2015-2016 7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı

SORULAR

Kitap, bizi avuttuğu gibi yüceltir de.İnsanın hayatında edindiği tecrübe ne kadar da azdır! Oysaki şiirler ve romanlar, yazarlarının türlü iç tecrübeleriyle kaynaşır. Onlarla zenginleşir, onlarla eksiklerimizi gideririz.

    Bir şeyler öğrenmek için roman veya şiir okunduğunu sanmıyorum. Sanatçı bir şeyler öğretmek , bazı doğruları göstermek amacıyla yazmamıştır ki okuyucu öğrenmek için okusun! Düşünce kitapları ile sanat kitaplarının ayrıldığı nokta işte burada.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

1.Düşünce kitaplarıyla sanat kitaplarının farkını yazınız. (3 p)

2.Metinden çıkarılabilecek iki tane düşünce yazınız. (4 p)

  1. Aşağıdaki cümlelerdeki anlam kaymalarını tespit ediniz.(10p)
                                 Cümle Yüklemde Verilen Kip Kastedilen Kip
Okulumuzda her yıl bilgi yarışması yapılıyor.    
Heyet, olayla ilgili raporunu yarın açıklar.    
Başarılı olmak için düzenli çalışacaksın.    
Ünlü müzisyen 2003’te ülkeye gelir.    
Bir ay sonra ablam İstanbul’dan geliyor.    

4.“yazmak, okutmak, alıvermek, dert etmek,hissetmek, karıştırmak, sonuçlandırmak,  kulak kesilmek,koşamamak,gözetlemek”fiillerini yapılarına uygun olarak çizelgeye yerleştiriniz.(10 p)

  Basit Fiiller Türemiş Fiiller Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiil Kurallı Birleşik Fiil      Yardımcı Fiille Kurulan Birleşik Fiil

 

5.”İyi” kelimesini cümlede isim ,sıfat ve zarf olacak şekilde cümlelerde kullanınız.(6 p)

İsim: ………………………………………………………………………………………………………….

Sıfat: ………………………………………………………………………………………………………..

Zarf: …………………………………………………………………………………………………………..

  1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara ise Y harfi koyunuz.(5 p)

(   ) “Yıllardır yurtdışında olan babam yarın geliyor.” cümlesinde zaman zarfı vardır.

(   ) “Kendimi affettirmek için buraya geldim.” cümlesinde neden-sonuç ilişkisi vardır.

(   ) “Toplantıya gelen arkadaş nasıl konuşuyor?” cümlesinde durum zarfı vardır.

(   ) “Babam biraz önce yukarı çıktı.” Cümlesinde hem zaman hem de yer-yör zarfı  vardır.

(   ) “İyi konuş ki bu yarışmayı kazanasın.” cümlesinde ‘iyi’ sözcüğü sıfat görevindedir.

  1. “Gel” fiilini aşağıda istenen biçimlerde çekimleyiniz.(6 p)

Geniş zamanın olumsuzu 1.tekil şahıs: ………………………………………………………………………….

Şart kipinin rivayetinin olumlu sorusu 3.tekil şahıs:……………………………………………………….

Görülen geçmiş zaman olumsuz  yeterlilik çekimi 1.çoğul şahıs:………………………………………

 

8.Aşağıdaki çekimli fiilleri tahlil ediniz.(10 p)

 

ağlamakta  idi           bekleyeceğiz           diyeydim           duyarsa               gelsinler

 

9.Aşağıdaki deyimleri,açıklamalarına göre eşleştiriniz.(5 p)

 

1-Ağzıyla kuş tutsa                                                  (     )  Neye uğradığını bilememek

 

2-Aklını peynir ekmekle yemek                             (     )  Olmayacak şeyden çıkar sağlamak

 

3-Cin çarpmışa dönmek                                         (      )  Bir işin en hassas olduğu yer

 

4-Sinekten yağ çıkarmak                                      (      )  Aptalca,delice işler yapmak

 

5-Zurnanın zırt dediği yer                                    (        )  Ne kadar çaba gösterse de,ne yapsa da

 

10.Aşağıda verilen cümleleri parantez içinde verilen ek fiillerle tamamlayınız.(5 p)

  1. Benim en iyi arkadaşım Ayşe’……….. (ek fiilin geniş zamanı)
  2. Söyleyecek sözün yok………..konuşma.   (ek fiilin şartı)
  3. Buralar eskiden hep orman……… (ek fiilin duyulan geçmiş zamanı)
  4. Hepimiz insan………. (ek fiilin geniş zamanı)
  5. O çok iyi bir insan……… (ek fiilin görülen geçmiş zamanı)

11.Aşağıda bazı noktalama işaretlerinin kullanıldığı yerler yazılıdır. Verilen boşluğa hangi noktalama işaretine ait olduğunu yazınız.( 3 p)

Alıntılarda; başta, ortada veya sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur.
Kelimeler arasında “ve, ile, arasında” anlamı katmak için konur.
Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılaşılan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.

 

12.Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılan kelimeleri bularak altını çiziniz.Kelimenin doğru şeklini yazınız.(5p)

a)Anneme birtakım elbise aldım.

b)Onunla bir çok arkadaşım var herkez bunu biliyor.

c)Sana benimle ilgili herhangi birşey söyledi mi?

d)Birtakım veliler toplantıya hiç bir zaman katılmadı.

 

13.“Yazık okumaya alışmamış,onun tadını almamış olanlara.Onlar,ıssız bir alemde,yapayalnız yaşayan mahkumlardır.” cümlesini benzetme sanatı açısından inceleyiniz.(4 p)

Benzeyen                                                       Benzetilen

14.Aşağıdaki altı çizili fiilleri anlam özellikleri açısından inceleyiniz.(iş,oluş,durum) (5 p)

a)Elinden balonu alınmış çocuk gibi ağladı. 

b)Ağaçtaki yapraklar sarardı.

c)Bana bir mektup yazmıştın.

d)Elindeki kitap yere düştü.

e)Göle taş attık.

15.Aşağıdaki cümlelerdeki zarfları bularak çeşitlerini yazınız.(9 p)

a)Ahmet Bey çok güzel konuştu.

 

b)Asude Hanım aşağıya indi,ben ise yukarı çıktım.

 

  1. c) Güneş yavaş yavaş gökyüzünde kayboldu.

 

d)Dün bize niçin gelmedin?Oysaki seni çok bekledik.

 

  1. e) En güzel şehir Ankara bana göre.

 

f)Beni ne zaman görse dostça davranıyordu.

 

g)Akşamki toplantı birazdan başlayacak.

 16.Aşağıda yarım bırakılan öyküyü kompozisyon kuralları dahilinde kendi düşüncenize göre tamamlayınız.(10 p)

Köylünün birinin güzel bir atı vardı. Her gün onunla meşgul olur, başını okşar, asil duruşunu hayranlıkla  seyrederdi.

Günün birinde ata göz koyan bir hırsız ahıra girmiş ve atı çalmıştı. Köylü hayvanının çalınmasına çok üzülmüştü. Birkaç gün yas tutmuştu. Sonra bir at satın almak için şehre inmişti. Pazarda sağa sola bakınıp gezerken, birdenbire atını gördü. Atı satışa çıkarılmıştı………………….

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-3-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]3. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-4-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]5. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-6-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]6. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-8-sinif-turkce-2-donem-1-yazili/” target=”blank” ]8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın