2015-2016 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yıllık Plan

  1. Türk kadınının toplumdaki yeri ve Atatürk’ün kadın haklarına verdiği önem

Açıklama: Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal haklar kanıt gösterilerek kadınların cumhuriyet yönetimi sayesinde elde ettikleri haklar ve Türk kadının günümüz toplumundaki yeri ve önemi örneklerle açıklanır.

  1. Atatürk’ün öğretmenlere verdiği önem

Açıklama: Atatürk’ün öğretmenlere verdiği önemi belirten sözleri ve onun yeni Türk harflerinin öğretilmesinde öğretmenlik görevi üstlendiği belirtilerek Atatürk’e eğitim ve öğretim alanındaki çalışmalarından dolayı başöğretmen unvanı verildiği vurgulanır.

  1. Atatürk’ün hayatıyla ilgili olaylar ve olgular

Açıklama: Öğrenciler Atatürk’ün söylediği özlü sözlerden Atatürk’ün fikir hayatına ilişkin çıkarımlarda bulunur. Atatürk’ün fikir hayatını oluşturan temel ilkelerden olan akılcılık, bilimsellik, dayanışma, insan sevgisi, barışçılık ve evrensellik ilkeleri nedenleri ile ilişkilendirilerek açıklanır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Atatürk’ün ilk cumhurbaşkanımız olarak devleti en iyi şekilde yönettiği belirtilerek eserlerinin neler olduğu vurgulanır. En büyük eserinin neden Türkiye Cumhuriyeti olduğu açıklanır.

  1. Atatürk’ün düşünce sistemini oluştururken dünyadaki ve ülkedeki olaylardan etkilenmesi

Açıklama: Atatürk’ün, dünyadaki siyasi, askerî, ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmeleri izleyip bu gelişmelerin ışığında devletin ve ülkenin içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtarılması için çözüm yolları aradığı ve bu koşulların Atatürkçü düşünce sisteminin oluşmasında da etkisi olduğu 5. kazanımdan önce açıklanır. Atatürk’ün tarih boyunca bağımsız yaşamayı ilke edinmiş olan Türk milletinden aldığı güçle, fiilen yıkılmış olan Osmanlı Devleti’nin yerine millî egemenliği esas alan özgür ve bağımsız yeni bir devlet kurmanın gerekli olduğuna inandığı ve buna önem verdiği 5. kazanımdan önce açıklanır.

  1. Atatürkçülüğü tanımlayabilme ve Atatürkçülüğün önemi

Açıklama: Atatürkçülüğün, Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsız olmasını amaçladığı vurgulanır. Atatürkçülüğün, devlet yönetiminde millet egemenliğini esas aldığı, aklın ve bilimin rehberliğinde Türk milletinin huzur ve refah içinde yaşamasını esas aldığı, Türk toplumunun çağdaşlaşmasını hedeflediği, gerçekçi fikirlere dayanarak esaslarının Atatürk tarafından ortaya konulduğu vurgulanır.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=ada2a1301f883083476800919e321b40″ target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.