2017-2018 10. Sınıf Biyoloji Müfredatı

2017-2018 Eğitim-öğretim yılında 10. Sınıflar Biyoloji dersinde aşağıdaki konu başlıkları işlenecektir.

1. Ünite Hücre Bölünmeleri

bölünme, döllenme, eşeyli üreme, eşeysiz üreme, , interfaz, krossingover, kanser, mayoz, mitoz, sinapsis, tetrat, tomurcuklanma, vejetatif üreme

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Mitoz ve Eşeysiz Üreme

Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliği

Mayoz ve Eşeyli Üreme

2. Ünite Kalıtımın Genel İlkeleri

alel, dihibrit, dominant, eş baskınlık, eşeye bağlı kalıtım, gonozom, hemofili, heterozigot, homozigot, monohibrit, mutasyon, otozom, Punnett karesi, rekombinasyon, renk körlüğü, resesif, soyağacı, varyasyon

Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik

Kalıtımın genel esasları

Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolü

3. Ünite Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları

asit yağmurları, ayrıştırıcı, besin ağı, besin piramidi, besin zinciri, biyokaçakçılık, biyolojik birikim, ekolojik ayak izi, ekosistem, endemizm, enerji piramidi, gen bankası, heterotrof, holozoik, karbon ayak izi, küresel iklim değişikliği, madde döngüsü, ototrof, sürdürülebilirlik

Ekosistem Ekolojisi

Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişki

Popülasyon, komünite ve ekosistem arasındaki ilişki

Ekosistemde oluşabilecek herhangi bir değişikliğin sistemdeki olası sonuçları

Canlılardaki beslenme şekilleri

Ekosistemde madde ve enerji akışı

Madde ve enerji akışında üretici, tüketici ve ayrıştırıcıların rolü

Ekosistemlerde madde ve enerji akışı; besin zinciri, besin ağı ve besin piramidi

Biyolojik birikimin insan sağlığı ve diğer canlılar üzerine olumsuz etkileri

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasındaki ilişki

Azot, karbon ve su döngüleri

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan

Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçları

Çevre sorunları nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar

Birey olarak çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki rolü

Ülkemizde ve dünyada çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerileri

Ülkemizde ve dünyada çevre kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmalar

Çevreye saygılı bireylerin doğaya katkısı

Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemi

Doğal kaynakların sürdürülebilirliği için Türkiye genelindeki başarılı uygulamalar

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemi

Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin olmasını sağlayan faktörler

Endemik türlerin ülkemizin biyolojik çeşitliliği açısından değeri

Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çözüm önerileri

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyokaçakçılığın önlenmesine yönelik çözüm önerileri

Gen bankalarının gerekliliği

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2017-2018 9. Sınıf Biyoloji Konuları

2017-2018 10. Sınıf Biyoloji Konuları

2017-2018 11. Sınıf Biyoloji Konuları

2017-2018 12. Sınıf Biyoloji Konuları


Benzer Yazılar

1 yorum “2017-2018 10. Sınıf Biyoloji Müfredatı

Comments are closed.