2015-2016 4. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. BEP Yazılısı

1.) Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım. (45p)

8 + 7 = ……… 9 + 8 = ………. 15 + 5 = …….
20 + 6 = ……… 13 + 7 =……….. 11 + 8 =……….
12 + 5 =……….. 14 + 7 =………. 16 + 9 = ……….
9 + 0 =………… 10 + 6 =……… 17 + 8 = ……….
6 + 5 =………….. 4 + 3 = ……… 18 + 2 = ……….

2.) Aşağıda okunuşu verilen sayıları yazalım.( 30 p)

Altmış beş = ………………………………….

Kırk yedi = ………………………………………

Doksan altı = ……………………………………

Seksen sekiz = …………………………………..

Yetmiş dokuz = ………………………………….

Otuz dört = ……………………………………….

Yirmi sekiz = ……………………………………..

Elli bir = ……………………………………………

Seksen dört = ……………………………………

Altmış yedi =……………………………………….
3.) 7 elmam vardı. 6 elma daha aldım. Kaç elmam oldu? (15p)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.