2015-2016 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı

SORULAR

S-1) Aşağıdakilerden hangisi görünmeyen varlıklara örnek olamaz?(3 Puan)
a) Melek b) Cin c) Işık d) Merhamet

S-2) “Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de(iman ettiler). Her biri Allah’a meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler…”
Yukarıdaki ayette imanın şartlarından hangisinin üzerinde durulmamıştır? (3 Puan)
a) Kader’e iman b) Allah’a iman c) Meleklerine iman d) Kitaplarına iman

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

S-3) Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biridir? (3 Puan)
a) Nurdan yaratılmışlardır b) Cinsiyetleri vardır. c) Allah’a isyan edebilirler d) Uyurlar

S-4) Aşağıdakilerden hangisi İsrafil’in görevidir? (3 Puan)
a) Kıyamet ve insanların diriliş vaktini ilan etmek b) Doğa olaylarını düzenlemek
c) Ölüm vakti gelenlerin canını almak d) Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlere iletmek

S-5) Aşağıdakilerden hangisi meleklere imanın insanın davranışları üzerindeki etkilerinden değildir? (3 Puan)
a) Devamlı iyilik yapmaya yöneltir. b) Anne-babaya saygılı olmamızı sağlar.
c) Şeytana uymamızı sağlar. d) Kötü söz ve davranışlardan uzak tutar.

S-6) Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden değildir? (3 Puan)
a) Allah’a ibadet etmek için yaratılmışlardır. b) Görünen varlıklardandır.
c) Öz ateşten yaratılmışlardır. d) Onlara da peygamber gönderilmiştir.

S-7) Aşağıdaki ayetlerden hangisi ahirete iman ile ilgilidir? (3 Puan)
a) “Şüphesiz Rabb’in, onların her birinin amellerinin karşılığını onlara tam olarak verecektir.”
b) “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır.”
c) “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar(putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz”
d) “De ki: Göklerde ve yerde Allah’tan başka kimse gaybı bilemez”

S-8) İnsanlar yaptıklarının hesabını vermek üzere kıyamet günü, Allah’ın huzurunda toplanacakları büyük meydanın adı aşağıdakilerden hangisidir? (3 Puan)
a) Mahşer b) Sur c) Hesap d) Mizan

S-9) “Kim zerre miktar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktar şer işlemişse onu görür” ayetiyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? (3 Puan)
a) Dünya hayatında yapılacak olan kötülüklerin cezasının ahirette verileceği anlatılıyor.
b) Yaptığımız iyiliklerin mükafatının verileceği anlatılıyor.
c) Yaptığımız iyilik ve kötülüklerin bize fayda ve zararının olmayacağı anlatılıyor.
d) Hayrın da şerrinde ahirette karşılık bulacağını anlatıyor.

S-10) Doğaüstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlanmaya ne denir? (3 Puan)
a) Batıl İnanç b) Ahirete İman c) Kadere İman d) Meleklere İman

S-11) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (20 Puan)
a) Dünya hayatının sona ermesine ……………. denir.
b) Müminlerin içinde ebedi olarak kalacakları yer ……………….tir.
c) Melekler …………… yaratılmış görünmeyen varlıklardır.
d) İnsanların dünyada yaptıklarından dolayı ahirette sorgulanmasına ……………. denir.
e) ……………………, Allah’a iman etmeyen ve günah işleyenlerin ahirette azap görecekleri yerdir.
f) Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlere ileten meleğin adı …………………. dir.
g) Ahirette hesaptan sonra herkesin amelinin tartıldığı ilahi adalet ölçüsüne ……………… denir.
h) …………….in görevi, ölüm vaktinde insanların canını almaktır.
ı) Dünyada sevap ve günahlarımız yazıcı …………………. tarafından ……………….. defterine kaydedilir.
i) Farz olan oruç ……………… ayında tutulur.

S-12) Aşağıdaki sureyi tamamlayınız. (15 Puan)
Bismillahirrahmanirrahim.
Kul ………….. birabbinnas. Melikinnas. İlahinnas. Min ………..…… vesvesil ……………….. Ellezi …………………… fi sudurinnas. Minel …….……….. vennas.

S-13) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D , yanlış olanlara Y işareti koyunuz. (20 Puan)
( ) Kur’an ramazan ayında indirilmiştir.
( ) Ramazan orucu imanın şartlarından birisidir.
( ) Oruç Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla tutulur.
( ) Ramazan orucunu tutmak için ergenlik çağına gelmiş olmak yeterlidir.
( ) Hastalar ve yolcular oruç tutmazlarsa, ramazandan sonra kaza orucu tutarlar.
( ) Orucun başladığı zamana iftar, bittiği zamana ise imsak denir.
( ) İyileşmesi mümkün olmayan hastalar ve oruç tutamayacak kadar düşkün olan yaşlılar maddi koşulları uygunsa tutamadıkları her oruç için bir yoksulun bir günlük yiyecek giderini karşılarlar.
( ) Ramazan ayında müslümanlar akşam namazından önce teravih namazını kılarlar.
( ) Muharrem ayının 10. gününe aşure günü denir.
( ) Alevi-Bektaşi geleneğinde muharrem ayı, Hz. Hüseyin ve ailesinin Kerbela denilen yerde şehit edildiği ay olduğu için matem ayı kabul edilir.

S-14) Toplumda yaygın olan batıl inançlara beş tane örnek veriniz. (5 Puan)

S-15) Ahiret inancının davranışlarımız üzerindeki etkilerine 5 örnek veriniz. (5 Puan)
S-16) Orucu bozan durumlardan 3 tanesini yazınız. (5 Puan)

Ebubekir SAVCI
Başarılar.

Diğer Yazılılar:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-8-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-6-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-1-donem-1-yazili/” target=”blank” ]2015-2016 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı[/button]


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın