2015-2016 4. Sınıf Fen Bilimleri Defter Yazıları

FEN BİLİMLERİ SINIF DEFTERİ KAZANIMLAR

28 EYLÜL-2 EKİM

 

Vücudumuzun destek ve hareketini sağlayan kemik, eklem, kas ve iskelet kavramlarını ve bu yapılar arasındaki ilişkileri açıklar.
5- 9 EKİM

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

İskelet ve kas sağlığını etkileyebilecek durumları örneklerle açıklar.
12-16 EKİM

 

Soluk alıp vermede görevli yapı ve organları tanır ve şema üzerinde gösterir.
19-23 EKİM

 

Soluk alıp verme sırasında havanın izlediği yolu model üzerinde gösterir.
26-30 EKİM

 

Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları tanır ve model üzerinde gösterir.
2-6 KASIM

 

Egzersiz, soluk alıp verme ve nabız arasında ilişki kurar.

Egzersiz sonucunda nabızla ilgili elde ettiği verileri kaydeder ve yorumlar.

Egzersiz yapmanın vücut sağlığı açısından önemini fark eder.   1.YAZILI DEĞERLENDİRME

9-13 KASIM

 

Kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar ve sonucu tartışır.
16-20 KASIM

 

Kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar ve sonucu tartışır.
23-27  KASIM

 

Mıknatısın ne olduğunu ve kutuplarını bilir.

Kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar ve sonucu tartışır.

30 Kasım 4 Aralık

 

Kuvvetin, cisimlerin hareket ve şekillerini değiştirmesine yönelik deneyler yapar ve sonucu tartışır.

Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir.

7-11 ARALIK

 

Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar
14-18 ARALIK

 

Maddenin hâllerini bilir ve aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir.

Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır.

21-25 ARALIK

 

Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır.    2. YAZILI DEĞERLENDİRME
28 -31 ARALIK

 

Ölçülebilir özelliklerini kullanarak maddeyi tanımlar.
4-8 OCAK

 

. Maddelerin ısınıp-soğumasına yönelik deneyler tasarlar ve yapar.

Maddelerin ısı etkisiyle hal değiştirebileceğine yönelik deney yapar ve sonuçları yorumlar.

11-15 OCAK

 

. Madde ve cismi tanımlayarak aralarındaki farkları açıklar.
18-22 OCAK

 

Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırır ve aralarındaki farkları açıklar

FEN BİLİMLERİ SINIF DEFTERİ KAZANIMLAR

8-12 ŞUBAT

 

Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlere karar verir ve test eder.
15 – 19 ŞUBAT

 

Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek yöntemlere karar verir ve test eder.
22 – 26 ŞUBAT

 

Karışımları ayırmayı, ülke ekonomisine katkısı ve kaynakların etkili kullanımı bakımından tartışır.
29 ŞUBAT-4 MART

 

Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır ve teknolojinin aydınlatma araçlarının gelişimine olan katkısını fark eder
7- 11 MART

 

Uygun aydınlatmanın ne demek olduğu ve nasıl yapılması gerektiği hakkında araştırma yapar ve sunar.

Ortamları uygun şekilde aydınlatmanın göz sağlığı açısından önemini tartışır.

Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini araştırır ve sunar

14 – 18 MART

 

Işık kirliliğinin nedenlerini sorgular.

Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklar.

21 -25 MART

 

Işık kirliliğinin, doğal hayata ve gök cisimlerinin gözlenmesine olan olumsuz etkilerini açıklar.

. Işık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.

28 MART -1 NİSAN

 

Geçmişten günümüze kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır.

Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz etkilerini araştırır ve sunar.,

 YAZILI DEĞERLENDİRME

4- 8 NİSAN

 

Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular.

Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar.

. Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.

11 – 15 NİSAN

 

Mikroskopun işlevini bilir.

Mikroskopun tarihsel süreç içerisindeki gelişimini araştırır ve rapor eder.

18 -22  NİSAN

 

Mikroskopun tarihsel süreç içerisindeki gelişimini araştırır ve rapor eder.

Mikroskobik canlıların varlığını fark eder ve mikroskop yardımı ile bu canlıları gözlemler

25 – 29 NİSAN

 

Mikroskobik canlıların varlığını fark eder ve mikroskop yardımı ile bu canlıları gözlemler

Çevre kirliliğinin nasıl önlenebileceğini tartışır.                YAZILI DEĞERLENDİRME

2 -6 MAYIS

 

Çevre kirliliğini önlemek için yakın çevresini temiz tutar.

Çevreyi korumak ve güzelleştirmek için bir proje tasarlar.

9 – 13 MAYIS

 

Basit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleriyle tanır ve çalışan bir devre kurar.
16 -20 MAYIS

 

Evde ve okuldaki elektrik düğmelerinin birer devre elemanı olduğunu bilir.
23 – 27 MAYIS

 

. Elektrik düğmeleri ile lambalar arasında, duvar içinden geçen bağlantı kabloları olduğu çıkarımını yapar
30 MAYIS- – 3 HAZ

 

Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerini ve bu hareketlerin sonucunda gerçekleşen olayları açıklar.
6 -10 HAZİRAN

 

Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerini ve bu hareketlerin sonucunda gerçekleşen olayları açıklar.
13-17 HAZİRAN

 

Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerini ve bu hareketlerin sonucunda gerçekleşen olayları açıklar.

“2015-2016 4. Sınıf Fen Bilimleri Defter Yazıları” için 2 yanıt

Bir cevap yazın