2015-2016 9. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları

lise 1 türk edebiyatı konuları 2015-2016
lise 1 türk edebiyatı konuları 2015-2016

 

2015-2016 eğitim öğretim yılında 9. sınıf türk edebiyatı dersinde aşağıdaki konular işlenecektir.

 

I. ÜNİTE: GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT

 
1. Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri
2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
4. Metin
5. Edebî Metin
6. Edebiyat ve Gerçeklik (2011-2012 yeni öğretim programından çıkartıltı.)
Ayrıca bakınız->> 1. Ünite Sonu Ölçme Değerlendirme Soruları (Test: 50 soru)

 
II. ÜNİTE: COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR)

 
1. Şiir İnceleme Yöntemi
a. Şiir ve Zihniyet
b. Şiirde Ahenk
c.Şiir Dili
ç.Şiirde Yapı
d. Şiirde Tema
e. Şiirde Gerçeklik ve Anlam
f. Şiir ve Gelenek
g. Yorum
ğ.Metin ve Şair
Not: “1. Şiir İnceleme Yönetimi” konusu altında yer alan a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ alt maddeleri kazanımlar bölümüne alınmıştır.
2. Şiir Okuma (yeni eklenen konu)
3. Manzume ve Şiir
4. Manzume ve Şiir Örneklerini İnceleme (bu madde kaldırıldı)
Ayrıca bakınız>>> Şiir ve Şair (Makale)

 
III. ÜNİTE: OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLER

 
1. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinleri Tanıma ve Gruplandırma
(Masal ve Destandan, Hikâye ve Romana; Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)
2. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi
a. Metin ve Zihniyet
b. Yapı (Olay Örgüsü, Kişiler, Mekân, Zaman)
c. Tema
ç. Dil ve Anlatım
d. Metin ve Gelenek
e. Anlama ve Yorumlama
f. Metin ve Yazar
Not: “2. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme Yöntemi” konusu altında yer alan a, b, c, ç, d, e, f alt maddeleri kazanımlar bölümüne alınmıştır.
3. Anlatma Esasına Bağlı Metinleri Okuma (yeni eklenen madde)
Anlatmaya Bağlı Edebî Metin Örneklerini İnceleme (Masal ve Destandan Hikâye ve Romana). (bu madde kaldırıldı)
4. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Karagöz ve Seyirlik Oyunlardan Modern Tiyatro Metinlerine)
Göstermeye Bağlı Edebî Metinleri Tanıma (Tiyatro)
Tiyatro Terimleri Sözlüğü

 
IV. ÜNİTE: ÖĞRETİCİ METİNLER

 
1. Öğretici Metinleri İnceleme Yöntemi
a. Metin ve Zihniyet
b. Öğretici Metinlerde Yapı (Plan)
c. Ana Düşünce
ç. Dil ve Anlatım
d. Metin ve Gelenek
e. Anlam
f. Metin ve Yazar
g. Yorum
2. Öğretici Metinleri Okuma (yeni eklenen madde)
a. Tarihî Metinler
b. Felsefi Metinler
c. Bilimsel Metinler
ç. Gazete Çevresinde Gelişen Metin Türleri : Makale, Deneme, Sohbet, Fıkra, Eleştiri, Röportaj
d. Kişisel Hayatı Konu Alan Metin Türleri: Hatıra, Gezi, Biyografi, Mektup, Günlük

“2015-2016 9. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları” için 4 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.