2015-2016 8. Sınıf ŞÖK

8 / B SINIFI I.DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Yer: Öğretmenler Odası
Tarih: 16/10/2015
Saat: 12:30
Toplantıya Katılanlar : MÜGE BAKACAK( Müdür Yardımcısı ), ALİ GÜR( Matematik Öğretmeni-Matematik Uygulamaları -8/B Sınıf Rehber Öğretmeni), EYYÜP GÖKTAŞ(Türkçe Öğretmeni), MERVE ESEN (Fen ve Teknoloji Öğretmeni ), ALİ BAYRAM ( T.C.İnk.Tar. Öğretmeni ), OZAN DURMUŞ (İngilizce Öğretmeni),YUSUF ONMAZ ( Din Kül.ve Ahl.Bil.Öğrt.),ÖZLEM DENİZ ( Teknoloji ve Tasarım Öğrt.), SEVİNÇ DAĞDEMİR( Müzik Öğrt.), MELEK NURTEN AKKAYA (Görsel Sanatlar Öğrt.), ALİ SİPAHİ ŞAHİN (Beden Eğitimi Öğrt.), ALİ BAYRAM(Zeka Oyunları Öğrt.),SEVİNÇ DAĞDEMİR(HZ. Muhammed’in Hayatı Öğrt.)
GÜNDEM MADDELERİ
1- Açılış ve yoklama
2- 8/B Sınıfının geçen seneki başarı durumunun değerlendirilmesi
3- Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi, eğitim ve öğretimde karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları, ve başarıyı arttırmak için alınabilecek önlemler
4- 8/B Sınıfı öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi
5- Ders öğretmenlerinin, kişilik, beslenme, sağlık sosyal ilişkiler hakkında önerileri ve görüşleri
6- Öğrenci devamsızlıkları ve alınabilecek önlemler
7- Derslerde uygulanacak yöntem ve tekniklerin incelenmesi
8- TEOG Çalışmaları ve kurslarla ilgili değerlendirme
9- Öğrenci velileriyle işbirliğine gidilmesi
10- Dilek ve temenniler.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-8/B Sınıfı Şube Öğretmenler Kurulu toplantısı Okul Müdür Yardımcısı Müge BAKACAK başkanlığında yukarıda adı geçen öğretmenlerin katılımıyla başladı, sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Sınıf Rehber Öğretmeni Ali GÜR, 8/B sınıfının başarılı ve başarısız öğrencilerin bulunduğunu belirtti. Başarılı öğrencilerin TEOG sınavından güzel sonuçlar beklediğini aktardı.

3- T.C.İnkılap Tarihi Öğretmeni Ali BAYRAM, 8/B sınıfının dersine geçen yılda girdiğini öğrencileri gayet iyi tanıdığını ve derslerde katılımın gayet iyi olduğunu söyledi.

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Merve ESEN, 8/B sınıfının dersine bu sene girmeye başladığını öğrencileri daha yeni tanımaya başladığını söyledi.Şuan gözlemleri ise başarılı ve derse ilgili öğrencilerin daha çoğunlukta olduğunu, buna rağmen derse karşı ilgisiz bir kaç öğrencinin de derste ilgiyi dağıtmak için arkadaşlarını rahatsız ettiklerini söyledi.

Türkçe Öğretmeni Eyyüp GÖKTAŞ ise kendi dersinde Zeynep Karakaya, Dilan Ülke, Leyla Arslan, Perçem Karadağ öğrencilerin başarılı olduklarını ve derse katıldıklarını, diğer öğrencilerin de dersi anlamaya çalıştıklarını ve derse katılmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

İngilizce Öğretmeni Ozan DURMUŞ sınıfının dersine bu yıl girmeye başladığını, öğrencileri yeni yeni tanıdığını, öğrencilerin temellerinde birkaç sıkıntı olduğunu ve bunların düzeltilebileceğini söyledi
Din Kültürü ve Ahlak Bil .Öğrt. Yusuf ONMAZ da başarılı öğrencilerin genelde tüm derslerde başarılı olduklarını, bunun da öğrencinin derse karşı ilgisine bağladığını belirtti.

Öğrencilerin başarılarının arttırılması için alınması gereken tedbirler konuşularak;

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Merve ESEN, Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmediklerini, derse etkin şekilde katılan öğrenci sayısının az olduğunu belirterek bu sorunların çözümü için diğer zümre öğretmenler ile işbirliği yapılmasının faydalı olacağını,

Türkçe Öğretmeni Eyyüp GÖKTAŞ Öğrencilere Teog sınavına yönelik öğrencilerin düzenli bir şekilde kitap okumasını ve bunun takibinin yapıldığını,

T.C.İnkılap Tarihi Öğretmeni Ali BAYRAM, Öğrencilerin daha aktif olmalarını sağlamak ve başarıyı arttırmak için konuları işlerken daha fazla kaynaktan araç ve gereçten yararlanmanın faydalı olacağını, bu amaçla “akıllı tahta” uygulamasının bir an önce hayata geçirilmesini,

Müdür Yardımcısı Müge BAKACAK, derslerde kullanılması gereken araç ve gereçlerin öğretmen tarafından ders başlamadan önce hazırlanması gerektiğini ve öğretmenin derse girmeden önce bunları yanında hazır bulundurması gerektiğini, ayrıca sınıfta yapılacak çalışma öncesi öğrencilerin ihtiyacı olacak ders malzemelerinin temininden de ders öğretmeninin sorumlu olduğunu,

Matematik Öğretmeni Ali GÜR, Eğitim ve öğretimde karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelebilmek için şubede derse giren öğretmenlerin iş birliğine gitmeleri gerektiğini,
belirtmiş ve bu önerilerin uygulanması konusunda tüm öğretmenler görüş birliğine varmıştır.

4- 8/B Sınıfının Şube rehber öğretmeni Ali GÜR, sınıfın sosyo-ekonomik durumunun çok da iyi olmadığını, öğrencilerin genellikle orta hallinin altında ailelerin çocuklarından meydana geldiğini ifade etti.

Müzik öğretmeni Sevinç DAĞDEMİR kendi dersinde hiçbir sorun yaşamadığını, öğrencilerin derse karşı çok istekli olduklarını, ve sınıftan çok memnun olduğunu söyledi.

İngilizce öğretmeni Ozan DURMUŞ öğrencilerin gelişim dönemlerinde olduklarını söyleyerek beslenme ve sosyal gelişme, kişilik oluşumu hakkında rehberlik faaliyetlerinin gerek sınıf rehber öğretmeni gerekse Okul rehber öğretmeni tarafından daha dikkatli değerlendirilebileceğini söyledi.

5- Öğrencilerin bir kısmının kahvaltı yapmadan geldiğini ve okul kantininde teneffüslerde beslendiğini belirten Sınıf Rehber Öğretmeni Ali GÜR, bunun öğrencilerin derse ilgilerini olumsuz etkilediğini gözlemlediğini söyledi.

6- Devamsızlık konusunda fazla bir şikayet olmadığını belirten Sınıf Rehber Öğretmeni Ali GÜR bu konuda sıkıntının olmadığını söyledi. Müdür Yardımcısı BAKACAK ise başarı için devamlılığın şart olduğunu ifade ederek olabilecek devamsızlıklardan okul idaresinin bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

7- Müdür Yardımcısı Müge BAKACAK, öğretmen arkadaşların konuların işlenişinde anlatım ve soru-cevap gibi klasik tekniklerle yetinmemelerini, konuların özelliğine göre münazara, örnek olay incelemesi, problem çözme, kubaşık öğrenme, tiyatro, drama gibi öğrenciyi aktif kılan, onu araştırmaya ve incelemeye sevk eden tekniklere başvurulmalarının daha etkili olacağını söyledi.

8- TEOG Sınavları hakkında bilgi veren Okul Rehber Öğretmeni GÜLÇİN YILDIZ, TEOG sınavlarının öneminin her geçen gün daha da anlaşıldığını bu nedenle, bu konuda öğrencileri sık sık motive etmek gerektiğini söyledi.
Sınıf Rehber Öğretmeni Ali GÜR’de, TEOG Sınavlarına hazırlık amacıyla Destekleme Kurslarında öğrencilerin katılımlarını arttırmak için öğrencilere öneminin anlatılmasını istedi.

9-Başarının temel unsurlarından birini de aile olduğu vurgulanarak, öğrenci başarısının öğretmen veli- işbirliğinden geçtiğini, bu nedenle veli toplantıları yapılması gerektiği ifade edildi.

10- Okul Müdür Yardımcısı Müge BAKACAK, 2015-2016 öğretim yılının tüm meslektaşlarına hayırlı olması dilek ve temennileri ile toplantıya son verdi.
ALINAN KARARLAR
1-Derslerin işlenmesinde Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkelerinin dikkate alınmasına,
2- Ders öğretmenlerinin, 8/B sınıfındaki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkiler ve diğer sorunlarında, paralellik ve tamamlayıcılık prensibiyle hareket etmelerine,
3- Öğrenci velileriyle iş birliğine gidilmesine,
4- Eğitim ve öğretimde karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelebilmek için şubede derse giren öğretmenlerin iş birliğine gitmelerine,
5-Öğrenci devamsızlığının en aza indirilmesi için gayret gösterilmesine,
6- Konuların işlenişinde anlatım ve soru-cevap gibi klasik tekniklerle yetinmeyip, konuların özelliğine göre münazara, örnek olay incelemesi, problem çözme, kubaşık öğrenme, tiyatro, drama gibi öğrenciyi aktif kılan, onu araştırmaya ve incelemeye sevk eden tekniklere başvurulmasına,
Karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.