
  Gün olur müminler can olur.

  Gün olur “Allah emri”,
  Uyarılar peş peşe gelir,
  Yağmur azalır, Güneş yakar,
  Gün olur “Yasin” tecelli olur.

  Gün olur “Kuran” yaşanır,
  Yaza kış, kışa yaz karışır,
  Zalimler ağlar ağlar,
  Gün olur iman iner kalplere.

  Gün olur vakit saat tamam,
  Yer gök tutuşur sele,
  Gör azgın “Teccal lanette”,
  Gün olur insanlar Allah der.

  Gün olur Ahir Zaman,
  İmam Mehdi, Hz. İsa tamam,
  Yer gök ehli okur Kuran,
  Gün olur “Kevser nesli” sevilir.

  Gün olur Hasan Hüseyin hak,
  Pirim Ali babamız, Muhammet dedemiz.
  Erenler, müminler, peygamberler,
  Gün olur yürürüz Sıratı Müstakimde.

  Gün olur bin yıllık (1000) ömür başlar,
  Yer gök, Allah nuruyla dolar,
  Uzayda seyahat, bilim daha neler,
  Gün olur “gök kubbe” kurulur.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 39. YÜCE ALLAH AŞKINA

  Geldik Dünya’ya bir can içinden,
  Var olduk ruhla beden halinde,
  Allah sevgisini ararsan kalbin içinde,
  Allah aşkımız, Muhammet Ali çağırır.

  Sıratı müstakimde Allah yolunu bulduk,
  Nefesimizle “La ilahe illallah” söyledik,
  Nefsimizi Mevla’mıza kurban verdik,
  Kalbimiz daldı Yüce Allah aşkına.

  Dalaletten hidayete eresim geldi,
  Aşk ummanına dalasım geldi,
  Güzel İmamları sevesim geldi,
  Gönlümüz düştü Rabbimizin aşkına.

  Gönül Kabesi yaptınsa Halil-ül Rahmanla,
  Bir gönül kap, şerri-haramı terk eyle,
  İnsanı kamillerle Rabbini zikir eyle,
  Hasan Hüseyin düştü Allah aşkına.

  Cebrail,İsrafil,Mikail,Azraille secdeye vardık,
  Deryalarla coştuk ilim ummanına karıştık,
  Sırat köprüsünden cennete ulaştık,
  İsrafil ile imana erdik Allah aşkına.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 40. YÜCE ALLAH AŞKINA

  Geldik Dünya’ya bir can içinden,
  Var olduk ruhla beden halinde,
  Allah sevgisini ararsan kalbin içinde,
  Allah aşkımız, Muhammet Ali çağırır.

  Sıratı müstakimde Allah yolunu bulduk,
  Nefesimizle “La ilahe illallah” söyledik,
  Nefsimizi Mevla’mıza kurban verdik,
  Kalbimiz daldı Yüce Allah aşkına.

  Dalaletten hidayete eresim geldi,
  Aşk ummanına dalasım geldi,
  Güzel İmamları sevesim geldi,
  Gönlümüz düştü Rabbimizin aşkına.

  Gönül Kabesi yaptınsa Halil-ül Rahmanla,
  Bir gönül kap, şerri-haramı terk eyle,
  İnsanı kamillerle Rabbini zikir eyle,
  Hasan Hüseyin düştü Allah aşkına.

  Cebrail,İsrafil,Mikail,Azraille secdeye vardık,
  Deryalarla coştuk ilim ummanına karıştık,
  Sırat köprüsünden cennete ulaştık,
  İsrafil ile imana erdik Allah aşkına.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 41. Allah Diyerek Açar

  Gönlümüzün gülleri açtı,
  Baharda güller Allah diye açar,
  Gül, menekşe, lale…
  Sevgilerim Allah diye açar.

  Baharın rengine doyamazsın,
  Sen ruh güzelliğe kanamazsın,
  Yeşil yeşil çiçeklere kıyamazsın,
  Çiçeklerim Allah diye açar.

  Yeşil yeşil yapraklar hoş olur,
  Kış gidince bahar güzel olur,
  Tabiat; al, yeşil, mor renge boyanır,
  Renkler Allah diye açar.

  Minik minik kuzular koşar oynar,
  Meleye meleye anasını arar,
  Al yeşil bahçelere mutluluk saçar,
  Ruh bahçemiz Allah diye açar.

  Minik minik yavrular ağlaşır,
  Annesiyle, babasıyla kucaklaşır,
  Allah Allah diye seslenir,
  Sözlerimiz Allah diye açar.

  Gökte kuşlar, denizde balıklar,
  Allah Allah diye kanatlarını çırpar,
  Herkes sevdiğine doğru koşar,
  Ruhlarımız Allah diye açar.

  Elma, kiraz, üzüm çiçek açar,
  Börtü böcek kanat çırpıp uçar,
  Dereler cağıl cağıl akar,
  Hasan Hüseyin Allah diye yazar.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 42. Allah Diyerek Açar

  Gönlümüzün gülleri açtı,
  Baharda güller Allah diye açar,
  Gül, menekşe, lale…
  Sevgilerim Allah diye açar.

  Baharın rengine doyamazsın,
  Sen ruh güzelliğe kanamazsın,
  Yeşil yeşil çiçeklere kıyamazsın,
  Çiçeklerim Allah diye açar.

  Yeşil yeşil yapraklar hoş olur,
  Kış gidince bahar güzel olur,
  Tabiat; al, yeşil, mor renge boyanır,
  Renkler Allah diye açar.

  Minik minik kuzular koşar oynar,
  Meleye meleye anasını arar,
  Al yeşil bahçelere mutluluk saçar,
  Ruh bahçemiz Allah diye açar.

  Minik minik yavrular ağlaşır,
  Annesiyle, babasıyla kucaklaşır,
  Allah Allah diye seslenir,
  Sözlerimiz Allah diye açar.

  Gökte kuşlar, denizde balıklar,
  Allah Allah diye kanatlarını çırpar,
  Herkes sevdiğine doğru koşar,
  Ruhlarımız Allah diye açar.

  Elma, kiraz, üzüm çiçek açar,
  Börtü böcek kanat çırpıp uçar,
  Dereler cağıl cağıl akar,
  Hasan Hüseyin Allah diye yazar.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 43. DİVAN KURULACAK

  Rahman’ın emri hidayete erince,
  Zalim zulmüne dur denen günler gelecek.
  Canlı cansız Allah Allah deyince,
  Ulu Mevla’mın bir bilindiği günler gelecek.

  Bizim Rabbimiz yücelerin de yücesi,
  Dört kitabın, dört kapının, varlığın maliki.
  Ahir zaman imamlarının hidayet rehberi,
  Ulu Mevla’mın var olduğu günler gelecek.

  Ulu divan kurulup teraziler çalışınca,
  Cehennem ateşi tutuşup yanınca,
  Yer gök Allah sevgisiyle dolunca,
  Ulu Mevla’mın sevildiği günler gelecek.

  Cansıza can veren Allah hükümdar olunca,
  Hasan Hüseyin iyilerle hak yolunda yürüyünce,
  Doğruluk, dürüstlük, adalet, iman yayılınca,
  Yerin göğün sahibi Allah olduğu bilinecek.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 44. DİVAN KURULACAK

  Rahman’ın emri hidayete erince,
  Zalim zulmüne dur denen günler gelecek.
  Canlı cansız Allah Allah deyince,
  Ulu Mevla’mın bir bilindiği günler gelecek.

  Bizim Rabbimiz yücelerin de yücesi,
  Dört kitabın, dört kapının, varlığın maliki.
  Ahir zaman imamlarının hidayet rehberi,
  Ulu Mevla’mın var olduğu günler gelecek.

  Ulu divan kurulup teraziler çalışınca,
  Cehennem ateşi tutuşup yanınca,
  Yer gök Allah sevgisiyle dolunca,
  Ulu Mevla’mın sevildiği günler gelecek.

  Cansıza can veren Allah hükümdar olunca,
  Hasan Hüseyin iyilerle hak yolunda yürüyünce,
  Doğruluk, dürüstlük, adalet, iman yayılınca,
  Yerin göğün sahibi Allah olduğu bilinecek.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 45. YALANMIŞ

  Bu Dünyayı yalan sandım,
  Duygular, düşünceler yalanmış.
  Dünya arzularıyla gaflete daldım,
  Meğer, insanın kendisi yalanmış!

  Para, şöhret hırsı gözü bürümüş,
  Gam, keder, şüphe almış yürümüş,
  Herkes kendi hırsına göre yaşamış,
  Meğer, yaşam hırsı yalanmış!

  Kullar Allah’ı tanımaz olmuş,
  Yalan dolan almış yürümüş,
  Ayaklar başa taç diye konulmuş,
  Meğer, taçla taht yalanmış!

  Doymayan göz, susmayan dil,
  İstedikleri gibi uydurulmuş kin,
  Dünyaya aldanıp çalış didin,
  Meğer, mal mülk yalanmış.

  Hasan Hüseyin der ki, ölüm hak,
  Herkes ettiğini bir gün bulacak,
  Aylar, yıllar, günler geçip gidecek.
  Meğer, ölümsüzlük yalanmış!

  Hasan Hüseyin BAYAR

 46. YALANMIŞ

  Bu Dünyayı yalan sandım,
  Duygular, düşünceler yalanmış.
  Dünya arzularıyla gaflete daldım,
  Meğer, insanın kendisi yalanmış!

  Para, şöhret hırsı gözü bürümüş,
  Gam, keder, şüphe almış yürümüş,
  Herkes kendi hırsına göre yaşamış,
  Meğer, yaşam hırsı yalanmış!

  Kullar Allah’ı tanımaz olmuş,
  Yalan dolan almış yürümüş,
  Ayaklar başa taç diye konulmuş,
  Meğer, taçla taht yalanmış!

  Doymayan göz, susmayan dil,
  İstedikleri gibi uydurulmuş kin,
  Dünyaya aldanıp çalış didin,
  Meğer, mal mülk yalanmış.

  Hasan Hüseyin der ki, ölüm hak,
  Herkes ettiğini bir gün bulacak,
  Aylar, yıllar, günler geçip gidecek.
  Meğer, ölümsüzlük yalanmış!

  Hasan Hüseyin BAYAR

 47. SEVİYORUM SENİ RABBİM

  Deryalarla aksam,
  Denizlerde umman olsam,
  İmam Ali ile seni bulsam,
  Seviyorum seni Rabbim.

  Rüzgarla estikçe essem,
  Güzel cemaline secde eylesem,
  Nurunda hak nuru olsam,
  Seviyorum seni Rabbim.

  Dağlar ile kuşlar ile,
  Denizde yüzen balıklar ile,
  Görkteki melekler ile,
  Seviyorum seni Rabbim.

  Bütün nebilerle velilerinle,
  Arayıp bulsan seni yine de,
  İmam Hasan İmam Hüseyin birlikte,
  Seviyorum seni Rabbim.

  Gökte yıldız, yerde insan ile,
  Yağan yağmur, toprak ana ile,
  Azrail, Cebrail dostluğu ile,
  Seviyorum seni Rabbim.

  Mikail, İsrafil’in sevgisi ile,
  Azrail- Cebrail yardıma geldiğinde,
  Meryem, Hatice, Fadime anam birlikte,
  Seviyorum Rabbim seni.

  Muhammet’in kalbinin temizliğince,
  Dört kitap, İslam, İbrahim ilmince,
  Hazreti Buda hürmeti şefaatine,
  Seviyorum seni Rabbim.

  Gücün kudretin sahibi sensin,
  Hasan Hüseyinlerin can nefesisin,
  Sıratı Müstakimde sana giderim,
  Seviyorum seni Rabbim.

  Hasan Hüseyin BAYAR

 48. SEVİYORUM SENİ RABBİM

  Deryalarla aksam,
  Denizlerde umman olsam,
  İmam Ali ile seni bulsam,
  Seviyorum seni Rabbim.

  Rüzgarla estikçe essem,
  Güzel cemaline secde eylesem,
  Nurunda hak nuru olsam,
  Seviyorum seni Rabbim.

  Dağlar ile kuşlar ile,
  Denizde yüzen balıklar ile,
  Görkteki melekler ile,
  Seviyorum seni Rabbim.

  Bütün nebilerle velilerinle,
  Arayıp bulsan seni yine de,
  İmam Hasan İmam Hüseyin birlikte,
  Seviyorum seni Rabbim.

  Gökte yıldız, yerde insan ile,
  Yağan yağmur, toprak ana ile,
  Azrail, Cebrail dostluğu ile,
  Seviyorum seni Rabbim.

  Mikail, İsrafil’in sevgisi ile,
  Azrail- Cebrail yardıma geldiğinde,
  Meryem, Hatice, Fadime anam birlikte,
  Seviyorum Rabbim seni.

  Muhammet’in kalbinin temizliğince,
  Dört kitap, İslam, İbrahim ilmince,
  Hazreti Buda hürmeti şefaatine,
  Seviyorum seni Rabbim.

  Gücün kudretin sahibi sensin,
  Hasan Hüseyinlerin can nefesisin,
  Sıratı Müstakimde sana giderim,
  Seviyorum seni Rabbim.

  Hasan Hüseyin BAYAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir